Kilenced, hogy hazánk a Szeretet földje legyen - és a Szeretet Földje Találkozóért - 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. szeptember 15. hétfő

Drága Istenünk! Te látod, hogy milyen szétszórtságban élünk. Nemzedékek tűnnek el a templomainkból, de most már a hazánkból is. Országunk színe-virága fordít hátat a hitnek, reménynek, szeretetnek és ezzel együtt a családjának és hazájának. Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy gyűjtsd most egybe újra a népedet! Szentlelkeddel szítsd fel bennünk újra az Isten- és emberszeretetet, hogy hűségesek tudjunk maradni Hozzád és ahhoz a helyhez, közösséghez, ahová teremtettél minket! Gyűjtsd egybe a néped a szeptember 20-i Szeretet földje Találkozóra is, hogy Benned megerősödve építői és küldöttei lehessünk az Általad megújított világnak! Köszönöm Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség... 

Kilenced, hogy hazánk a Szeretet földje legyen - és a Szeretet Földje Találkozóért - 4. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. szeptember 14. vasárnap

Drága Istenünk! Te látod, hogy vezetőink közül milyen sok a felkészületlen, felületes, tehetségtelen, alkalmatlan, erkölcstelen, csak a maga hasznát kereső. Azt is láthatod, hogy még a jó vezetőknek is milyen nehezen engedelmeskedünk, mert a szívünk tele van vádlással és lázadással. Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy állíts az élet minden területére jó vezetőket! Áldd meg őket, hogy jó terveket gondoljanak ki és helyesen valósítsák meg azokat! Szentlelkeddel kend fel őket és minket is a szeptember 20-i Szeretet Földje Találkozón, hogy mindannyian azt a munkát végezhessük, amit Te elgondoltál életünkben és így hazánk a Szeretet Földje legyen! Köszönöm Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Kilenced, hogy hazánk a Szeretet földje legyen - és a Szeretet Földje Találkozóért - 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. szeptember 13. szombat

Drága Istenünk! Te tudod, hogy nem csak a világ sebzett, nem csak a világ szenved a csapások súlya alatt, hanem a mi szívünk is sebzett, mi is a szenvedők közé tartozunk. Mennyei atyánk, kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy gyógyítsd a szívünk sebeit! Orvosolj minden elvetettséget, kicsinyhitűséget, kisebbrendűségi érzést, keserűséget, és a bűnök következtében kialakult önzést, gőgöt és erőszakosságot is! Szentlelkeddel tisztogasd és építsd újra kapcsolatainkat a családunkban, munkahelyünkön, közösségeinkben és lakóhelyeinken. Tedd meg mindezt a szeptember 20-i Szeretet Földje Találkozó résztvevőivel és rajtuk keresztül másokkal is! Köszönjük Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imakilenced, hogy hazánk a Szeretet földje legyen - és a Szeretet Földje Találkozóért - 2. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. szeptember 12. péntek

Drága Istenünk! Látjuk, hogy áldásod híján összezavarodik az időjárás, terjednek a betegségek, háborúk törnek ki és nő a viszály, a gőg és a keserűség az emberi szívekben. Mennyei Atyánk, kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy Szentlelked hatalmas áldásait áraszd ki ránk! Kérünk segíts, hogy a természet erői helyreálljanak, a betegségek és háborúk megszűnjenek és az emberek testi-lelki gyógyulást és szabadulást nyerjenek! Add meg nekünk az életrendezés kegyelmét a szeptember 20-i Szeretet Földje Találkozó által is! Köszönöm Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imakilenced, hogy hazánk a Szeretet földje legyen - és a Szeretet Földje Találkozóért - 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. szeptember 11. csütörtök

Drága Istenünk! Az első tanítványok a nagy veszély idején azért imádkoztak Hozzád, hogy jelek és csodák történjenek Jézus Krisztus nevében - és a börtönök kinyíltak, az apostolok kiszabadultak, az emberek pedig életet nyertek Benned. Így kérünk most mi is, hogy a Szentlélek hatalmas kiáradása által az emberek ma is meggyógyuljanak, megszabaduljanak, Hozzád térjenek és éljenek! Kérünk add, hogy a szeptember 20-i Szeretet Földje Találkozó már ennek tanúbizonysága lehessen! Köszönjük Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Még mindig jön a vihar, eső, szél

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. augusztus 07. csütörtök

És nem látszik a vége. Folytatnunk kell az imát:

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy hatalmas erőddel állítsd meg a csapások áradatát, amelyek sújták a földet! Küldd el Szentlelkedet, mint a Bűnbánat Lelkét, a Kiengesztelődés Lelkét, a Megújulás Lelkét, hogy mindannyian szívből kiengesztelődjünk veled és egymással, hogy minden háborúság és gyűlölet megszűnjék és az egész teremtett világ a Te áldásod alá kerülhessen!

