Imakilenced hazánkért - 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. január 14. szombat

Istenünk, ma a hét főbűn közül az ötödik miatt szeretnénk eléd járulni: falánkságunk miatt. Hiszen felfaljuk az egész világot! A hegyeket és vizeket, növényeket és állatokat, egész környezetünket. A ma öröméért felfaljuk a holnapot, felfaljuk gyerekeinket, akik önzésünk miatt nem születhetnek meg, és így elemésztjük jövőnket is. Olyanok vagyunk, mint a kisgömböc, akinek semmi sem elég. Felfaljuk szomszédaink vállalkozását, felfaljuk a természetvédelmi parkokat, felfaljuk a szegények utolsó kenyerét és ha nincs itt elég, kimegyünk egy másik országba, hogy ott tovább hízlalhassuk önző életünket. Bocsáss meg nekünk ezért Uram, add meg a bűnbánat és mértékletesség ajándékát és az összetartó szeretet tüzét, hogy egymásra figyelve, a másik értékeit tisztelve tudjunk élni a Te dicsőségedre és az emberek megmenekülésére! Ámen.

Imakilenced hazánkért - 4. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. január 13. péntek

Istenünk, ma a hét főbűn közül a negyedik miatt szeretnénk eléd járulni: irigységünk miatt. Bocsáss meg nekünk Uram, mert még a méz is megkeseredik a szánkban, ha a másiknak valami jobban megy! Egész országokat vádolunk mindenféle bűnökkel, ha azok valamiért sikeresebbnek tűnnek nálunk. Elmerülünk az önsajnálatban és irigységünket igazolásként használjuk: mi megtehetjük, ellophatjuk, mert a másik... Irigyeljük a másik ember szépségét, jóságát, egészségét, vagyonát, ismertségét. Szavainkkal befeketítjük, tetteinkkel megrontjuk őket, csak hogy valahogy magunk mellé ránthassuk őket a sárba. Őket elítéljük, magunkat felmentjük. Drága Istenünk, áraszd ki ránk a nagylelkűség, a szeretet, az ajándékozás, a megértés és a mások sikerei feletti öröm ajándékát, hogy egymással kiengesztelődve, a másik munkáját tisztelve és segítve kerülhessünk egyre közelebb Hozzád! Ámen.

Imakilenced hazánkért - 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. január 12. csütörtök

Istenünk, ma a hét főbűn közül a harmadik miatt szeretnénk eléd járulni: bujaságunk és paráznaságunk miatt. Mert hamis istenekkel paráználkodtunk, a pénz, a hatalom, a mulandó széség, a siker bálványaival. Mert hagytuk, hogy eluraljanak vágyaink, amelyek ehhez a világhoz láncolnak minket. Mert mindent félre lökünk az útból, amit csak tudunk, hogy kielégíthessük vágyainkat, és ezzel elpusztítjuk családjainkat, környezetünket és elpocsékoljuk az Élet minden áldását. Bocsáss meg Uram nekünk és add meg a tisztánlátás ajándékát és az önfegyelem ajándékát, hogy hamis bálványainktól és tisztátalan vágyainktól elfordulva igaz és szeretettel teli életet élhessünk, a Te dicsőségedre és mindannyiunk javára! Ámen.

Imakilenced hazánkért - 2. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. január 11. szerda

Istenünk, ma a hét főbűn közül a második miatt szeretnénk eléd járulni: kapzsiságunk miatt. Milyen szörnyű a kapzsiság bűne, ha megrontja az országot! Isten nem győz figyelmeztetni ennek veszélyére: "Az igazságos király talpraállítja az országot, a kapzsi férfiú azonban tönkreteszi." (Péld 29, 4) A nép pedig olyan, mint a vezetői: "kapzsiságra hajlottak, ajándékokat fogadtak el és elferdítették az igazságot." (1Sám 8, 3) Uram, a saját kapzsiságunk áldozatai lettünk, viszályba és háborúságba keveredtünk egymással, megteltünk korrupcióval és gyanakvással: "Habzsol jobboldalt, de éhezik, eszik baloldalt, de nem lakik jól;mindenki a társa húsát marja." (Iz 9, 19) Kérünk, bocsáss meg nekünk és hozd el a nagylelkűség, az igazságosság és megbékélés idejét nemzetünkre! Ámen.

Imakilenced hazánkért - 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. január 10. kedd

Istenünk, ma a hét főbűn közül az első miatt szeretnénk eléd járulni: kevélységünk és büszkeségünk miatt. Bocsásd meg nekünk ezt a mély önigazultságot, amivel magunkat tartjuk az igazság és jogosság mércéjének! A szegényebbeket lenézzük és elkerüljük, a gazdagabbakat utáljuk és dörgölőzünk hozzájuk. A saját ötleteinket, munkánkat, érdekeinket, pártunkat és felekezetünket mindenek felett valónak tartjuk, a másokéra legyintünk, sőt pusztítjuk. Fölmagasztaljuk magunkat, életstílusunkat, nemzetiségünket mindennél többnek és előrébb valónak tekintjük, de nem szeretetből, hogy szolgálnánk egymás felé, hanem hogy előjogokat szerezzünk, hogy érdemtelenül hivalkodhassunk és magunknak követelhessünk mindent. Kérünk bocsásd meg a megkeményedett szívünket és áraszd ki ránk a bűnbánat és megújulás Lelkét, az alázatosság és figyelmesség ajándékát! Segíts, hogy tehetségeinket, képességeinket, erőnket és befolyásunkat, hatalmi pozíciónkat újra a Szeretet szolgálatába állíthassuk! Köszönöm Uram, hogy velünk vagy és megsegítesz minket! Ámen.

