Az oldás és kötés hatalma

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 22. péntek

"Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.” (Mt 16,13–19)
Milyen nagy kegyelmet adott az Úr Péternek, majd a tanítványoknak és minden embernek! Eloldozódhatunk minden bűntől és odakötöződhetünk egészen Istenhez!
Több erőt, több szeretetet, többet Tőled minden nap! Ámen.   (S)

Vagy-vagy

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 21. csütörtök

"Erre ő hátrafordult, tanítványaira nézett, és így korholta Pétert: Távozz tőlem, sátán, mert emberi módon gondolkodol és nem Isten tervei szerint!” (Mk 8,27–33)
Mindezt nem sokkal azután, hogy megdicsérte, és kősziklának nevezte Simon Pétert - milyen nehéz megértenünk, hogy vagy Isten útján járunk, vagy a sátánén - nincs harmadik út, semleges terület, ahol mi nyugodtan elüldögélhetünk.
Drága Jézusom! Add, hogy a Te gondolataidat gondoljam, Te szavaidat szóljam, te tetteidet cselekedjem, szívem és életem egészen a Tiéd legyen! Ámen.   (S)

Út Jézushoz

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 20. szerda

"Ott egy vakot vezettek hozzá, és kérték, hogy érintse meg." (Mk 8,22–26)
Nekünk is Jézushoz kell vinnünk az embereket imáinkkal, tanúságtételünkkel, a szeretet cselekedeteivel, hogy meggyógyuljanak, megszabaduljanak, megtérjenek és életük legyen, örök életük.
Drága Jézusom! Add, hogy eljöjjön közénk a Te országod, a békesség és a szeretet, az igazság és igazságosság országa, a Szeretet földje! Ámen.   (S)

A rossz kovász mindent tönkre tesz

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 19. kedd

"Vigyázzatok! Óvakodjatok a farizeusok és Heródes kovászától.” (Mk 8,14–21)
A hatalomvágy, az önzés és önigazultság, a hibáink el nem ismerése képmutatáshoz és gyűlölködéshez vezet, megrontja és végül halálba viszi a lelkünket.
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te Szent Szíved szerint! Ámen.   (S)

A jelkívánásról

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 18. hétfő

Miért akar jelet ez a nemzedék? Bizony mondom nektek: ez a nemzedék nem kap semmiféle jelet.”  (Mk 8,11–13)
A hitetlenség és a bizalmatlanság végül mindig hiszékenységhez és tagadáshoz vezet, amelyen keresztül önző énünk kapaszkodót talál, hogy igazolja önmagát.
"Uram én hiszek, segíts az én hitetlenségemen!" Ámen.   (S)

Földi és mennyei javak

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 17. vasárnap

"Boldogok vagytok, ti, szegények, mert tiétek az Isten országa.. De jaj, nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat." (Lk 6,17.20–26)
Isten a földi javakat mindenki javára rendelte. Ha mi ezzel vissza is élünk, Ő végül mindig rendezi a számlát. Jaj azoknak, akiknek iazért ad meg Úr itt a földön mindent, mert megátalkodottságuk miatt a mennyek országában már semmi sem várhat rájuk!
Istenünk, add, hogy a földi javakkal olyan nagylelkű szeretettel éljünk, hogy az a Te dicsőségedre és az emberek javára váljon! Ámen.   (S)

Jézus segít

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 16. szombat

"Ettek, és jól is laktak. Aztán felszedték a maradékot: hét kosár telt meg vele. "  (Mk 8,1–10)
Jézus együttérző szeretettében mindig segíteni akar, s ha kell, csodát is tesz a vele lévő emberekért.
Drága Jézus, járj velünk az úton és Szentlelkeddel újítsd meg a Föld színét! Ámen.   (S)

Találkozás Jézussal

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 15. péntek

"Mindent jól cselekedett: a siketeknek visszaadta hallásukat, a némáknak pedig a beszédet." (Mk 7,31-37)
A Jézus Krisztussal való találkozás gyógyulás a testnek és léleknek - akkor hogyan lehetséges, hogy mégis keresztre feszítjük őt?
Segíts Uram, hogy arra figyeljek, amitte akarsz, hogy lássak és halljak! A Te gondolataidat gondoljam, a Te szavaidat szóljam, a Te cselekedeteidet cselekedjem, szívem és életem egészen el legyen rejtve Benned! Ámen.   (S)

Szabad élet

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 13. szerda

"Ezzel tisztának mondott minden ételt." (Mk 7,14–23)
Jézus az élet minden területét szabaddá tette az ember előtt. A legnagyobb lehetőségünk mégis az, hogy szabaddá válhatunk a bűn uralma alól és Istennel teljes életközösségben élhetünk.
Drága Istenünk, vezess el minket a belső szabadságra, hogy Szentlelked által mindenkor megdicsőíthessünk Téged! Ámen.   (S)

A test és a lélek gyógyítása

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 14. csütörtök

"Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa!” (Lk 10, 1-9)
Jézus az egész személyiségünket, testünket és lelkünket egyaránt meg tudja és meg is szeretné gyógyítani.
Drága Istenünk! Segíts, hogy meggyógyuljunk, megszabaduljunk mi és minden embertársunk, és életünk legyen tebenned és bőségben legyen! Ámen.   (S)

Isten tanácsai és az emberi szokások

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 12. kedd

"Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi hagyományokhoz ragaszkodtok." (Mk 7,1–13)
Az Ige egy kultúrában testesült meg, mindmáig formálja a kultúrákat és csak a kultúránkon keresztül tudjuk értelmezni. Vigyáznunk kell azonban, nehogy a folyamat megforduljon, és az emberi kultúránk akarja Istent a maga képére és hasonlatosságára formálni, hiszen ez a vágy már a sátán ősbűnében is ott munkált.
Az önzéstől és képmutatástól ments meg Uram, minket! Ámen.   (S)