A Szeretet köteléke

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. március 01. péntek

A ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsot. Isten azonban kezdetben, a teremtéskor férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza!”(Mk 10,1–12)
Mennyi szakadást, bűnt, bajt okozott már eddig is a kemény és önző szívünk! Mikor hagyjuk végre abba a kétfelé sántikálást és önző tetteink igazolását?!
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te Szent Szíved szerint! Ámen.   (S)

Milyen tűz?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 28. csütörtök

"Mindenkit tűzzel sóznak meg. Mert jó dolog a só; ha azonban a só ízét veszti, mivel ízesítik meg?" (Mk 9,41–50)
Szentlélek tüze, tisztító tűz - mert ha nem, akkor csak a pokol tüze marad.
Jöjj Szentlélek, lobbants lángra minket, és vezess a tisztulás és életszentség útján! Ámen.   (S)

Isten nagylelkű szeretete

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 27. szerda

"Aki nincsen ellenünk, az velünk van.” (Mk 9, 38-40)
Jézus szavai az Atya nagylelkű szeretetét tükrözik. Mindannyian az Ő gyermekei vagyunk és Ő mindenkit üdvözíteni akar.
Istenünk, óvj meg minket a bezárkózástól és a szentás gondolkodástól! Ámen.   (S)

Első és utolsó

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 26. kedd

Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.” (Mk 9,30–37)
Jézus logikája a szeretet logikája. Isten, a legnagyobb, mindannyiunkat szolgál, életet ajándékoz és fenntart, mert Ő Szeretet.
Drága Istenem, add, hogy akaratodat mindenkor felismerjem és teljesítsem, és tudjak szolgáló szeretetként élni, a Te dicsőségedre és az emberek javára! Ámen.   (S)

Semmi sem lehetetlen

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 25. hétfő

Jézus így felelt neki: „Ha valamit tehetsz? Minden lehetséges annak, aki hisz!” (Mk 9,14–29)
Lehetséges, hogy megtérjünk, meggyógyuljunk, megszabaduljunk, lehetséges, hogy szentebb és tisztább életet éljünk, lehetséges, hogy hazánk a Szeretet földje legyen!
Imádkozzuk, amit a beteg fiú apja kiáltott:  „Hiszek, Uram, segíts az én hitetlenségemen!” Ámen.   (S)

Mérték és mértéktelenség

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 24. vasárnap

"Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.” (Lk 6,27–38)
A mi mértékünk nagyon kicsi, mert szűkkeblű, önző, önigazult szívünkben van a mértékegysége. Isten mértéke azonban óriási, belefér az egész világ, mert az Ő mértéke a mértéktelen szeretet.
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te Szent Szíved szerint! Ámen.   (S)

Az Atya bemutatja a Fiút

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 23. szombat

„Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” (Mk 9,2–13)
Az Atyaisten mennyei szózattal kétszer tesz tanúságot Fiáról - a Jordánban való megkeresztelkedés után és a Tábor hegyén. Példát adott, hogy mi is tanúságot tegyünk Jézus Krisztusról...
Drága Jézus, mi is azt tesszük, mint apostolod Tamás: térdre esve valljuk: Én Uram, én Istenem! Ámen.   (S)

Az oldás és kötés hatalma

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 22. péntek

"Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.” (Mt 16,13–19)
Milyen nagy kegyelmet adott az Úr Péternek, majd a tanítványoknak és minden embernek! Eloldozódhatunk minden bűntől és odakötöződhetünk egészen Istenhez!
Több erőt, több szeretetet, többet Tőled minden nap! Ámen.   (S)

Út Jézushoz

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 20. szerda

"Ott egy vakot vezettek hozzá, és kérték, hogy érintse meg." (Mk 8,22–26)
Nekünk is Jézushoz kell vinnünk az embereket imáinkkal, tanúságtételünkkel, a szeretet cselekedeteivel, hogy meggyógyuljanak, megszabaduljanak, megtérjenek és életük legyen, örök életük.
Drága Jézusom! Add, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen.   (S)

Vagy-vagy

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 21. csütörtök

"Erre ő hátrafordult, tanítványaira nézett, és így korholta Pétert: Távozz tőlem, sátán, mert emberi módon gondolkodol és nem Isten tervei szerint!” (Mk 8,27–33)
Mindezt nem sokkal azután, hogy megdicsérte, és kősziklának nevezte Simon Pétert - milyen nehéz megértenünk, hogy vagy Isten útján járunk, vagy a sátánén - nincs harmadik út, semleges terület, ahol mi nyugodtan elüldögélhetünk.
Drága Jézusom! Add, hogy a Te gondolataidat gondoljam, Te szavaidat szóljam, te tetteidet cselekedjem, szívem és életem egészen a Tiéd legyen! Ámen.   (S)

A rossz kovász mindent tönkre tesz

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 19. kedd

"Vigyázzatok! Óvakodjatok a farizeusok és Heródes kovászától.” (Mk 8,14–21)
A hatalomvágy, az önzés és önigazultság, a hibáink el nem ismerése képmutatáshoz és gyűlölködéshez vezet, megrontja és végül halálba viszi a lelkünket.
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te Szent Szíved szerint! Ámen.   (S)