Szentlélek rózsafüzér

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. február 23. kedd

A Szentlélek rózsafüzér áll egy Szentlélek éremből, a függelékekben egy nagyobb, és három kisebb szemből, ez utóbbiak piros színűek. A függeléket hétszer egy nagy és hét piros szem követi, a Szentlélek hét ajándékának elnyeréséért való imádkozásra. Ebben a rózsafüzérben nem mondunk Hiszekegyet, Miatyánkot, hanem az alábbiakat:

Bővebben...

Imádságok mindannyiunkért az Imanapra

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. január 18. hétfő

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya, Szent István király és a magyar szentek közbenjárásával, hogy áldd meg egész hazánkat és nemzetünket! Áldd meg a szegényeket és gazdagokat, egészségeseket és betegeket, öregeket és fiatalokat, magyarokat és nem magyarokat, férfiakat és asszonyokat!

Bővebben...

Egy jó ima az ökumenikus imahétre

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. január 17. vasárnap

Elkezdődött az ökumenikus imahét a keresztények egységéért. Szeretettel ajánlom a nagy Szeretetláng-imát erre a hétre (is), amely nem csak Krisztussal, hanem az egymással való közösségünk és egyesülésünk imája is:

Drága Jézusom! Add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! Ámen.

Ima a pásztorainkért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2016. január 03. vasárnap

Jézusom, ki mint lekünk jó pásztora az Oltáriszentségben, kegyelmeid bő sugarát a mi jó pásztorunkra, lelkiatyánkra. Add meg neki a kegyelmeket, amelyekre saját magának és a mi megszentelődésünk  érdekében szüksége van. Add, hogy gonddal virasszon pártfogoltjai felett, kiket a Szentlélek kegyelme bízott reá. Áldd meg őt, midőn szívét imában hozzád emeli, midőn szent igéidet hirdeti, s midőn papi hivatásában a halhatatlan lelkek javán fárad. Add, hogy a Te szent Szíved szerinti lelkipásztor legyen, aki egyedül csak Neked és szent hivatásának él. Addj szavainak súlyt és erőt, hogy mindenkit megnyerjen Neked és hozzád vezessen, s ha majd Te eljössz ítélni pásztort és nyájat, mi és minél többen az ő öröme és dicsősége lehessünk s vele együtt az örök élet   hervadhatatlan koronáját elérhessük. Ámen.

Ferenc pápa imája az irgalmasság rendkívüli szentévére

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. december 08. kedd

"Urunk, Jézus Krisztus, Te megtanítottál minket, hogy irgalmasok legyünk, mint a mennyei Atya, és azt mondtad nekünk, hogy aki téged lát, az Őt látja. Ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk.

Bővebben...

Böjte Csaba testvér imakilencede a békéért - 9. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. október 24. szombat

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

IX. állomás: Svájc védőszentje

Bővebben...

Böjte Csaba testvér imakilencede a békéért - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. október 23. péntek

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

VIII. állomás: A béke apostola

Bővebben...

Böjte Csaba testvér imakilencede a békéért - 7. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. október 22. csütörtök

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

VII. állomás: Népét tanító remete

Bővebben...

Böjte Csaba testvér imakilencede a békéért - 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. október 20. kedd

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

V. állomás: Istenhez menekül

Bővebben...

Böjte Csaba testvér imakilencede a békéért - 6. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. október 21. szerda

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

VI. állomás: Isten válaszol a hozzá fordulóknak

Bővebben...

Böjte Csaba testvér imakilencede a békéért - 4. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. október 19. hétfő

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

IV. állomás: A közösség szolgálata

Bővebben...