Ima június 4-én, a Nemzeti Összetartozás napján

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. június 04. szombat

Mennyei Atyánk!
Hálát adok neked azért, hogy képviselhetem országunkat és egyházunkat elõtted és az emberek elõtt. Kérlek segíts, hogy bûneim ellenére jól végezzem el a rám bízott feladatokat.
Kérünk Téged, add, hogy az erõtlenek erõben részesüljenek, a buzgók az életszentség teljességére eljussanak, a bûnösök megtérjenek, a betegek meggyógyuljanak, a sötétségben élõk megszabaduljanak a gonoszság erõinek kötelékeibõl, a szûkölködõk és szenvedõk gondjaikban enyhülést kapjanak!
Bennüket pedig vezess el a teljes egységre Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítõ Szûzanya közbenjárására, hogy hazánk, mint a Szeretet földje felvirágozzon és minden helyzetben megdicsõítse a Te neved a Szentlélek ajándékai és kegyelmei által.
Köszönöm Atyám, hogy kedves neked ez a föld és megsegítesz minket. Ámen.

Pünkösdi kilenced - 9. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. május 14. szombat

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója,  jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől,  és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket! (Görögkatolikus liturgiából)

Bővebben...

Pünkösdi kilenced - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. május 13. péntek

Szentírási rész: Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak Máriával, Jézus anyjával, alleluja.

Áldjuk az Atyát, aki napról napra egyre bőségesebben árasztja a Szentlélek kegyelmét a nemzetekre. Kérjük ezért: Urunk, áraszd ránk bőségesen a Szentlélek kegyelmét!

Bővebben...

Pünkösdi kilenced - 7. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. május 12. csütörtök

Jöjj Szentlélek, mint az értelem és tudomány, bölcsesség és jótanács, jámborság és istenfélelem és erősség  Lelke és segíts, hogy a jövőben buzgóbban szolgáljunk Neked, parancsaidat megtartsuk, és sugallataidat hűségesen kövessük.

Szentírási rész: Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét. Maradjatok a városban, míg fel nem öltitek a magasságból való erőt.” (Lk 24.49)    

Jó tanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel?  

Bővebben...

Pünkösdi kilenced - 6. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. május 11. szerda

- Jöjj, Szentlélek, és újítsd meg a föld színét! Alakítsd át a társadalmat Lelked erejével! (Mk 16,16-20) - Könyörögjünk: hogy az „élet kultúrája”, mely a Lélekből született, áthassa a társadalmat a világban, az országomban - kérünk Téged, halgass meg minket!

Bővebben...

Pünkösdi kilenced - 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. május 10. kedd

Szentírási rész: "A Szentlélek ereje tölt el benneteket, és tanúim lesztek egészen a föld végső határáig" - alleluja.

Tisztelet és dicsőség Krisztusnak, aki híveit a Szentlélekben részesíti. Ezért kérjük bizalommal:

Bővebben...

Pünkösdi kilenced - 4. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. május 09. hétfő

Jöjj Jó Tanács Lelke, hogy minden ügyünkben és kételyünkben a helyest megismerjük, és a jót válasszuk.

Szentírási rész: „Az ünnep utolsó, nagy napján Jézus a templomban volt és fennhangon hirdette: „Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz bennem: belsejéből az Írás szava szerint élő víz folyói fakadnak.” Ezt a Lélekről mondta, amelyben a benne hívők részesülnek. A Lélek ugyanis még nem jött el, mert még nem dicsőült meg Jézus.”( Jn 7.37-39 )

Kérések:

Bővebben...

Pünkösdi kilenced - 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. május 08. vasárnap

Ó, dicsőség Királya, mindenható Urunk, aki ma győztesen mennybe mentél, ne hagyj minket árván, hanem küldd el Atyád ígéretét, az igazság Lelkét. Alleluja.

Dicsőítsük a lélek nagy örömével Krisztust, aki az Atya jobbján ül: Krisztus, te vagy a dicsőség Királya!

Bővebben...

Pünkösdi kilenced - 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. május 06. péntek

Szentlélek Úristen, Te az Atyától és Fiútól öröktől fogva származol, s az Atyával és a Fiúval egylényegű vagy. Te vagy a kegyelmek forrása, bőkezű adományozója. Jöjj el Szentlélek Úristen, töltsd be szívünket hétszeres ajándékoddal.

Szentírási rész: „Mert elárasztom vízzel a tikkadt mezőt, és bővizű patakokkal a kiaszott földet. Kiárasztom lelkemet utódaidra, és áldásomat gyermekeidre. Úgy sarjadnak majd, mint a fű a forrás közelében, mint a fűzfák a vízfolyások mellett. Az egyik így szól majd: „Én az Úré vagyok”.( Iz 44.3-5a)  

Ünnepeljük Krisztust, minden élet és erő forrását, és kérjük őt:

Bővebben...

Pünkösdi kilenced - 2. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. május 07. szombat

Jöjj Szentlélek Úristen, áraszd reánk kegyesen, mennyből fényességedet! Add meg hét ajándékodat, az értelem és tudomány, a bölcsesség és jótanács, a jámborság és istenfélelem ésaz erősség ajándékát, hogy általuk kirajzolódjon bennünk és közöttünk Krisztus valósága!

Szentírási rész: „Erről hallottatok tőlem, mondta Jézus: János csak vízzel keresztelt, ti azonban néhány nap múlva Szentlélekkel keresztelkedtek meg." (Ap.Csel 1, 4)

Ünnepeljük Krisztust és vágyva a vele való teljes egységre, és kérjük őt:

Bővebben...

Az Isteni Irgalmasság kilenced - 9. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. április 02. szombat

Kilencedik nap
"Ma az elhidegült lelkeket vezesd hozzám, s merítsd be őket irgalmam mélyébe. Ezek a lelkek sebzik meg legfájdalmasabban szívemet. Az Olajfák hegyén az ilyen elhidegült lélektől undorodott leginkább a lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam: Atyám, ha lehet, vedd el tőlem a kelyhet, ha ez a te akaratod! - E lelkek utolsó esélye irgalmamhoz való menekülésük lehet."

Bővebben...