Tanúságtétel és ima

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. december 30. hétfő

"Abban az órában Anna prófétanő is odament, dicsőítette Istent, és beszélt a gyermek Jézusról mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak." (Lk 2,36–40)
A prófétaság betöltése: tanúságot tenni Istenről és dicsőíteni Őt.
Ó Te vagy Uram, vágyam és örömöm, Te vigyázol rám... Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Szót fogadni Istennek

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. december 29. vasárnap

József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és még azon éjjel elment Egyiptomba. (Mt 2,12–15. 19–23)
József engedelmeskedik Isten szavának, és megmenekül családjával együtt.
A jókedvű engedelmességre taníts minket, Istenünk! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A gonoszság erejéről

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. december 28. szombat

Heródes nagy haragra lobbant, és Betlehemben meg annak egész környékén megöletett minden fiúgyermeket kétévestől lefelé. (Mt 2,13–18)
A gonosz lelkek befolyása alatt lévő emberek mindenre képesek, hogy hatalmukat és befolyásukat megőrizhessék.
Drága Istenünk! Add meg nekünk a bűnbánat kegyelmét és óvj meg minket a gonosztól! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Látta és hitt

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. december 27. péntek

"Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt." ( Jn 20,2-8)
János nem emberi magyarázatokat keres, hanem Jézus szavaira támaszkodik a feltámadásról.
Drága Istenünk! Segíts, hogy minden tapasztalatunk feléd vigyen és növelje hitünket! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Szólj Uram...

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. december 26. csütörtök

"Hiszen nem ti fogtok beszélni, hanem Atyátok Lelke szól majd belőletek." (Mt 10,17–22)
A Lélek szól a Szentíráson, az Egyházon, a barátainkon, a lelkiismeretünkön, az imádságon keresztül...
Szólj Uram, mert hallja a Te szolgád! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A Kinyilatkoztató Kinyilatkoztatott

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. december 25. szerda

"Istent soha senki nem látta, Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki." (Jn 1,1–18)
Ha tudni akarod, milyen az Atya, szemléld a Fiút, mert Isten Jézus Krisztusban nyilatkoztatta ki magát.
Kihez mehetnénk Uram? Az örök élet igéi nálad vannak! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A béke útján vezet

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. december 24. kedd

"...hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.” (Lk 1,67–79)
Krisztus világossága megmutatja nekünk a béke, az igazság és szabadság, a szeretet útját.
Világítsd át éltünket Uram, hogy életre keljünk! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Megnyílik a Menny!

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. december 23. hétfő

"Neki pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve: szólni kezdett, és magasztalta Istent." (Lk 1,57–66)
Zakariás végül igent mond Istennek és így eltölthette őt Isten öröme.
Magasztallak Téged Atyám, ég és föld ura, mert kijelented magad a kicsinyeknek! Ámen.  (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

És kiárad a Szentlélek

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. december 21. szombat

"Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat!" (Lk 1,39–45)
Mária egyszerű köszöntésére kiáradt a Szentlélek és eltöltötte Erzsébetet is.
Drága Istenünk! Tölts el minket Szentlelkeddel, hogy ujjongva dicsérhessünk Téged! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Így nyerhető el az áldás teljessége

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. december 22. vasárnap

"Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki." (Mt 1,18–24)
Szent József nem magyarázkodik, nem keres kifogásokat, hanem engedelmeskedik, s így lesz részese a legnagyobb jóban...
Taníts Istenünk a jókedvű engedelmességre! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Igen, Uram!

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. december 20. péntek

"Mária ekkor megkérdezte az angyalt: Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” (Lk 1,26–38)
Mária érteni akar, s amikor megkapja a választ, igent mond Isten tervére.
Segíts Istenem, hogy mi is megértsük, és teljesítsük akaratodat életünkben! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult