Kezdődik a pünkösdi kilenced

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. május 27. szombat

Kilenc napon keresztül kérjük állhatatosan Istent, hogy árassza ki ránk Szentlelkét, a Vígasztalót, a Bátorítót, a Szeretet Lelkét, hogy bűnbánatra jussunk, megtérjünk és életünk legyen Benne és bőségesen legyen!

Jöjj, Szentlélek Úristen
Áraszd reánk teljesen
Mennyből fényességedet
Mennyből fényességedet!
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el
Jöjj, Szentlélek Úristen!

Ima hazánkért és a természeti csapások ellen

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. május 23. kedd

Mennyei Atyánk! Te látod, milyen nehéz helyzetbe kerültünk. Felbolydult az egész természet, az időjárási viszontagságok veszélybe sodorhatják a növényeket, állatokat, embereket, az idei termést és mindannyiunk megélhetését.

Bővebben...

Jöjj Szentlélek!

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. február 17. péntek

Jöjj, Szentlélek Úristen
Áraszd reánk teljesen
Mennyből fényességedet
Mennyből fényességedet!
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el
Jöjj, Szentlélek Úristen!

Ima az otthonért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. február 06. hétfő

Mindenható Urunk Jézus, aki ezt a helyet a Te szolgálatodra és törvényeid oltalmába rendelted! Adj nekünk e helyen békességet és üdvösséget, egészséget, egyetértést és szeretetet! Irányítsd elöljáróinkat a Te szent akaratod útjain és a mi javunk szerint, hogy Téged szent félelemmel tiszteljenek, a Te szent törvényeidet megtartsák, s minket igaz szívvel szeressenek! Őrizd meg, Uram, ezt a helyet minden bűntől és botránytól, a gonosz lélek minden cselszövésétől, nyugtalanságától!

Bővebben...

Imádkozzunk a levegő tisztulásáért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. január 30. hétfő

... és a szmog megszűnéséért is, átfogó imádságunkkal: Mennyei Atyánk! Te látod, milyen nehéz helyzetbe kerültünk. Felbolydult az egész természet, az időjárási viszontagságok veszélybe sodorhatják a növényeket, állatokat, embereket, az idei termést és mindannyiunk megélhetését. Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy Szentlelked hatalmas erejével járd át a teremtett világot!

Bővebben...

Imakilenced hazánkért - 9. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. január 18. szerda

Ma, január 18-án, Árpád-házi Szent Margit ünnepén, Imanapunkon a Pio atya imája nyomán összeállított közös közbenjáró imánkkal járuljunk Isten elé egyházunkért és hazánkért, de az egész Kárpát-medencéért is:

Bővebben...

Imakilenced hazánkért - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. január 17. kedd

Mennyei Atyánk!
Hálát adok neked azért, hogy képviselhetem országunkat és egyházunkat előtted és az emberek előtt. Kérlek segíts, hogy bűneim ellenére jól végezzem el a rám bízott feladatokat.
Kérünk Téged, add, hogy az erőtlenek erőben részesüljenek, a buzgók az életszentség teljességére eljussanak, a bűnösök megtérjenek, a betegek meggyógyuljanak, a sötétségben élők megszabaduljanak a gonoszság erőinek kötelékeiből, a szűkölködők és szenvedők gondjaikban enyhülést kapjanak!
Bennüket pedig vezess el a teljes egységre Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárására, hogy hazánk, mint a Szeretet földje felvirágozzon és minden helyzetben megdicsőítse a Te neved a Szentlélek ajándékai és kegyelmei által.
Köszönöm Atyám, hogy kedves neked ez a föld és megsegítesz minket. Ámen.

