Ne féljetek!

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 04. szombat

Nagyon megijedtek. De Jézus bátorította őket: „Én vagyok, ne féljetek!” (Jn 6, 16-21)
A félelem megöli a kezdeményezést, hogy valami jót tegyünk és önmagunk börtönébe zár.
Drága Jézusom, vezess el a belső szabadságra, hogy Szentlelked által mindig megdicsőíthesselek téged! Ámen.   (S)

Az út, az igazság és az élet

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 03. péntek

Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam." (Jn 14,6–14)
Nagyon súlyos mondatok ezek. Ha felfognánk ennek jelentőségét, ha valóban szeretnénk felebarátainkat, egész nap az evangéliumot hirdetnénk.
Drága Istenünk, nyisd meg az emberek szívét az Örömhír befogadására, nekünk pedig adj erőt, hogy bátran hirdethessük igazságaidat! Ámen.   (S)

Bőségesen árad a kegyelem

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 02. csütörtök

"Akit Isten küldött, Isten igéit hirdeti, mert Isten nem adja szűkösen a Szentlelket." (Jn 3,31–36)
Jézus feltámadt a halálból és minket is megajánfékozott Szentlelkével, hogy életünk legyen benne, és bőséggel legyen.
Igen Uram, mi is a Te igéidet akarjuk hirdetni és megélni add meg nekünk Szentlelkedet, hogy általa élhessünk! Ámen.   (S)

Annyira szerette

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 01. szerda

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." ( Jn 3,16–21)
Ez a szeretet mértéktelensége. Isten meghal értünk, hogy minket kimenthessen a halálból.
Jézus Krisztus, Élő Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön! Ámen.   (S)

Az örök élet kulcsa

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 30. kedd

"És amint Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják felmagasztalni az Emberfiát is, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen." (Jn 3,7b–15)
Fel sem tudjuk fogni annak a kegyelemnek jelentőségét és nagyságát, hogy a kultúránknak még mindig része a kereszténység, hallhatjuk az Örömhírt és a megváltottak közé tartozhatunk.
Áldala és magasztallak Uram, teljes szívemből és köszönöm, hogy hozzád tartozhatom! Ámen.   (S)

Átlelkesíteni a világot

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 29. hétfő

"Bizony, bizony, mondom neked: aki újjá nem születik vízből és Szentlélekből, nem mehet be az Isten országába. Ami testből születik, az test, – ami viszont Lélekből születik, az lélek. Ne csodálkozz azon, hogy ezt mondtam neked: újjá kell születnetek!" (Jn 3,1–8)
Az a kultúra, ami most körbe vesz minket, leginkább "testből" született. Nekünk, keresztényeknek kellene valahogy "átlelkesítenünk" a Szentlélek által...
Jöjj. Szentlélek, jöjj közénk, jöjj életadó Lélek! Ámen.   (S)

A Szentlélek jelenlétének jele

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 28. vasárnap

"Jézus megismételte: Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: Vegyétek a Szentlelket!" (Jn 20,19–31)
A Szentlélek jelenlétének jele életünkben a késztetés a tanúságtevő életre.
Jöjj Szentlélek, járj át minket békességeddel és biztatásoddal, hogy krisztusi életet élhessünk, Isten dicsőségére és az emberek javára! Ámen.   (S)

Hirdessétek az evangéliumot!

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 27. szombat

"Azután így szólt hozzájuk: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Mk 16,9–15)
Volt időszak, amikor a világ jött az egyházhoz, és ebbe az belekényelmesedett, elveszítette lendületét. Ma azonban a világ hallani sem akar rólunk és nem is fog, ha mi nem megyünk el, hogy hirdesük az Örömhírt.
Adj erőt Uram, gyenge vagyok, nélküled élni nem tudok! Ámen.   (S)

Tanúnak lenni, tanúságot tenni

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 25. csütörtök

"Majd Jézus így folytatta: Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek.” (Lk 24,35–48)
Nagy ajándék és nagy feladat ez. Örömhírt mondunk, örüljetek!
Köszönjük Uram, hogy megkerestél és megtaláltál minket! Kérlek segíts, hogy a Szentlélek kegyelmével tudjunk mi is megszólítani másokat! Ámen.   (S)

„Az Úr az!”

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 26. péntek

„Az Úr az!” Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét – mert neki volt vetkőzve –, és beugrott a vízbe." (Jn 21,1–14)
Bárcsak mi is ilyen buzgósággal és lendülettel igyekeznénk az Úr felé!
Drága Jézus, add, hogy a világ sodrában is felismerjem akaratodat, jelenlétedet és mindenkor kövesselek! Ámen.   (S)

Lángoló szív

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 24. szerda

"Akkor azt mondták egymásnak: Ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az írásokat?” (Lk 24,13–35)
Ugye lángolt a szívünk, amikor nekünk tanúságot tettek Jézusról, és ugye lángolt a szívünk, amikor mi tehettünk tanúságot róla?!
Istenünk, járj át minket Szentlelkeddel, hadd lángoljon a szívünk, és legyünk élő Szeretetlánggá! Ámen.   (S)