Hit és bizalom Istenben

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 05. kedd

"Leányom, hited meggyógyított téged. Menj békével, és bajodtól megszabadulva légy egészséges!” (Mk 5,21–43)
A vérfolyásos asszony mert hinni és bízni - Jézus ment az úton és nem "akart" gyógyítani, de isteni szíve "akaratlanul" is reagált a nő hitére és bizalmára -, a Szeretet ereje kiáradt és meggyógyította őt a betegségéből.
Drága Istenünk, Te vagy az Élet, és ez az élet Szeretet - tölts el minket is önmagaddal, hogy meggyógyuljunk, megszabaduljunk, higgyünk és szeressünk, és a Te békédben élhessünk! Ámen.   (S)

Jézus Krisztus a szabadító

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 04. hétfő

Tisztátalan lélek, takarodj ki ebből az emberből!” (Mk 5,1–20)
Kísértés, megrontás, ostorozás, megkötözés, zaklatás... a gonosz lélek mindenkit megpróbál valamilyen módon a befolyása alá vonni. Meg kell tanulnunk ezt felismerni, ennek ellenállni, valamint Isten védelmező és szabadító erejét kérni életünkre.
Drága Istenünk, Szentlelkeddel erősíts meg, szabadíts meg és újíts meg minket, és vezess minket az élet útján! Ámen   (S)

Beteljesedő élet Krisztusban

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 03. vasárnap

Ma beteljesedett az Írás, melyet az imént hallottatok.” (Lk 4, 21–30)
Ha Krisztusban vagyunk, akkor a Szentírásban bizonyosan vannak olyan igék, amelyek személyesen nekünk (is) szólnak. Kérnünk kell Isten megvilágosító kegyelmét, hogy ezeket felismerjük, és úgy éljünk, hogy azok beteljesedjenek életünkben.
Köszönöm Uram, hogy a Te Testednek tagja és a Szentlélek temploma lehetek. Kérek, teljesítsd be akaratodat rajtam! Ámen.   (S)

A gyermeki rácsodálkozás kegyelme

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 02. szombat

"Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott." (Lk 2,22–40)
Vajon tudunk-e még ámulni, csodálkozni Isten művein? A teremtett világ gazdagságán, a szentek életének ragyogásán? Meghajtjuk-e fejünket a Szentírás szavainak bölcsességén, kutatjuk-e mélységeit és magasságait?
Istenem, mindaz, amit teremtettél jó és igen jó - hálát aduk neked az életért és megváltásunkért! Ámen.   (S)

Együtt Jézussal

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. február 01. péntek

"Mikor azonban egyedül volt tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik." (Mk 4,26–34)
Ha időt töltünk Jézussal, elgondolkodva tanításán, tettein, akkor egyre mélyebben megérthetjük szándékát és akaratát életünkre és mindannyiunk életére, Isten országának kibontakozására vonatkozóan.
Istenünk, add meg nekünk az elmélkedő ima ajándékát! Ámen.   (S)

Hit, önismeret, nagylelkűség

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 31. csütörtök

"Mert akinek van, még kap; akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amije van.” (Mk 4,21–25)
Aki hisz Isten gondviselő szeretetében, aki felismeri és fejleszti adottságait, tehetségeit és képességeit, aki bátran él a megnyíló lehetőségekkel, annak élete kibontakozik. Aki mindig a következő napra, a következő alkalomra halasztja a mai nap dolgát, annak bezárul és elsorvad az élete.
A hitetlenség és a szűkkeblűség átkától , a félelem és szorongás lelkétől ments meg Uram, minket! Ámen.   (S)

Isten szolgálatában

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 30. szerda

"Kiment a magvető vetni." (Mk 4,1–20)
Ha hirdetni és megélni kezdjük Isten országának Örömhírét, el kell fogadnunk, hogy a munkánk nem mindig hozza meg a várt eredményt. Ügyeljünk, hogy miközben a köves talajon járunk a tövises indák között, mi magunk nehogy elcsüggedjünk, kőszívűvé és szúróssá váljunk!
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te szent szíved szerint! Ámen   (S)

Jézussal rokonságban

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 29. kedd

"Aki teljesíti Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám!” (Mk 3, 31-35)
Csapdahelyzet: ha Jézus kimegy a rokonaihoz, akkor elragadják és kárt szenved a szolgálata, ha bent marad, akkor tiszteletlen és így törvénytörő - Ő azonban egyiket sem teszi, hanem a Szeretet gesztusával mindenkit beemel a családjába, aki...
Köszönjük Uram, hogy Hozzád tartozhatunk és a Te életedben részesedhetünk most, és mindörökké! Ámen.   (S)

Felkenve a Szentlélek erejével

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 27. vasárnap

„Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje.”   (Lk 1,1-4;4,14-21)
Mindez megtörtént, megtörténik és meg is fog történni egészen addig, míg minden helyreállítódik és Isten lesz a minden mindenben.
Drága Istenünk, kenj fel minket is a Szentlélek erejével, hogy jót cselekedhessünk és minden körülmények között megdicsőíthessünk Téged! Ámen.   (S)

A megbocsáthatatlan

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 28. hétfő

"De aki a Szentlelket káromolja, az soha nem nyer bocsánatot, azt örökös bűn terheli.” (Mk 3,22-30)
Isten nyilvánvaló és egyértelmű munkáját az ördögnek tulajdonítani és ebben megátalkodni rettenetes dolog. Evilág fejedelme, a sátán nagy erővel munkálkodik, hogy ezt elérje nálunk és örökre rabszolgájává tegyen minket...
A Szentlélek elleni bűnöktől ments meg Uram, minket! Ámen.   (S)

Hogy is van ez?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. január 26. szombat

"Úgy küldetek titeket, mint bárányokat a farkasok közé." (Lk 10,1-9)
Rendben, de csak olyan helyre küldj, ahol szeretnek minket... és mégiscsak szeretnénk némi védelmet a farkasok ellen... és még néhány pásztort, jó fegyverekkel... meg etessenek-itassanak is minket... és lehetőleg a birkanyírás se fájjon... és húzzák ki a tüskét a lábunkból.... és ígérd meg, hogy minket sohasem fognak levágni...
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te szíved szerint! Ámen.   (S)