Szentlélek litánia 10 ígérettel

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. december 18. vasárnap

+ Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen. 
 Minden kérés után mondjuk: Légy magasztalva és dicsőítve.

Ferenc pápa imája Szeplőtelen Fogantatás ünnepén

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. december 09. péntek

Ó, Mária, Szeplőtelen anyánk,
ünneped napján jövök hozzád,
és nem egyedül jövök:
hozom magammal mindazokat, akiket Fiad rám bízott,
ebben a városban, Rómában, és az egész világon,
hogy te megáldd őket és kimentsd őket a veszélyekből.

Kilenced hazánkért, missziónkért és a kápolnáért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. december 08. csütörtök

Ma (december 8., Szeplőtelen Fogantatás ünnepén) imakilencedet kezdünk hazánkért, a Szeretet Földje Misszió minden ága-bogáért, közösségeinkért és különösen is a törökbálinti Szeretetláng kápolna és a hozzá tartozó ház megvételéért, felújításáért. Szeretettel hívunk benneteket, kapcsolódjatok bele, hogy közösen esdjük ki Isten kegyelmét a Szűzanya közbenjárásával egyházunkra és hazánkra. Ima-ajánlatként felteszem a közös közbenjáró imánkat mindannyiunkért, de lehet mást is imádkozni, a lényeg, hogy lélekben egyek lehessünk:

Kezdődik az olimpia - imádkozzunk...

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. augusztus 05. péntek

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy áldd meg a riói olimpiát és óvd meg az ott lévőket minden bűntől, bajtól, betegségtől, gyűlölettől és a gonosz lélek minden támadásától! Hadd legyen ez az alkalom a barátság, a megértés, kiengesztelődés helye és ideje a nemzetek számára! Különösen is kérünk hazánk sportolóiért: segítsd őket, hogy a legjobbat tudják kihozni magukból a Te kegyelmeddel minden versenysámban, amiben indulnak! Ajándékozd meg őket Szentlelked erejével, hogy győzelmet arathassanak szívükben is minden kétség, nyugtalanság felett, testükben minden erőtlenség és fáradtság felett és a versenyszámukban is a versenytársakkal szemben. Ajándékozd meg hazánkat és nemzetünket rajtuk keresztül örömmel és szent hazafisággal! Köszönöm Uram, hogy mweghallgatod imáinkat. Ámen.

Ferenc pápa imája a szentév lezárásakor

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. november 21. hétfő

Ó, Atyánk, szent és mindenható a szeretetben, aki a te Fiadban, a Szűz Máriától született Jézusban kinyilvánítottad végtelen irgalmasságod arcát, nézz jóságosan az imádságban összegyűlt Egyházra a jubileumi szentév lezárásakor. Miközben hálásan elismerjük a tőled kapott kegyelmi ajándékokat, valamint a szóban és tettben való tanúságtételre hívó bátorításodat, továbbá irgalmas szereteted gyengédségét, bezárjuk a szent kaput. A megszentelő Lélek újítsa meg reménységünket a Megváltó Krisztusban, aki mindig nyitott Kapu azok számára, akik őszinte szívvel keresik őt, egyetlen Kapu, aki az eljövendő Országba vezet bennünket. Teremtő és szerető Atyánknak, a mi Királyunk és Urunk, Jézus Krisztus által, a vigasztaló Szentlélekben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké! Ámen!

Ima június 4-én, a Nemzeti Összetartozás napján

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. június 04. szombat

Mennyei Atyánk!
Hálát adok neked azért, hogy képviselhetem országunkat és egyházunkat elõtted és az emberek elõtt. Kérlek segíts, hogy bûneim ellenére jól végezzem el a rám bízott feladatokat.
Kérünk Téged, add, hogy az erõtlenek erõben részesüljenek, a buzgók az életszentség teljességére eljussanak, a bûnösök megtérjenek, a betegek meggyógyuljanak, a sötétségben élõk megszabaduljanak a gonoszság erõinek kötelékeibõl, a szûkölködõk és szenvedõk gondjaikban enyhülést kapjanak!
Bennüket pedig vezess el a teljes egységre Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítõ Szûzanya közbenjárására, hogy hazánk, mint a Szeretet földje felvirágozzon és minden helyzetben megdicsõítse a Te neved a Szentlélek ajándékai és kegyelmei által.
Köszönöm Atyám, hogy kedves neked ez a föld és megsegítesz minket. Ámen.