Értetlenek maradhatunk

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. szeptember 28. szombat

"De azok nem értették meg Jézus beszédét, és igazi értelme rejtve maradt előttük." Lk 9,43b–45
A Szentlélek megvilágosító kegyelme nélkül Jézus szavait saját okoskodásunkkal csak félremagyarázzuk.
Jöjj Szentlélek és segíts, hogy megértsem, és életemben megvalósítsam Jézus Krisztus tanítását! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A szeretet ára

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. szeptember 27. péntek

„Az Emberfiának sokat kell szenvednie. A vének, főpapok és írástudók elvetik őt, megölik, de harmadnapra feltámad.” (Lk 9,18–22)
A szeretet mindig szenvedéssel jár, minél jobban szeretünk, annál inkább.
Segíts Uram, hogy ne meneküljek el a Szeretet kihívásai elől! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Kicsoda Jézus?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. szeptember 26. csütörtök

Heródes így töprengett: „Jánost lefejeztettem... Ki lehet hát az, akiről ilyeneket hallok?” (Lk 9,7–9)
Segítenünk kell, hogy a világ fiai keressék és meg is találják a helyes választ arra, hogy kicsoda Jézus.
Te vagy Uram, Jézus, a megváltó Krisztus, az élő Isten Fia! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Hirdették az Örömhírt

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. szeptember 25. szerda

"Azok útra keltek, bejárták a falvakat. Hirdették mindenütt az evangéliumot, és meggyógyították a betegeket." (Lk 9,1–6)
Isten szeretete gyógyít, szabadít, megújít - már ha van, aki elvigye az embereknek az Örömhírt.
Drága Jézus! Add, hogy a Te gondolataidat gondoljam, a Te szavaidat szóljam, tetteidet cselekedjem, szívem és életem egészen a Tiéd legyen! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Mennyei biztosítás

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. szeptember 24. kedd

"Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van."
Ez a mi mennyei biztosításunk. Jézus mellénk áll és bevisz minket a mennybe.
Drága Jézus! Segíts, hogy tanúságtevő életet tudjunk élni, a Te dicsőségedre és az emberek javára! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Ainek van, annak még adnak

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. szeptember 23. hétfő

"Akinek ugyanis van, az még kap hozzá; akinek pedig nincsen, az még azt is elveszíti, amiről azt vélte, hogy az övé." (Lk 8,16–18)
A szűkkeblű, bezárkózó, önző ember mindent akar magának, de csak elvesztegeti életét.
Köszönjük Uram, hogy vannak képességeink, tehetségeink, lehetőségeink, anyagi és lelki javaink, amelyekkel szolgálva növekedhetünk benned! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Kicsiben és nagyban

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. szeptember 22. vasárnap

"Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű." (Lk 16,1–13)
A mi kicsi életünkben kell hűnek lenni Jézus tanításához, és bejutunk a nagy életbe, a mennyek országába.
Adj erőt Uram, gyenge vagyok, nélküled élni nem tudok! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Isten irgalmas szeretete

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. szeptember 21. szombat

"Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot várok és nem áldozatot!" (Mt 9,9–13)
Uram, a Te irgalmas szereteted tartja fenn a világot, és tart meg minket is az örök életre.
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te szent szíved szerint! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Mert nagyon szeretett

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. szeptember 19. csütörtök

"Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett." (Lk 7,36–50)
Szeretet az Isten, és ez az irgalmas Szeretet különösen keresi azokat, akik szeretnek és vágyódnak a szeretetre.
Drága Jézusom! Növeld hitünket, erősítsd reményünket és tökéletesítsd szeretetünket, hogy valóban Isten gyermekei lehessünk! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Hirdette Isten országát

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. szeptember 20. péntek

"Abban az időben Jézus bejárta a városokat és a falvakat, tanított és hirdette az Isten országát." (Lk 8,1–3)
Jézus körül járt és mindenütt jót cselekedett, példát adva ezzel nekünk is.
Bocsáss meg Uram, amiért mindenféle kifogásokkal kibújunk feladatunk alól, és segíts, hogy példád követni tudjuk! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Isten bölcsessége

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. szeptember 18. szerda

"Az Isten bölcsességét azonban fiai igazolták." (Lk 7,31–35)
Isten tanácsai, tettei vagy épp azo hiánya néha érthetetlennek tűnik, végül azonban mindig igazolódik.
Drága Istenünk! Add, hogy megértsük akaratodat és teljesítsük azt, így igazolva bölcsességedet az emberek előtt! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult