Az Isteni Irgalmasság kilenced - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. április 01. péntek

Nyolcadik nap
"Ma a tisztítótűz fogságában szenvedő lelkeket vezesd hozzám, s merítsd őket irgalmasságom mélyébe. Vérem árja hűsítse izzó tüzüket. Nagyon szeretem ezeket a lelkeket. Igazságomnak nyújtanak elégtételt. Módodban áll segíteni nékik. Használd fel Egyházam kincstárának valamennyi búcsúját, s ajánld fel értük... Ó, ha ismernéd kínjaikat, szakadatlanul lelki alamizsnában részesítenéd őket, és segítenéd törleszteni adósságaikat igazságosságommal szemben."

Bővebben...

Az Isteni Irgalmasság kilenced - 7. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. március 31. csütörtök

Hetedik nap
"Ma azokat a lelkeket vezesd hozzám, akik különösen tisztelik és hirdetik irgalmamat. Merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek érezték át leginkább szenvedéseimet, s hatoltak legmélyebben lelkiségembe. Ôk irgalmas szívem élő tükörképei. Ezek a lelkek jövő életükben különleges fénnyel fognak sugározni. Közülük egy sem hull a pokol tüzébe. Haláluk óráján mindegyiküket magam részesítem különös védelmemben."

Bővebben...

Az Isteni Irgalmasság kilenced - 6. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. március 30. szerda

Hatodik nap
Ma a csendes, alázatos lelkeket és a kisgyermekeket hozd hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek hasonlítanak leginkább szívemhez. Keserves kínhalálomban ők erősítettek meg. Úgy láttam őket, mint földi angyalokat, akik oltáraimat fogják őrizni. A kegyelmek özönét árasztom rájuk. Kegyelmeimet csak az alázatos lelkek tudják felfogni. Ilyen lelkekbe helyezem bizalmamat.''

Bővebben...

Az Isteni Irgalmasság kilenced - 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. március 29. kedd

Ötödik nap
,,Ma vezesd az eretnekeket és szakadárokat hozzám, s merítsd őket irgalmasságom tengerébe! Keserves szenvedést okozva megszaggatták testemet és szívemet - az én Egyházamat. Ha visszatérnek az Egyház egységébe, begyógyulnak sebeim, és így enyhítik kínjaimat.''

Bővebben...

Az Isteni Irgalmasság kilenced - 4. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. március 28. hétfő

Negyedik nap
"Ma hozd elém a pogányokat és mindazokat, akik még nem ismernek engem. Keserves kínszenvedésem alatt rájuk is gondoltam. Jövendő buzgalmuk megvigasztalta a szívemet. Merítsd őket irgalmam tengerébe!"

Bővebben...

Az Isteni Irgalmasság kilenced - 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. március 26. szombat

Harmadik nap
,,Ma minden jámbor és hűséges lelket vezess hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek vigasztaltak meg keresztutamon, ők voltak részemre a keserűség tengerében a vigaszt nyújtó csepp.''

Bővebben...

Az Isteni Irgalmasság kilenced - 2. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. március 26. szombat

Második nap
,,Ma vezesd hozzám a papi és szerzetesi lelkeket, s merítsd őket mérhetetlen irgalmam tengerébe. Ők adtak nekem erőt keserves kínszenvedésem elviselésére. Rajtuk keresztül árad irgalmam az emberiségre.''

Bővebben...

Az Isteni Irgalmasság kilenced - 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. március 25. péntek

Nagypéntektől húsvét 1. hetének szombatjáig - Szt. Fausztina naplójából: ..Jézus azt kívánja tőlem, hogy az Irgalmasság ünnepe előtt mondjak el egy kilencedet, melyet ma kell elkezdenem az egész világ megtéréséért és Isten irgalmának felismeréséért. - ,,Hogy minden lélek dicsérje jóságomat. Bizalmat kívánok teremtményeim részéről. Bátorítsd a lelkeket kimeríthetetlen irgalmam iránti nagy bizalomra. Ne féljen a gyenge, a bűnös lélek közeledni hozzám, még ha több vétke is lenne, mint amennyi homok van a földön, minden elmerül irgalmam mélységében.'' Jézusom, bízom Benned!

Bővebben...

Imádságok mindannyiunkért az Imanapra

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. január 18. hétfő

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya, Szent István király és a magyar szentek közbenjárásával, hogy áldd meg egész hazánkat és nemzetünket! Áldd meg a szegényeket és gazdagokat, egészségeseket és betegeket, öregeket és fiatalokat, magyarokat és nem magyarokat, férfiakat és asszonyokat!

Bővebben...

Szentlélek rózsafüzér

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. február 23. kedd

A Szentlélek rózsafüzér áll egy Szentlélek éremből, a függelékekben egy nagyobb, és három kisebb szemből, ez utóbbiak piros színűek. A függeléket hétszer egy nagy és hét piros szem követi, a Szentlélek hét ajándékának elnyeréséért való imádkozásra. Ebben a rózsafüzérben nem mondunk Hiszekegyet, Miatyánkot, hanem az alábbiakat:

Bővebben...

Egy jó ima az ökumenikus imahétre

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. január 17. vasárnap

Elkezdődött az ökumenikus imahét a keresztények egységéért. Szeretettel ajánlom a nagy Szeretetláng-imát erre a hétre (is), amely nem csak Krisztussal, hanem az egymással való közösségünk és egyesülésünk imája is:

Drága Jézusom! Add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! Ámen.