Ima hazánkért és a természeti csapások ellen

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2018. március 18. vasárnap

Mennyei Atyánk! Te látod, milyen nehéz helyzetbe kerültünk. Felbolydult az egész természet, az időjárási viszontagságok veszélybe sodorhatják a növényeket, állatokat, embereket, az idei termést és mindannyiunk megélhetését. Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy Szentlelked hatalmas erejével járd át a teremtett világot!

Bővebben...

"Isten, hazánkért térdelünk elődbe..."

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2018. március 16. péntek

Áldd meg, Uram, Magyarországot!

Áldd meg, Uram, a te magyar néped!
Oldozd fel és szabadítsd meg
ellened elkövetett bűneitől,
mások ellen elkövetett bűneitől,
önmaga ellen elkövetett bűneitől,

Bővebben...

Ima a betegek világnapján

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2018. február 11. vasárnap

Mennyei Atyánk! Eléd hozzuk most betegeinket és mindazokat, akiket testi-lelki bajok gyötörnek. Eléd hozzuk önmagunkat, családtagjainkat, szeretteinket, barátainkat, ismerőseinket, de még ellenségeinket is, eléd hozzuk egész egyházunkat és hazánkat, különösen azokat, akik imáinkat kérték. Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy áraszd ki ránk Szentlelked gyógyító, szabadító erejét, hogy mindannyian meggyógyuljunk, megszabaduljunk, Hozzád térjünk és így életünk legyen Benned és bőségben legyen! Köszönöm Uram, hogy meghallgatod imáinkat és meggyógyítasz minket! Ámen.

Átfogó személyes ima

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2018. február 11. vasárnap

Uram, hiszek benned – növeld a hitemet; bízom benned – erősítsd meg bizalmamat; szeretlek – add, hogy egyre jobban szeresselek; bánom bűneimet – erősítsd bánatomat. Imádlak téged, életem teremtője, sóvárgok utánad, legvégső célom; dicsérlek téged, szüntelen segítőm; szólítalak, szerető védelmezőm.

Bővebben...

Imanap kilenced hazánkért - 9. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2018. január 18. csütörtök

Hálaadás és ima hazánkért

Istenünk, hálát adunk Neked azért, hogy ide vezéreltél minket a Kárpát-medencébe. Te azt akartad, hogy itt egy szilárd szövetség keretén belül, egy stabil állam segítségével biztos kultúra bontakozzék ki, amely által békét és kiengesztelődést hozol ebbe a sokat szenvedett térségbe. Köszönjük, hogy kiválasztottad népünket, hogy ennek eszközei és biztosítói lehessünk.

Bővebben...

Imanap hazánkért kilenced - 8. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2018. január 17. szerda

Drága Jézusom, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért. Ámen.

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imanap hazánkért kilenced - 7. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2018. január 16. kedd

Drága Istenünk! Te azt a hivatást adtad nekünk, ogy a kereszténység védőbástyája legyünk. Te látod, mennyire nehezen értjük meg ennek tartalmát és milyen tanácstalanok vagyunk, mit is kellene tennünk!

Bővebben...

Imanap hazánkért kilenced - 6. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2018. január 15. hétfő

Mennyei Atyánk, trónod elé jövünk, megalázva magunkat, imádságban keressük arcod és elhagyjuk gonosz útjainkat. Vétkeztünk ellened, Urunk. Megszegtük egyértelmû parancsaidat. Nem szerettünk Téged teljes szívünkbõl, lelkünkbõl, elménkbõl, erõnkbõl. Nem szerettük felebarátainkat úgy, mint ahogy magunkat szeretjük. Bocsáss meg nekünk, Istenünk! Gyógyítsd meg országunkat! Küldd el a bûnbánat lelkét, hadd söpörjön át ezen a nemzeten! Lángoljon fel az ébredés tisztító tûze a szívünkben és a Te egyházadban! Terjedjen át minden közösségre, minden falura és városra országunkban és az egész világon!

Bővebben...

Imanap hazánkért kilenced - 4. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2018. január 13. szombat

Ima otthonainkért és hazánkért

Mindenható Urunk Jézus, aki ezt a helyet a Te szolgálatodra és törvényeid oltalmába rendelted! Adj nekünk e helyen békességet és üdvösséget, egészséget, egyetértést és szeretetet! Irányítsd elöljáróinkat a Te szent akaratod útjain és a mi javunk szerint, hogy Téged szent félelemmel tiszteljenek, a Te szent törvényeidet megtartsák, s minket igaz szívvel szeressenek! Őrizd meg, Uram, ezt a helyet minden bűntől és botránytól, a gonosz lélek minden cselszövésétől, nyugtalanságától! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imanap hazánkért kilenced - 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2018. január 14. vasárnap

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya, Szent István király és a magyar szentek közbenjárásával, hogy áldd meg egész hazánkat és nemzetünket! Áldd meg a szegényeket és gazdagokat, egészségeseket és betegeket, öregeket és fiatalokat, magyarokat és nem magyarokat, férfiakat és asszonyokat!

Bővebben...

Imanap hazánkért kilenced - 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2018. január 12. péntek

Ima hazánkért és a természeti csapások ellen

Mennyei Atyánk! Te látod, milyen nehéz helyzetbe kerültünk. Felbolydult az egész természet, az időjárási viszontagságok veszélybe sodorhatják a növényeket, állatokat, embereket, az idei termést és mindannyiunk megélhetését. Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy Szentlelked hatalmas erejével járd át a teremtett világot!

Bővebben...