Kilenced hazánkért - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. január 16. péntek

Drága Istenünk, valóban látjuk, hogy "nélküled semmit sem tehetünk". Erőfeszítéseink zátonyra futnak, igyekezetünk megtörik, jó elképzeléseink eltorzulnak, békénk semmivé lesz. Kérünk Téged Atyánk Jézus Krisztus nevében, hogy Szentlelkeddel járd át életünket! Jöjj el hét ajándékoddal, az értelem, tudomány, bölcsesség, jótanács, jámborság és istenfélelem lelkével, hogy személyiségünk egészen krisztusivá legyen, terveink, munkánk, közösségeink a Te áldásod alatt egészségesen növekedhessenek! Kenj fel minket karizmatikus ajándékaiddal a szolgálatra, hogy az emberek meggyógyuljanak, megszabaduljanak, Hozzád térjenek és éljenek! Hadd legyünk népeddé Szentlelked összetartó szeretetének tüze által!

Köszönöm Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Kilenced hazánkért - 7. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. január 15. csütörtök

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy áldd meg hazánkat és nemzetünket! Add, hogy visszaszoruljon és megszűnjön minden lopás, rablás, gyilkosság, csalás, szélhámosság! Legyen vége az abortusznak és az emberek elleni minden gyűlöletnek és bűnnek! Kérünk, oldozz el minket minden megkötözttségtől, függőségtől, a gonosz lélek minden megrontásától és átkától! Add, hogy Tőled való emberek legyenek vezetőink az élet minden területén: a politikai, gazdasági, kulturális, szociális és egészégügy területén is! Ihlesd meg őket és mindannyiunkat jó tervekkel és jóakarattal a megvalósításhoz! Köszönöm Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen.

Miatyánk... Üdvözlégy... dicsőség...

Kilenced hazánkért - 6. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. január 14. szerda

Mennyei Atyánk! Hálát adok neked azért, hogy képviselhetem országunkat és egyházunkat előtted és az emberek előtt. Kérlek segíts, hogy bűneim ellenére jól végezzem el a rám bízott feladatokat.

Kérünk Téged, add, hogy az erőtlenek erőben részesüljenek, a buzgók az életszentség teljességére eljussanak, a bűnösök megtérjenek, a betegek meggyógyuljanak, a sötétségben élők megszabaduljanak a gonoszság erőinek kötelékeiből, a szűkölködők és szenvedők gondjaikban enyhülést kapjanak!

Bennünket pedig vezess el a teljes egységre Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárására, hogy hazánk, mint a Szeretet földje felvirágozzon és minden helyzetben megdicsőítse a Te neved a Szentlélek ajándékai és kegyelmei által.

Köszönöm Atyám, hogy kedves neked ez a föld és megsegítesz minket. Ámen.

Kilenced hazánkért - 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. január 13. kedd

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy óvd meg a hazánkban élő embereket a szexuális kísértésektől, különösen az eltévelyedések, aberrációk csábításától és mindattól, ami utálatos szemeid előtt! Kérünk, Szentlelked által erősítsd meg a természetes erkölcsi érzéket az emberekben, hogy elforduljanak a bűntől és undorodjanak ezektől a gonosz kísértésektől. Végül pedig add meg a megtérés és tisztulás, szabadulás ajándékát hazánk és nemzetünk minden tagjának. Köszönöm Uram, hogy szeretsz minket és meghallgatod imáinkat! Ámen.

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség....

Kilenced hazánkért - 4. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. január 12. hétfő

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy hatalmas erőddel állítsd meg a csapások áradatát, amelyek sújták hazánkat és az egész földet! Küldd el Szentlelkedet, mint a Bűnbánat Lelkét, a Kiengesztelődés Lelkét, a Megújulás Lelkét, hogy mindannyian szívből kiengesztelődjünk veled és egymással, hogy minden háborúság és gyűlölet megszűnjék és nemzetünk, de az egész teremtett világ is a Te áldásod alá kerülhessen!

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Kilenced hazánkért - 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. január 11. vasárnap

Drága Istenünk! Az első tanítványok a nagy veszély idején azért imádkoztak Hozzád, hogy jelek és csodák történjenek Jézus Krisztus nevében - és a börtönök kinyíltak, az apostolok kiszabadultak, az emberek pedig életet nyertek Benned. Így kérünk most mi is, hogy a Szentlélek hatalmas kiáradása által az emberek ma is meggyógyuljanak, megszabaduljanak, Hozzád térjenek és éljenek! Add meg a kiengesztelődés és megújulás kegyelmét népünknek és emeld fel a te embereidet vezetőknek, munkatársaknak, útmutatóknak az élet minden területén! Köszönjük Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen.

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Kilenced hazánkért - 2. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. január 10. szombat

Drága Istenünk, valóban látjuk, hogy "nélküled semmit sem tehetünk". Erőfeszítéseink zátonyra futnak, igyekezetünk megtörik, jó elképzeléseink eltorzulnak, békénk semmivé lesz. Kérünk Téged Atyánk Jézus Krisztus nevében, hogy Szentlelkeddel járd át életünket! Jöjj el hét ajándékoddal, az értelem, tudomány, bölcsesség, jótanács, jámborság és istenfélelem lelkével, hogy személyiségünk egészen krisztusivá legyen, terveink, munkánk, közösségeink a Te áldásod alatt egészségesen növekedhessenek! Kenj fel minket karizmatikus ajándékaiddal a szolgálatra, hogy az emberek meggyógyuljanak, megszabaduljanak, Hozzád térjenek és éljenek! Hadd legyünk népeddé Szentlelked összetartó szeretetének tüze által!

Köszönöm Uram, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Kilenced hazánkért - 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. január 09. péntek

Január 18-án, Árpád-házi Szent Margit ünnepén imádságra hívunk minden embert hazánkért és nemzetünkért. Az "Imanap hazánkért" előkészületeként kilencedet mondunk - kérünk, kapcsolódjatok ti is be, hiszen nagy szükség van minden kegyelemre, amit csak kiesdhetünk Istenünktől! Minden nap feltesszük ide az aznapi imát:

Mennyei Atyánk! Hálát adok neked azért, hogy képviselhetem országunkat és egyházunkat előtted és az emberek előtt. Kérlek segíts, hogy bûneim ellenére jól végezzem el a rám bízott feladatokat. Kérünk Téged, add, hogy az erőtlenek erőben részesüljenek, a buzgók az életszentség teljességére eljussanak, a bûnösök megtérjenek, a betegek meggyógyuljanak, a sötétségben élők megszabaduljanak a gonoszság erőinek kötelékeiből, a szûkölködők és szenvedők gondjaikban enyhülést kapjanak! Bennüket pedig vezess el a teljes egységre Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szûzanya közbenjárására, hogy hazánk, mint a Szeretet földje felvirágozzon és minden helyzetben megdicsőítse a Te neved a Szentlélek ajándékai és kegyelmei által. Köszönöm Atyám, hogy kedves neked ez a föld és megsegítesz minket. Ámen.

Szentlélek Úristen, a Szeretet Lelke, jöjj, és újítsd meg a Föld színét! Jöjj el hét ajándékoddal, jöjj el karizmáiddal, jöjj el a bűnbánat és megújulás ajándékával és segíts, hogy egészen Krisztuséi lehessünk! Köszönöm Uram, hogy közöttünk vagy erőddel, szereteteddel, csodáiddal és áldásod beborít minket!

Miatyánk... Üdvözlégy.... Dicsőség....

Pázmány Péter: Ima ellenségeinkért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. december 30. kedd

Pázmány Péter: Ima ellenségeinkért

Add Uram Isten, hogy ne csak jóakaróimat,
de teéretted, ellenségeimet is szeressem,
és a te szent Fiad példáját követnén,
imádkozzam tiszta szívvel rosszakaróimért.

Végy ki Uram, énbelőlem minden gyűlölséget,
irigységet és felebarátom ellen való nehézséget,
hogy a tökéletességnek kötele,
az igaz szeretet , lakozzék bennem;
és miképpen te megbocsátod vétkeinket,
úgy mi is, igazán megbocsássunk
az ellenünk vétkezőknek.
Ámen.

Szent II. János Pál : Újévi ima

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2015. január 01. csütörtök

Egyetlen Isten! Atya, Fiú és Szentlélek! Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét, az évet, amely most kezdődik. Neked ajánljuk, aki kezdet nélküli Kezdet vagy, Aki igazság és Szeretet vagy, Aki Mindenhatóság és irgalmasság vagy, Te légy jelen benne, és cselekedjél benne! Mert Általad élünk, mozgunk és vagyunk. Az új évnek ezt az első napját az Ige földi születése titkával egyesítjük. Ő a Fiú, akit Te, Atya, az emberiségnek ajándékoztál, hogy egy legyen velünk. Ma különös szeretettel és gyöngédséggel vesszük körül a názáreti Szűz anyaságát, akit Te, örök Atya, kiválasztottál, hogy a Te Fiad édesanyja legyen a Szentlélek műve által, Aki a mi Szeretetünk a kimondhatatlan Háromság titkában.
Üdvözlünk, új év, a liturgia mai szövegével: ,,Áldjon meg Téged az Úr és oltalmazzon! Fordítsa feléd orcáját, és legyen hozzád kegyes! Tekintsen rád az Úr, és adjon békességet!'' Újév alkalmával ezeket a kívánságokat fejezzük ki kölcsönösen egymásnak: Jézus Krisztus nevében kezdjünk újra! Az Ő neve azt jelenti: Isten üdvözít! Ámen.

Hálaadó ima Krisztus Király ünnepére

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2014. november 23. vasárnap

Jézus Krisztus, élő Isten Fia, Megváltóm, Istenem és mindenem, hálát adok neked az elmúlt évért és egész életemért! Köszönök mindent, ami történt velem, szeretteimmel, egyházammal és hazámmal! Köszönöm, hogy te vagy a Gondviselés és szereteted megtart minket az örök életre! Kérlek légy király az életemben és mindannyiunk életében, most és mindörökké! Ámen.