A meg nem bocsátható bűn

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. január 27. hétfő

"De aki a Szentlelket káromolja, az soha nem nyer bocsánatot, azt örökös bűn terheli.” (Mk 3,22–30)
Aki Istent felismeri, de mégis gonosznak mondja és megátalkodik benne, az eljut a megbocsáthatatan bűnig...
Jöjj Szentlélek, Bűnbánat Lelke, és óvj meg minket a jóvátehetetlen bűntől! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Itt van!

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. január 26. vasárnap

"Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. Ezt hirdette: Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!” (Mt 4,12–23)
Ahol Isten, ott az Ő országa - és Ő közöttünk van.
Tiéd vagyok Uram, és Tiéd is akarok maradni - el ne eressz, mert elesek! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Menny és pokol

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. január 25. szombat

"Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik." (Mk 16,15–18)
Súlyos szavak ezek, mégis komolyan kell vennünk, hiszen Jézus értünk adta életét, hogy megmeneküljünk.
Kihez mehetnénk Uram? Az örök élet igéi nálad vannak! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Gyógyítás és szabadítás

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. január 24. péntek

"Hatalmat is adott nekik a betegek gyógyítására és az ördögűzésre." (Mk 3,13–19)
Jézus Krisztusé minden hatalom a mennyben és a földön - és Ő ezt megosztja velünk, a Szeretet szolgálatára.
Tisztíts meg Uram, és tiszta leszek, gyógyíts meg, mert Tiéd vagyok! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Jézus megérintése

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. január 23. csütörtök

"Sokakat meggyógyított ugyanis, és aki valami bajban szenvedett, mind ott tolongott körülötte, hogy legalább megérinthesse." (Mk 3,7–12)
Jézust megérinthetjük a szívünkben, imában, az Igében és az Eucharisztiában...
Gyógyíts meg Uram, és meggyógyulok, tisztíts meg, és megtisztulok... ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Állj ki középre

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. január 22. szerda

"Jézus felszólította a béna kezű embert: Állj ide középre!” (Mk 3,1–6)
Állj ki, hogy Isten megmutathassa rajtad kegyelmét és szeretetét.
Itt vagyok Uram, minden úgy legyen, ahogy Te akarod! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Áldás és/vagy átok?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. január 21. kedd

„A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. Azért az Emberfia ura a szombatnak is.” (Mk 2,23–28)
A törvényeket nem szabad a hatalom, a leuralás eszközeivé tenni, mert így áldásból átokká válnak...
Drága Istenünk! Vezess el minket a belső szabadságra, hogy Szentlelked által mindig imádhassunk Téged! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Régi tömlő, új tömlő

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. január 20. hétfő

"Az új bor új tömlőbe való.” (Mk 2,18–22)
Meg kell újulnunk, hogy Isten mindig új Szentlelke eltölthessen minket.
Tisztíts meg Uram, és tiszta leszek, újíts meg, mert Tiéd vagyok! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Jézus közeledik

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. január 18. szombat

"Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!” (Mt 25,1–13)
Még a legsötétebb időszakunkban is tudnunk kell, hogy Jézus jön, közeledik felénk...
Jöjj Uram és ments meg minket, mert nélküled elveszünk! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Leszáll a Lélek

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. január 19. vasárnap

„Láttam, hogy az égből, mint egy galamb, leszáll rá a Lélek, és rajta marad." (Jn 1,29–34)
Ránk is leszállt a Lélek, de vajon rajtunk maradt-e?
Drága Jézusom! Add, hogy a Te gondolataidat gondoljam, a Te szavaidat szóljam, a Te tetteidet cselekedjem, szívem és életem a Tiéd legyen! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Bénaságaink gyógyulásához

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. január 17. péntek

"Jézus pedig, látva hitüket, így szólt a bénához: Fiam, bocsánatot nyertek bűneid.” (Mk 2,1–12)
Hitben hordozzuk embertársainkat mindaddig, míg Jézus szeretete el nem éri őket...
Könyörülj rajtunk Urunk, és a megholt hívek lelkein a tisztítótűzben! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult