Mennyei biztosítás

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. szeptember 24. kedd

"Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van."
Ez a mi mennyei biztosításunk. Jézus mellénk áll és bevisz minket a mennybe.
Drága Jézus! Segíts, hogy tanúságtevő életet tudjunk élni, a Te dicsőségedre és az emberek javára! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Ainek van, annak még adnak

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. szeptember 23. hétfő

"Akinek ugyanis van, az még kap hozzá; akinek pedig nincsen, az még azt is elveszíti, amiről azt vélte, hogy az övé." (Lk 8,16–18)
A szűkkeblű, bezárkózó, önző ember mindent akar magának, de csak elvesztegeti életét.
Köszönjük Uram, hogy vannak képességeink, tehetségeink, lehetőségeink, anyagi és lelki javaink, amelyekkel szolgálva növekedhetünk benned! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Kicsiben és nagyban

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. szeptember 22. vasárnap

"Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű." (Lk 16,1–13)
A mi kicsi életünkben kell hűnek lenni Jézus tanításához, és bejutunk a nagy életbe, a mennyek országába.
Adj erőt Uram, gyenge vagyok, nélküled élni nem tudok! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Isten irgalmas szeretete

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. szeptember 21. szombat

"Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot várok és nem áldozatot!" (Mt 9,9–13)
Uram, a Te irgalmas szereteted tartja fenn a világot, és tart meg minket is az örök életre.
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te szent szíved szerint! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Hirdette Isten országát

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. szeptember 20. péntek

"Abban az időben Jézus bejárta a városokat és a falvakat, tanított és hirdette az Isten országát." (Lk 8,1–3)
Jézus körül járt és mindenütt jót cselekedett, példát adva ezzel nekünk is.
Bocsáss meg Uram, amiért mindenféle kifogásokkal kibújunk feladatunk alól, és segíts, hogy példád követni tudjuk! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Mert nagyon szeretett

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. szeptember 19. csütörtök

"Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett." (Lk 7,36–50)
Szeretet az Isten, és ez az irgalmas Szeretet különösen keresi azokat, akik szeretnek és vágyódnak a szeretetre.
Drága Jézusom! Növeld hitünket, erősítsd reményünket és tökéletesítsd szeretetünket, hogy valóban Isten gyermekei lehessünk! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Isten bölcsessége

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. szeptember 18. szerda

"Az Isten bölcsességét azonban fiai igazolták." (Lk 7,31–35)
Isten tanácsai, tettei vagy épp azo hiánya néha érthetetlennek tűnik, végül azonban mindig igazolódik.
Drága Istenünk! Add, hogy megértsük akaratodat és teljesítsük azt, így igazolva bölcsességedet az emberek előtt! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Megesett rajta a szíve

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. szeptember 17. kedd

"Amikor az Úr meglátta, megesett rajta a szíve, és így szólt hozzá: Ne sírj!” (Lk 7,11–17)
Jézus feltámasztja a szegény özvegy halott fiát - még a legnagyobb csodáka is képes a szegény szenvedőkért.
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te szent szíved szerint! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Nagy öröm a mennyben

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. szeptember 15. vasárnap

"Mondom nektek, nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon..." (Lk 15,1–32)
Mindannyian bűnösök vagyunk, Isten irgalmára szorulunk, bziony, meg kell térnünk bűneinkből.
Atyánk, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől és vidd a menybe a lelkeket! Ámen.   (S)
---
Frissült az alkalmazásunk! Aki már letöltötte, a továbbiakban nem fogja látni a letöltésre buzdító írást az üzenetek végén.

Jézus védelmez

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. szeptember 16. hétfő

"Nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól."
Jézus még a halála előtti imájában is ránk gondolt és minket védett.
Drága Istenünk! szabadíts meg minket a gonosz minden kísértésétől és befolyásától - mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Hit és szeretet

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. szeptember 14. szombat

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Jn 3,13–17)
Megtörtént az elképzelhetetlen: a halhatatlan Isten halandóvá lett és még a halált is elvállalta, értünk.
Drága Istenünk! Kérünk, add meg a kereső embereknek  hit ajándékát, bennünk pedig növeld a hitet, hogy egészen Tiéd lehessünk! Ámen.   (S)
---
Frissült az alkalmazásunk! Aki már letöltötte, a továbbiakban nem fogja látni a letöltésre buzdító írást az üzenetek végén.