A Szentlélek erejével

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. január 10. péntek

"Abban az időben Jézus a Szentlélek erejével visszatért Galileába." (Lk 4,14–22a)
Nekünk is a Szentlélek erejére és kegyelmére van szükségünk, hogy szerethessünk és szolgálhassunk.
Jöjj Szentlélek, szállj le ránk... Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Jézus biztat

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. január 09. csütörtök

„Bátorság! Én vagyok, ne féljetek.” (Mk 6,45–52)
Jézus vízen jár, a tanítványok megrémülnek - de Istennel a lehetetlen is lehetségessé válik.
Növeld hitünket Uram, hogy bátran és félelem nélkül élhessünk! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A jó pásztor

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. január 08. szerda

"Megesett a szíve az embereken, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok." (Mk 6,34–44)
Jézus a jó pásztor, aki gondot visel ránk.
Drága Istenem, múltamat az irgalmadba, jelenemet a szeretetedre, jövőmet a gondviselésedre bízom! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Jézus ezt hirdette

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. január 07. kedd

"Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. Ezt hirdette: Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!” (Mt 4,12-17.23-25)
És még mindig itt tartunk: térjetek meg...
Odaadom neked mindenemet, amit akarsz, cselekedd meg most velem... ámen.  (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Istennek ajándékozni

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. január 06. hétfő

"Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincses zsákjaikat és ajándékokat adtak neki..." ( Mt 2,1–12)
Mit ajándékozhatunk Istennek, hiszen minden az övé? Csak önmagunkat...
Tiéd vagyok Uram, minden legyen úgy, ahogy Te akarod! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Az Ige, a Fiú, aki megtestesült

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. január 05. vasárnap

"Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett." (Jn 1,1–18)
Őáltala, Ővele és Őbenne - Jézus Krisztusban, a testté lett Igében van a jelenünk, jövőnk és minden reményünk.
Magadnak teremtettél Uram, és nyugtalan a szívünk, amíg benned meg nem nyugszik! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Az Örömhír terjedése

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. január 04. szombat

  "András először testvérével, Simonnal találkozott, és szólt neki: Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet -, és elvitte Jézushoz." (Jn 1, 35-42)
Keresztelő János tanúságot tesz Andrásnak, aki tanúságot tesz Péternek, aki tanúságot tesz...
Adj erőt Uram, hogy tanúságtevő életet élhessünk! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A Lélek által

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. január 03. péntek

"Akire látod, hogy rászáll a Lélek, és rajta marad, ő az, aki Lélekkel keresztel. Én láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia!” (Jn 1, 29-34)
Keresztelő János hisz, lát és tanúságot tesz...
Áraszd ki ránk Szentlelkedet Istenünk, hogy tanúid lehessünk a világban! Ámen.
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A megszentelt szív

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. január 01. szerda

"Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk." (Lk 2,16–21)
Az elmélkedő imádság megnyitja a szívet Isten felé és értővé teszi azt.
Drága Jézusom! Add, hogy a Te gondolataidat gondoljam, szavaidat szóljam, tetteidet cselekedjem, szívem és életem egészen a Tiéd legyen! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A pusztában kiáltó hangja

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. január 02. csütörtök

"János ezt felelte: A pusztában kiáltó hangja vagyok: Egyengessétek az Úr útját -, amint Izajás próféta mondta. (Jn 1,19–28)
Isten kiált a pusztában, az Ő hangja János, és mi is azok lehetünk...
Köszönöm Uram, hogy részesei lehetünk a Te országod építésének! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Minden kegyelem forrása

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. december 31. kedd

"A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg." (Jn 1,1–18)
Valóban, Krisztus a kezdet és a vég, Ő az út, az igazsáág és az élet...
Én Uram, én Istenem! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult