Pünkösdi kilenced, 3. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2019. június 03. hétfő

Uram, átadom Neked életemet. Szívemből megbocsátok mindenkinek, aki életem folyamán megbántott. Hálát adok mindenért, ami történt velem. Minden ajándékodat megköszönöm, Uram. Hálát adok a szenvedésekért és a rossz napokért is, mert irgalmad és jóságod mindent javamra fordított. Kérlek Uram, add nekem Szentlelkedet!

Bővebben...

Pünkösdi kilenced, 1. nap

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2019. június 01. szombat

Te lélegezz bennem, Szentlélek Isten,

hogy ami szent, azt akarjam.

Te parancsolj nekem, Szentlélek Isten,

hogy ami szent, mindig azt tegyem.

Te hívogass engem, Szentlélek Isten,

hogy ami szent, azt szeressem.

Erősíts meg engem, Szentlélek Isten,

hogy ami szent, hűséggel megvédjem.

Te őrizz engem, Szentlélek Isten,

hogy szent kegyelmed el ne veszítsem.

(Szent Ágoston imája)

II. János Pál pápa imája

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2019. május 19. vasárnap

Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm az  életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél és minden kudarcát,  amivel a korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm a családtagjaimat, akik  elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek. Uram, kérlek, bocsásd meg,  amit rosszul tettem, és amit elmulasztottam. Köszönöm, hogy Te nem mégy  nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel az üdvösségemre.

Bővebben...

Ima a Szentlélek hét ajándékáért

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2019. május 09. csütörtök

Jöjj el, Szentlélek, töltsd el híveid szívét, s gyullaszd föl bennünk isteni szereteted tüzét, ki a minden nyelvű nemzeteket a hit egységében összegyűjtötted.  Isteni Lélek, én Uram, Istenem, ki az áldott Szüzet beárnyékoztad, s Megváltóm, Jézus Krisztus legszentebb emberségét alkottad, öntsd hétszeres kegyelemforrásodat lelkembe, hogy méltó templomod legyen, s Te az Atyával és Üdvözítőmmel lakást vegyél benne.

Bővebben...

Imanap hazánkért 2019 - a kilenced 9. napja

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2019. január 18. péntek

Árpád-házi Szent Margit napján különösen is imádkozzunk, egyénileg és közösségben is hazánkért és nemzetünkért!

Hálaadás és ima hazánkért

Istenünk, hálát adunk Neked azért, hogy ide vezéreltél minket a Kárpát-medencébe. Te azt akartad, hogy itt egy szilárd szövetség keretén belül, egy stabil állam segítségével biztos kultúra bontakozzék ki, amely által békét és kiengesztelődést hozol ebbe a sokat szenvedett térségbe. Köszönjük, hogy kiválasztottad népünket, hogy ennek eszközei és biztosítói lehessünk.

Bővebben...

Imanap hazánkért 2019 - a kilenced 8. napja

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2019. január 17. csütörtök

Drága Jézusom, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért. Ámen.

Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imanap hazánkért 2019 - a kilenced 7. napja

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2019. január 16. szerda

Drága Istenünk! Te azt a hivatást adtad nekünk, ogy a kereszténység védőbástyája legyünk. Te látod, mennyire nehezen értjük meg ennek tartalmát és milyen tanácstalanok vagyunk, mit is kellene tennünk!

Bővebben...

Imanap hazánkért 2019 - a kilenced 6. napja

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2019. január 15. kedd

Mennyei Atyánk, trónod elé jövünk, megalázva magunkat, imádságban keressük arcod és elhagyjuk gonosz útjainkat. Vétkeztünk ellened, Urunk. Megszegtük egyértelmû parancsaidat. Nem szerettünk Téged teljes szívünkbõl, lelkünkbõl, elménkbõl, erõnkbõl. Nem szerettük felebarátainkat úgy, mint ahogy magunkat szeretjük.

Bővebben...

Imanap hazánkért 2019 - a kilenced 4. napja

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2019. január 13. vasárnap

Ima otthonainkért és hazánkért

Mindenható Urunk Jézus, aki ezt a helyet a Te szolgálatodra és törvényeid oltalmába rendelted! Adj nekünk e helyen békességet és üdvösséget, egészséget, egyetértést és szeretetet! Irányítsd elöljáróinkat a Te szent akaratod útjain és a mi javunk szerint, hogy Téged szent félelemmel tiszteljenek, a Te szent törvényeidet megtartsák, s minket igaz szívvel szeressenek! Őrizd meg, Uram, ezt a helyet minden bűntől és botránytól, a gonosz lélek minden cselszövésétől, nyugtalanságától! Ámen. Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Imanap hazánkért 2019 - a kilenced 5. napja

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2019. január 14. hétfő

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya, Szent István király és a magyar szentek közbenjárásával, hogy áldd meg egész hazánkat és nemzetünket! Áldd meg a szegényeket és gazdagokat, egészségeseket és betegeket, öregeket és fiatalokat, magyarokat és nem magyarokat, férfiakat és asszonyokat!

Bővebben...

Imanap hazánkért 2019 - a kilenced 3. napja

Kategória: imádságok hazánkért
Megjelent: 2019. január 12. szombat

Ima hazánkért és a természeti csapások ellen

Mennyei Atyánk! Te látod, milyen nehéz helyzetbe kerültünk. Felbolydult az egész természet, az időjárási viszontagságok veszélybe sodorhatják a növényeket, állatokat, embereket, az idei termést és mindannyiunk megélhetését.

Bővebben...