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Égi és földi háborúk

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. augusztus 04. hétfő

Napok óta újra és újra vihar tombol hazánk egyes részei felett. Vasárnapra virradólag gyenge földrengés is volt egy területen. De nem csak égi- hanem földi háborúk is tombolnak: a Szentföldön és a Közel-Keleten, vagy épp határainkhoz közel, Ukrajnában. Egy kedves testvéremtől pedig ezt a levelet kaptam: "Tegnap ima közben arra indított a Szentlélek, hogy kezdjünk ima és böjt-kilencedet a III. Világháború elkerüléséért, illetve a gázai övezet békéjéért, és a Közel-Kelet, Szíria békéjéért, hogy megálljon a keresztényüldözés, és az elüldözöttekért, családjaikért, valamint az üldözőikért. Kérlek, hogy kapcsolódjatok be ti is, mert vészhelyzet van! És minél több keresztényt kérjetek meg erre az imára és böjtre, mert bölcsesség kell a vezetőknek ebben a helyzetben, nem a büszkeség és hatalomvágy." Ezért imádkozzunk:

Bővebben...

Dobó István egri várkapitány imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. július 25. péntek

Istenem! Te látod a mi kis romladozó várunkat s benne ezt a maroknyi, elszánt népet... A Te nagy mindenségedben kicsi semmiség ez a földi világ. Ó, de minekünk ez a mindenségünk! Ha kell a mi életünk, vedd el Uram, tőlünk! Hulljunk el, mint a fűszál a kaszás vágása alatt! Csak ez az ország maradjon meg... ez a kis Magyarország.

Bővebben...

Pünkösdi kilenced a Szentlélek kiáradásáért - 9. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. június 07. szombat

Szentlélek Úristen, a Szeretet Lelke, jöjj, és újítsd meg a Föld színét! Jöjj el hét ajándékoddal, jöjj el karizmáiddal, jöjj el a bűnbánat és megújulás ajándékával és segíts, hogy egészen Krisztuséi lehessünk!

Mennyei Atyánk! Hálát adok neked azért, hogy képviselhetem országunkat és egyházunkat előtted és az emberek előtt. Kérlek segíts, hogy bûneim ellenére jól végezzem el a rám bízott feladatokat. Kérünk Téged, add, hogy az erőtlenek erőben részesüljenek, a buzgók az életszentség teljességére eljussanak, a bûnösök megtérjenek, a betegek meggyógyuljanak, a sötétségben élők megszabaduljanak a gonoszság erőinek kötelékeiből, a szûkölködők és szenvedők gondjaikban enyhülést kapjanak! Bennüket pedig vezess el a teljes egységre Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szûzanya közbenjárására, hogy hazánk, mint a Szeretet földje felvirágozzon és minden helyzetben megdicsőítse a Te neved a Szentlélek ajándékai és kegyelmei által. Köszönöm Atyám, hogy kedves neked ez a föld és megsegítesz minket. Ámen.

Miatyánk... Üdvözlégy.... Dicsőség.... Jöjj Szentlélek, jöjj közénk...

A homoszexuális kísértés és a szexuális aberrációk ellen

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. július 05. szombat

Ma van Budapesten a Budapest Pride, ahol felvonulnak a homoszexuális, transznemű, leszbikus emberek és szabadon terjeszthetik tévtanaikat, kísérthetik a többieket a legbizarrabb perverziókkal is. Ezért kérjük Isten védelmét mindazokra, akik e menettel találkoznak, egész Budapestre és Magyarországra:

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy óvd meg a hazánkban élő embereket a szexuális kísértésektől, különösen az eltévelyedések, aberrációk csábításától és mindattól, ami utálatos szemeid előtt! Kérünk, Szentlelked által erősítsd meg a természetes erkölcsi érzéket az emberekben, hogy elforduljanak a bűntől és undorodjanak ezektől a gonosz kísértésektől. Végül pedig add meg a megtérés és tisztulás, szabadulás ajándékát a felvonuláson résztvevő minden embernek. Köszönöm Uram, hogy szeretsz minket és meghallgatod imáinkat! Ámen.

Pünkösdi kilenced a Szentlélek kiáradásáért - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. június 06. péntek

Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia, küldd el most Lelkedet az egész Földre. A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. Drága Jézus! Add, hogy Szentlelked által lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön azÖrök Atyához irgalomért! Ámen.

Miatyánk... Üdvözlégy.... Dicsőség.... Jöjj Szentlélek, jöjj közénk...