Imakilenced hazánkért - 9. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. január 18. szerda

Ma, január 18-án, Árpád-házi Szent Margit ünnepén, Imanapunkon a Pio atya imája nyomán összeállított közös közbenjáró imánkkal járuljunk Isten elé egyházunkért és hazánkért, de az egész Kárpát-medencéért is:

Bővebben...

Imakilenced hazánkért - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. január 17. kedd

Mennyei Atyánk!
Hálát adok neked azért, hogy képviselhetem országunkat és egyházunkat előtted és az emberek előtt. Kérlek segíts, hogy bűneim ellenére jól végezzem el a rám bízott feladatokat.
Kérünk Téged, add, hogy az erőtlenek erőben részesüljenek, a buzgók az életszentség teljességére eljussanak, a bűnösök megtérjenek, a betegek meggyógyuljanak, a sötétségben élők megszabaduljanak a gonoszság erőinek kötelékeiből, a szűkölködők és szenvedők gondjaikban enyhülést kapjanak!
Bennüket pedig vezess el a teljes egységre Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárására, hogy hazánk, mint a Szeretet földje felvirágozzon és minden helyzetben megdicsőítse a Te neved a Szentlélek ajándékai és kegyelmei által.
Köszönöm Atyám, hogy kedves neked ez a föld és megsegítesz minket. Ámen.

Imakilenced hazánkért - 7. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. január 16. hétfő

Istenünk, ma a hét főbűn közül a hetedik miatt szeretnénk eléd járulni: a lustaságunk miatt. Igen, késedelmes szívűek vagyunk a jóra, és mindig van egy jó kifogásunk a halasztgatásra. Ha megnyílik előttünk egy lehetőség, addig patópálkodunk, míg elmúlik az alkalom, akkor meg kétségbe esünk, és másokat hibáztatunk. Mindenféle élvezetekbe merülünk, kényeztetjük magunkat, aztán csodálkozunk, hogy elhaladt mellettünk a világ, eltelt az életünk és semmire se jutottunk. Nem fektetünk energiát a szeretteinkkel való kapcsolattartásra és lusták vagyunk a veled való élő kapcsolat fenntartására is - aztán meg panaszkodunk, hogy magányosak vagyunk és senki nem figyel ránk. Bocsásd meg Uram lustaságunkat és adj erőt, hogy kényelmi zónánkból kilépve, áldozatkész és szeretetteli életet élhessünk, a Te dicsőségedre és mindannyiunk javára! Ámen.

Imakilenced hazánkért - 6. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. január 15. vasárnap

Istenünk, ma a hét főbűn közül a hatodik miatt szeretnénk eléd járulni: a haragunk miatt. Mi aztán mindenkire tudunk haragudni, torz világképünkben nekünk mindenki ellenségünk. Török, német, francia, orosz - mind csak rosszat akart nekünk, hát jogosan gyűlölhetjük őket. A velünk együtt élő románok, szlovákok, csehek is mind csak a halálunkat akarták. A zsidó és cigány csak élősködik rajtunk, hát őket is gyűlölhetjük. Nekünk ellenségünk a baloldal, a jobboldal, a civil és az állami, aki ad és aki elvesz egyaránt. Még a szomszéd is direkt akkor ugattatja a kutyáját, amikor mi aludnánk! Mi vagyunk az anyós-viccek nagy mesélői, bele sem gondolva, hogy valakinek az anyját szidjuk éppen. Nő bennünk a harag és elemészt minket. Bocsáss meg Uram kemény szívünknek és add meg nekünk az együttérzés, megértés és kiengesztelődés ajándékát, nehogy a haragunk és gyűlöletünk szétmorzsoljon minket! 

Imakilenced hazánkért - 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. január 14. szombat

Istenünk, ma a hét főbűn közül az ötödik miatt szeretnénk eléd járulni: falánkságunk miatt. Hiszen felfaljuk az egész világot! A hegyeket és vizeket, növényeket és állatokat, egész környezetünket. A ma öröméért felfaljuk a holnapot, felfaljuk gyerekeinket, akik önzésünk miatt nem születhetnek meg, és így elemésztjük jövőnket is. Olyanok vagyunk, mint a kisgömböc, akinek semmi sem elég. Felfaljuk szomszédaink vállalkozását, felfaljuk a természetvédelmi parkokat, felfaljuk a szegények utolsó kenyerét és ha nincs itt elég, kimegyünk egy másik országba, hogy ott tovább hízlalhassuk önző életünket. Bocsáss meg nekünk ezért Uram, add meg a bűnbánat és mértékletesség ajándékát és az összetartó szeretet tüzét, hogy egymásra figyelve, a másik értékeit tisztelve tudjunk élni a Te dicsőségedre és az emberek megmenekülésére! Ámen.