Imakilenced hazánkért - 7. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. január 16. hétfő

Istenünk, ma a hét főbűn közül a hetedik miatt szeretnénk eléd járulni: a lustaságunk miatt. Igen, késedelmes szívűek vagyunk a jóra, és mindig van egy jó kifogásunk a halasztgatásra. Ha megnyílik előttünk egy lehetőség, addig patópálkodunk, míg elmúlik az alkalom, akkor meg kétségbe esünk, és másokat hibáztatunk. Mindenféle élvezetekbe merülünk, kényeztetjük magunkat, aztán csodálkozunk, hogy elhaladt mellettünk a világ, eltelt az életünk és semmire se jutottunk. Nem fektetünk energiát a szeretteinkkel való kapcsolattartásra és lusták vagyunk a veled való élő kapcsolat fenntartására is - aztán meg panaszkodunk, hogy magányosak vagyunk és senki nem figyel ránk. Bocsásd meg Uram lustaságunkat és adj erőt, hogy kényelmi zónánkból kilépve, áldozatkész és szeretetteli életet élhessünk, a Te dicsőségedre és mindannyiunk javára! Ámen.

Imakilenced hazánkért - 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. január 14. szombat

Istenünk, ma a hét főbűn közül az ötödik miatt szeretnénk eléd járulni: falánkságunk miatt. Hiszen felfaljuk az egész világot! A hegyeket és vizeket, növényeket és állatokat, egész környezetünket. A ma öröméért felfaljuk a holnapot, felfaljuk gyerekeinket, akik önzésünk miatt nem születhetnek meg, és így elemésztjük jövőnket is. Olyanok vagyunk, mint a kisgömböc, akinek semmi sem elég. Felfaljuk szomszédaink vállalkozását, felfaljuk a természetvédelmi parkokat, felfaljuk a szegények utolsó kenyerét és ha nincs itt elég, kimegyünk egy másik országba, hogy ott tovább hízlalhassuk önző életünket. Bocsáss meg nekünk ezért Uram, add meg a bűnbánat és mértékletesség ajándékát és az összetartó szeretet tüzét, hogy egymásra figyelve, a másik értékeit tisztelve tudjunk élni a Te dicsőségedre és az emberek megmenekülésére! Ámen.

Imakilenced hazánkért - 6. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. január 15. vasárnap

Istenünk, ma a hét főbűn közül a hatodik miatt szeretnénk eléd járulni: a haragunk miatt. Mi aztán mindenkire tudunk haragudni, torz világképünkben nekünk mindenki ellenségünk. Török, német, francia, orosz - mind csak rosszat akart nekünk, hát jogosan gyűlölhetjük őket. A velünk együtt élő románok, szlovákok, csehek is mind csak a halálunkat akarták. A zsidó és cigány csak élősködik rajtunk, hát őket is gyűlölhetjük. Nekünk ellenségünk a baloldal, a jobboldal, a civil és az állami, aki ad és aki elvesz egyaránt. Még a szomszéd is direkt akkor ugattatja a kutyáját, amikor mi aludnánk! Mi vagyunk az anyós-viccek nagy mesélői, bele sem gondolva, hogy valakinek az anyját szidjuk éppen. Nő bennünk a harag és elemészt minket. Bocsáss meg Uram kemény szívünknek és add meg nekünk az együttérzés, megértés és kiengesztelődés ajándékát, nehogy a haragunk és gyűlöletünk szétmorzsoljon minket! 

Imakilenced hazánkért - 4. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2017. január 13. péntek

Istenünk, ma a hét főbűn közül a negyedik miatt szeretnénk eléd járulni: irigységünk miatt. Bocsáss meg nekünk Uram, mert még a méz is megkeseredik a szánkban, ha a másiknak valami jobban megy! Egész országokat vádolunk mindenféle bűnökkel, ha azok valamiért sikeresebbnek tűnnek nálunk. Elmerülünk az önsajnálatban és irigységünket igazolásként használjuk: mi megtehetjük, ellophatjuk, mert a másik... Irigyeljük a másik ember szépségét, jóságát, egészségét, vagyonát, ismertségét. Szavainkkal befeketítjük, tetteinkkel megrontjuk őket, csak hogy valahogy magunk mellé ránthassuk őket a sárba. Őket elítéljük, magunkat felmentjük. Drága Istenünk, áraszd ki ránk a nagylelkűség, a szeretet, az ajándékozás, a megértés és a mások sikerei feletti öröm ajándékát, hogy egymással kiengesztelődve, a másik munkáját tisztelve és segítve kerülhessünk egyre közelebb Hozzád! Ámen.