Jaj nekünk...

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. augusztus 28. szerda

"Jaj nektek..." (Mt 23,27–32)
Jézus felkiáltása tele van fájdalommal, sürgetéssel és figyelmeztetéssel, hogy végre észhez térjünk...
Jöjj Szentlélek, bűnbánat és megújulás Lelke, vezess minket az igaz úton égi célunk felé! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Kívül-belül

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. augusztus 27. kedd

"Vak farizeus! Tisztítsd meg előbb a pohár belsejét, akkor majd a külseje is tiszta lesz!" (Mt 23,23–26)
A külső vallásosság csak látszat, ha a szív megmarad a romlottságban.
Drága Istenem! Add, hogy a Te gondolataidat gondoljam, Te szavaidat szóljam, és a Te tetteidet cselekedjem, szívem és életem egészen a Tiéd legyen! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Farizeus lelkület

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. augusztus 26. hétfő

Jaj, nektek, képmutató írástudók és farizeusok! (Mt 23, 13-22)
Vajon mi sohasem akarunk szebbnek, okosabbnak látszani, mint mások? Vajon mi nem magunkhoz szabjuk-e a normalitás mércéit?
Drága Istenünk! Óvj meg minket a képmutató, farizeusi lelkülettől, és vezess minket az élet útján! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A Krisztus-alakú kapu

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. augusztus 25. vasárnap

„Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak." (Lk 13,22–30)
A mennyek országának kapuja Krisztus-alakú. Minden bűn elakad benne...
Formálj minket Uram, akaratod és tetszésed szerint, magadhoz méltóvá! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Egy megvallás elindíthat az apostoli úton

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. augusztus 24. szombat

"Nátánáel erre elismerte: Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya.” (Jn 1,45–51)
Bertalan felismerte és megvallotta, hogy Jézus a Messiás, ezért válhatott apostollá.
Jöjj Szentlélek, segíts, hogy felismerjük, elfogadjuk és megvalljuk igazságaidat, Isten dicsőségére és az emberek javára! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A főparancs

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. augusztus 23. péntek

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták.” (Mt 22,34–40)
A szeretet tartja össze a világegyetemet, minden más csak szétfeszíti...
Drága Istenünk, taníts szeretni, segíts szeretni! Ámen.   (S)

Igen, legyen!

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. augusztus 22. csütörtök

„Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” (Lk 1,26–38)
Mária igent mondott Isten akaratára, így vált kegyelemmel teljessé, Jézus anyjává és végül mindannyiunk égi édesanyjává.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled... Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A jó és a rossz

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. augusztus 21. szerda

"Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok?” (Mt 20,1–16a)
Olykor a jótól is visszariadunk, mert szembesít saját hibáinkkal.
Drága Istenünk! segíts, hogy ne magunkhoz akarjuk lerángatni az embereket, hanem felemelni őket Hozzád! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Mit kell tennem?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. augusztus 19. hétfő

„Mester, mi jót kell tennem, hogy eljussak az örök életre?” (Mt 19,16–22)
Ez az egyik legfontosabb kérdés, amit fel kell tennünk Istennek.
Drága Istenem, segíts, hogy jó kérdéseket tudjak feltenni, és meghalljam, megértsem és kövessem válaszodat! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Elragadtatással hallgatni az Igét

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. augusztus 20. kedd

"A nép elragadtatással hallgatta Jézus tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók." (Mt 7,24–29)
A teremtő Ige megtestesült és az Élet igéit szólja...
Ragadd meg szívünket Uram bölcsességeddel és hatalmaddal, és ne engedj el minket, mert nélküled elesünk! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Lángra lobbanó tűz

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. augusztus 18. vasárnap

„Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon." (Lk 12,49–53)
Ez a Szentlélek tüze, a Szeretet tüze, amely minden rosszat kiéget és minden jót felemel.
Drága Istenünk! Lobbantsd lángra szívünkben a Szeretet tüzét, hogy a Te életed legyen bennünk és bőségben legyen! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult