Gyermekek, testvérek, munkatársak

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. október 03. csütörtök

„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába." (Lk 10,1–12)
A világ rengeteg problémával küzd, Isten azonban mindenkin segíteni akar, és Ő tudja is a megoldást minden bajra...
Drága Istenünk! Nyisd meg az emberek szívét, hogy meglássák szépségedet, jóságodat és gyermekeiddé, munkatársaiddá lehessenek! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Őrangyalok

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. október 02. szerda

"Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem e kicsinyek közül! Mondom nektek: Angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát.” (Mt 18,1–5.10)
Mindannyiunknak van őrangyala, Istentől kapott küldetéssel, hogy segítsen minket eljutni az égi hazába.
Isten angyala, kedves védelmezőm, légy mellettem a mai napon és minden napon, és vezess, védelmezz... Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Milyen lelkület van bennünk?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. október 01. kedd

„Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az Emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem hogy megmentse.” (Lk 9,51–56)
Sokféle indulat, vágy mozog bennünk, de meg kell különböztetnünk, hogy mi az ami jó, Istentől való, és mi az, ami nem.
Drága Istenünk! Növeld bennünk kegyelmeid erejét, különösen is a megkülönböztetés ajándékát, hogy mindig helyesen cselekedhessünk! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Kicsinek lenni, naggyá válni

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. szeptember 30. hétfő

"Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb." (Lk 9,46–50)
Nekünk kisebbednünk kell, Jézusnak pedig növekednie bennünk.
Drága Jézusom! Add, hogy a Te gondolataidat gondoljam, szavaidat szóljam, tetteidet cselekedjem, szívem s életem egy legyen veled!  Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Ne legyen hiábavaló az áldozat!

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. szeptember 29. vasárnap

"Ő azonban így felelt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek.” (Lk 16,19–31)
Jézus a példabeszédben saját szíve fájdalmát is feltárta: sok ember számára hiábavaló lesz áldozata...
Köszönöm Uram, hogy elvállaltad értünk a keresztet, és mi a Te feltámadt életedben élhetünk! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Értetlenek maradhatunk

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. szeptember 28. szombat

"De azok nem értették meg Jézus beszédét, és igazi értelme rejtve maradt előttük." Lk 9,43b–45
A Szentlélek megvilágosító kegyelme nélkül Jézus szavait saját okoskodásunkkal csak félremagyarázzuk.
Jöjj Szentlélek és segíts, hogy megértsem, és életemben megvalósítsam Jézus Krisztus tanítását! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A szeretet ára

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. szeptember 27. péntek

„Az Emberfiának sokat kell szenvednie. A vének, főpapok és írástudók elvetik őt, megölik, de harmadnapra feltámad.” (Lk 9,18–22)
A szeretet mindig szenvedéssel jár, minél jobban szeretünk, annál inkább.
Segíts Uram, hogy ne meneküljek el a Szeretet kihívásai elől! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Kicsoda Jézus?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. szeptember 26. csütörtök

Heródes így töprengett: „Jánost lefejeztettem... Ki lehet hát az, akiről ilyeneket hallok?” (Lk 9,7–9)
Segítenünk kell, hogy a világ fiai keressék és meg is találják a helyes választ arra, hogy kicsoda Jézus.
Te vagy Uram, Jézus, a megváltó Krisztus, az élő Isten Fia! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Mennyei biztosítás

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. szeptember 24. kedd

"Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van."
Ez a mi mennyei biztosításunk. Jézus mellénk áll és bevisz minket a mennybe.
Drága Jézus! Segíts, hogy tanúságtevő életet tudjunk élni, a Te dicsőségedre és az emberek javára! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Hirdették az Örömhírt

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. szeptember 25. szerda

"Azok útra keltek, bejárták a falvakat. Hirdették mindenütt az evangéliumot, és meggyógyították a betegeket." (Lk 9,1–6)
Isten szeretete gyógyít, szabadít, megújít - már ha van, aki elvigye az embereknek az Örömhírt.
Drága Jézus! Add, hogy a Te gondolataidat gondoljam, a Te szavaidat szóljam, tetteidet cselekedjem, szívem és életem egészen a Tiéd legyen! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Ainek van, annak még adnak

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. szeptember 23. hétfő

"Akinek ugyanis van, az még kap hozzá; akinek pedig nincsen, az még azt is elveszíti, amiről azt vélte, hogy az övé." (Lk 8,16–18)
A szűkkeblű, bezárkózó, önző ember mindent akar magának, de csak elvesztegeti életét.
Köszönjük Uram, hogy vannak képességeink, tehetségeink, lehetőségeink, anyagi és lelki javaink, amelyekkel szolgálva növekedhetünk benned! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult