Ima a természeti csapások miatt

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. július 11. kedd

 Mennyei Atyánk!

Te vagy az ég és a föld alkotója, s a Te jóvoltodból áll fenn mindmáig a Világmindenség. Te vagy a természeti Ura, parancsolsz a természeti erőknek és azok engedelmeskednek Neked.

Jöjj Szentlélek!

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. július 01. szombat

Jöjj, Szentlélek!  Világosítsd meg elmémet, hogy felismerjem parancsaidat; erősítsd meg szívemet az ellenség csapdái ellen; lobbantsd lángra az akaratomat… Meghallottam hangodat, és nem akarok hajthatatlan lenni és ellenállni, mondván, hogy „majd később…”, „majd holnap”. Nunc coepi! Most kezdem el! Hiszen talán nem is lesz számomra holnap. Ó, igazság és bölcsesség Lelke, megértés és jótanács Lelke, öröm és béke Lelke! Azt akarom, amit Te akarsz. Azért akarom, mert Te akarod; úgy akarom, ahogy Te akarod; akkor akarom, amikor Te akarod. (Szent Josemaría Escrivá de Balaguer imája)

Személyes ima a Nemzeti Összetartozás Napjára

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. június 04. vasárnap

Mennyei Atyánk!
Hálát adok neked azért, hogy képviselhetem országunkat és egyházunkat elõtted és az emberek elõtt. Kérlek segíts, hogy bûneim ellenére jól végezzem el a rám bízott feladatokat.

Kezdődik a pünkösdi kilenced

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. május 27. szombat

Kilenc napon keresztül kérjük állhatatosan Istent, hogy árassza ki ránk Szentlelkét, a Vígasztalót, a Bátorítót, a Szeretet Lelkét, hogy bűnbánatra jussunk, megtérjünk és életünk legyen Benne és bőségesen legyen!

Jöjj, Szentlélek Úristen
Áraszd reánk teljesen
Mennyből fényességedet
Mennyből fényességedet!
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el
Jöjj, Szentlélek Úristen!

Ima hazánkért és a természeti csapások ellen

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. május 23. kedd

Mennyei Atyánk! Te látod, milyen nehéz helyzetbe kerültünk. Felbolydult az egész természet, az időjárási viszontagságok veszélybe sodorhatják a növényeket, állatokat, embereket, az idei termést és mindannyiunk megélhetését.

Jöjj Szentlélek!

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. február 17. péntek

Jöjj, Szentlélek Úristen
Áraszd reánk teljesen
Mennyből fényességedet
Mennyből fényességedet!
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el
Jöjj, Szentlélek Úristen!

Ima az otthonért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. február 06. hétfő

Mindenható Urunk Jézus, aki ezt a helyet a Te szolgálatodra és törvényeid oltalmába rendelted! Adj nekünk e helyen békességet és üdvösséget, egészséget, egyetértést és szeretetet! Irányítsd elöljáróinkat a Te szent akaratod útjain és a mi javunk szerint, hogy Téged szent félelemmel tiszteljenek, a Te szent törvényeidet megtartsák, s minket igaz szívvel szeressenek! Őrizd meg, Uram, ezt a helyet minden bűntől és botránytól, a gonosz lélek minden cselszövésétől, nyugtalanságától!

Imádkozzunk a levegő tisztulásáért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. január 30. hétfő

... és a szmog megszűnéséért is, átfogó imádságunkkal: Mennyei Atyánk! Te látod, milyen nehéz helyzetbe kerültünk. Felbolydult az egész természet, az időjárási viszontagságok veszélybe sodorhatják a növényeket, állatokat, embereket, az idei termést és mindannyiunk megélhetését. Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy Szentlelked hatalmas erejével járd át a teremtett világot!

Imakilenced hazánkért - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. január 17. kedd

Mennyei Atyánk!
Hálát adok neked azért, hogy képviselhetem országunkat és egyházunkat előtted és az emberek előtt. Kérlek segíts, hogy bűneim ellenére jól végezzem el a rám bízott feladatokat.
Kérünk Téged, add, hogy az erőtlenek erőben részesüljenek, a buzgók az életszentség teljességére eljussanak, a bűnösök megtérjenek, a betegek meggyógyuljanak, a sötétségben élők megszabaduljanak a gonoszság erőinek kötelékeiből, a szűkölködők és szenvedők gondjaikban enyhülést kapjanak!
Bennüket pedig vezess el a teljes egységre Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárására, hogy hazánk, mint a Szeretet földje felvirágozzon és minden helyzetben megdicsőítse a Te neved a Szentlélek ajándékai és kegyelmei által.
Köszönöm Atyám, hogy kedves neked ez a föld és megsegítesz minket. Ámen.

Imakilenced hazánkért - 9. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. január 18. szerda

Ma, január 18-án, Árpád-házi Szent Margit ünnepén, Imanapunkon a Pio atya imája nyomán összeállított közös közbenjáró imánkkal járuljunk Isten elé egyházunkért és hazánkért, de az egész Kárpát-medencéért is:

Imakilenced hazánkért - 7. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. január 16. hétfő

Istenünk, ma a hét főbűn közül a hetedik miatt szeretnénk eléd járulni: a lustaságunk miatt. Igen, késedelmes szívűek vagyunk a jóra, és mindig van egy jó kifogásunk a halasztgatásra. Ha megnyílik előttünk egy lehetőség, addig patópálkodunk, míg elmúlik az alkalom, akkor meg kétségbe esünk, és másokat hibáztatunk. Mindenféle élvezetekbe merülünk, kényeztetjük magunkat, aztán csodálkozunk, hogy elhaladt mellettünk a világ, eltelt az életünk és semmire se jutottunk. Nem fektetünk energiát a szeretteinkkel való kapcsolattartásra és lusták vagyunk a veled való élő kapcsolat fenntartására is - aztán meg panaszkodunk, hogy magányosak vagyunk és senki nem figyel ránk. Bocsásd meg Uram lustaságunkat és adj erőt, hogy kényelmi zónánkból kilépve, áldozatkész és szeretetteli életet élhessünk, a Te dicsőségedre és mindannyiunk javára! Ámen.