Pünkösdi kilenced - 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. május 21. csütörtök

BŰNBÁNAT A SZENTLÉLEKKEL SZÍVÜNK MEGOSZTOTTSÁGA MIATT
Folyamatosan kérjük a Szentlélek erősebb kiáradását, amire mindig szükségünk van. De vajon be tudja-e fogadni Őt a szívünk, ha megérkezik? Vajon képes befogadni a mennyei valóságot a szívünk, amely megosztott és evilági dolgokhoz tapad? Jöjj, Szentlélek Úristen, segíts nekünk!

Imádság Szent Rafaelhez, a betegek angyalához

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. április 26. vasárnap

Rafael arkangyal, egészségünk gondo¬zó orvosa, szállj le a mennyből meggyó¬gyítani a betegeket, és megoldani életünk nehéz problémáit. Maradj velünk, ó arkangyal, akit Isten gyógyszerének hívnak. Szüntesd meg testünk betegségeit, és adj nekünk egészséges lelkületet. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség... Magyarázat:

Ima a koronavírus okozta betegség megszűnéséért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. április 10. péntek

Katona István atya imája az Emmausz Közösség oldaláról: Úr Jézus, mindenség Királya, alázattal és bizalommal borulunk le előtted. Te vagy minden jónak a forrása! Te vagy minden betegség gyógyítója! Te vagy minden ördögi kötelék szabadítója! Te vagy a szeretet Királya!

Antoine de Saint-Exupéry: Fohász

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. április 06. hétfő

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak
 erőt kérek a hétköznapokhoz.
 Taníts meg a kis lépések művészetére!

Ima az őrangyalhoz, ha nem tudunk misére menni

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. április 05. vasárnap

Ó, Istennek őrangyala,
menj helyettem a templomba,
térdepelj le a helyemre,
figyelj nagyon a misére.

Ferenc pápa imája, Szent József segítségét kérve

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. március 22. vasárnap

Védd meg, Szent Őrző, nemzetünket!
Világosítsd meg a közjóért felelős embereket, hogy hozzád hasonlóan tudjanak gondot viselni a rájuk bízott emberekre!
Add meg a tudomány világosságát mindazoknak, akik megfelelő eszközöket keresnek testvéreink egészsége és jólléte megőrzéséhez!
Támogasd azokat, akik a rászorulókért fáradoznak: az önkénteseket, az ápolókat, az orvosokat, akik az élvonalban küzdenek, hogy gyógyítsák a betegeket, saját testi épségük árán is!

Három napos böjt és ima...

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. március 17. kedd

Az augsburgi Imádság Háza szerdától péntekig három napos böjtre hívja az embereket. A rendkívüli idők rendkívüli lépéseket követelnek. Háromnapos világszintű imaböjtlánc kezdődik a koronavírus kapcsán! „De ha népem, amely nevemet viseli, megalázkodik, könyörög hozzám, kedvemet keresi és megtér gonosz útjáról, akkor meghallgatom az égből, megbocsátom bűneit, és meggyógyítom országát.” (2Krón7, 14)

Bíborosok és püspökök közös imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. március 14. szombat

Az európai püspökök közös imában fordulnak a Teremtőhöz a világjárvány idején: Istenünk, Atyánk, világ Teremtője, aki mindenható és irgalmas vagy, aki irántunk való szeretetből küldted el Fiadat a világba, hogy lelkünk és testünk gyógyítója legyen,

Megint jön a vihar - ima természeti csapások ellen

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. február 09. vasárnap

Mennyei Atyánk! Felbolydult az egész természet, az időjárási viszontagságok veszélybe sodorhatják a növényeket, állatokat, embereket, az idei termést és mindannyiunk megélhetését. Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy Szentlelked hatalmas erejével járd át a teremtett világot! Csillapítsd le a természet háborgását és óvd meg teremtményeidet és gyermekeidet minden bajtól! Óvd meg az úton levőket is, ments meg minket a balesetektől, műszaki problémáktól és minden bajtól! Köszönöm Istenem, hogy szeretsz minket és meghallgatod imáinkat! Ámen.

Keresztény válasz a járványra

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. március 11. szerda

Járványok jönnek-mennek, de mióta keresztények vannak a világon, három dolgot mindig megtettek járvány idején egyénileg és közösségileg is. Bűnbánatot tartottak ("jaj, de bűneink miatt gyúlt harag kebledben" - írja Kölcsey a magyar himnuszban), imádkoztak Isten kegyelmének kiáradásáért (és böjt, virrasztás, szentségekkel ellátás), valamint ápolták a betegeket. Így ha mi is ezeket tesszük, jól tesszük. Ezért örülünk, hogy a karizmatikus megújulás nemzetközi szolgáló bizottsága az alábbi felhívást tette közzé:

Szent Patrik áldása

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2020. január 19. vasárnap

,Az Úr legyen előtted, hogy a jó utat mutassa neked.
Az Úr legyen melletted, hogy téged karjába zárjon és megvédjen.
Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől.
Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha leesel.
Az Úr legyen tebenned, hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.
Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen, ha mások rád rontanak
Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon téged.
Így áldjon meg téged a jóságos Isten, ma, holnap és minden időben… Ámen