Imakilenced hazánkért - 4. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. január 13. péntek

Istenünk, ma a hét főbűn közül a negyedik miatt szeretnénk eléd járulni: irigységünk miatt. Bocsáss meg nekünk Uram, mert még a méz is megkeseredik a szánkban, ha a másiknak valami jobban megy! Egész országokat vádolunk mindenféle bűnökkel, ha azok valamiért sikeresebbnek tűnnek nálunk. Elmerülünk az önsajnálatban és irigységünket igazolásként használjuk: mi megtehetjük, ellophatjuk, mert a másik... Irigyeljük a másik ember szépségét, jóságát, egészségét, vagyonát, ismertségét. Szavainkkal befeketítjük, tetteinkkel megrontjuk őket, csak hogy valahogy magunk mellé ránthassuk őket a sárba. Őket elítéljük, magunkat felmentjük. Drága Istenünk, áraszd ki ránk a nagylelkűség, a szeretet, az ajándékozás, a megértés és a mások sikerei feletti öröm ajándékát, hogy egymással kiengesztelődve, a másik munkáját tisztelve és segítve kerülhessünk egyre közelebb Hozzád! Ámen.

Imakilenced hazánkért - 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. január 12. csütörtök

Istenünk, ma a hét főbűn közül a harmadik miatt szeretnénk eléd járulni: bujaságunk és paráznaságunk miatt. Mert hamis istenekkel paráználkodtunk, a pénz, a hatalom, a mulandó széség, a siker bálványaival. Mert hagytuk, hogy eluraljanak vágyaink, amelyek ehhez a világhoz láncolnak minket. Mert mindent félre lökünk az útból, amit csak tudunk, hogy kielégíthessük vágyainkat, és ezzel elpusztítjuk családjainkat, környezetünket és elpocsékoljuk az Élet minden áldását. Bocsáss meg Uram nekünk és add meg a tisztánlátás ajándékát és az önfegyelem ajándékát, hogy hamis bálványainktól és tisztátalan vágyainktól elfordulva igaz és szeretettel teli életet élhessünk, a Te dicsőségedre és mindannyiunk javára! Ámen.

Imakilenced hazánkért - 2. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. január 11. szerda

Istenünk, ma a hét főbűn közül a második miatt szeretnénk eléd járulni: kapzsiságunk miatt. Milyen szörnyű a kapzsiság bűne, ha megrontja az országot! Isten nem győz figyelmeztetni ennek veszélyére: "Az igazságos király talpraállítja az országot, a kapzsi férfiú azonban tönkreteszi." (Péld 29, 4) A nép pedig olyan, mint a vezetői: "kapzsiságra hajlottak, ajándékokat fogadtak el és elferdítették az igazságot." (1Sám 8, 3) Uram, a saját kapzsiságunk áldozatai lettünk, viszályba és háborúságba keveredtünk egymással, megteltünk korrupcióval és gyanakvással: "Habzsol jobboldalt, de éhezik, eszik baloldalt, de nem lakik jól;mindenki a társa húsát marja." (Iz 9, 19) Kérünk, bocsáss meg nekünk és hozd el a nagylelkűség, az igazságosság és megbékélés idejét nemzetünkre! Ámen.

Szentlélek litánia 10 ígérettel

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. december 18. vasárnap

+ Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen. 
 Minden kérés után mondjuk: Légy magasztalva és dicsőítve.

Bővebben...

Imakilenced hazánkért - 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. január 10. kedd

Istenünk, ma a hét főbűn közül az első miatt szeretnénk eléd járulni: kevélységünk és büszkeségünk miatt. Bocsásd meg nekünk ezt a mély önigazultságot, amivel magunkat tartjuk az igazság és jogosság mércéjének! A szegényebbeket lenézzük és elkerüljük, a gazdagabbakat utáljuk és dörgölőzünk hozzájuk. A saját ötleteinket, munkánkat, érdekeinket, pártunkat és felekezetünket mindenek felett valónak tartjuk, a másokéra legyintünk, sőt pusztítjuk. Fölmagasztaljuk magunkat, életstílusunkat, nemzetiségünket mindennél többnek és előrébb valónak tekintjük, de nem szeretetből, hogy szolgálnánk egymás felé, hanem hogy előjogokat szerezzünk, hogy érdemtelenül hivalkodhassunk és magunknak követelhessünk mindent. Kérünk bocsásd meg a megkeményedett szívünket és áraszd ki ránk a bűnbánat és megújulás Lelkét, az alázatosság és figyelmesség ajándékát! Segíts, hogy tehetségeinket, képességeinket, erőnket és befolyásunkat, hatalmi pozíciónkat újra a Szeretet szolgálatába állíthassuk! Köszönöm Uram, hogy velünk vagy és megsegítesz minket! Ámen.

Ferenc pápa imája Szeplőtelen Fogantatás ünnepén

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. december 09. péntek

Ó, Mária, Szeplőtelen anyánk,
ünneped napján jövök hozzád,
és nem egyedül jövök:
hozom magammal mindazokat, akiket Fiad rám bízott,
ebben a városban, Rómában, és az egész világon,
hogy te megáldd őket és kimentsd őket a veszélyekből.

Bővebben...