Gyógyítás és szabadítás

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. január 24. péntek

"Hatalmat is adott nekik a betegek gyógyítására és az ördögűzésre." (Mk 3,13–19)
Jézus Krisztusé minden hatalom a mennyben és a földön - és Ő ezt megosztja velünk, a Szeretet szolgálatára.
Tisztíts meg Uram, és tiszta leszek, gyógyíts meg, mert Tiéd vagyok! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Jézus megérintése

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. január 23. csütörtök

"Sokakat meggyógyított ugyanis, és aki valami bajban szenvedett, mind ott tolongott körülötte, hogy legalább megérinthesse." (Mk 3,7–12)
Jézust megérinthetjük a szívünkben, imában, az Igében és az Eucharisztiában...
Gyógyíts meg Uram, és meggyógyulok, tisztíts meg, és megtisztulok... ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Állj ki középre

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. január 22. szerda

"Jézus felszólította a béna kezű embert: Állj ide középre!” (Mk 3,1–6)
Állj ki, hogy Isten megmutathassa rajtad kegyelmét és szeretetét.
Itt vagyok Uram, minden úgy legyen, ahogy Te akarod! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Áldás és/vagy átok?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. január 21. kedd

„A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. Azért az Emberfia ura a szombatnak is.” (Mk 2,23–28)
A törvényeket nem szabad a hatalom, a leuralás eszközeivé tenni, mert így áldásból átokká válnak...
Drága Istenünk! Vezess el minket a belső szabadságra, hogy Szentlelked által mindig imádhassunk Téged! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Régi tömlő, új tömlő

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. január 20. hétfő

"Az új bor új tömlőbe való.” (Mk 2,18–22)
Meg kell újulnunk, hogy Isten mindig új Szentlelke eltölthessen minket.
Tisztíts meg Uram, és tiszta leszek, újíts meg, mert Tiéd vagyok! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Leszáll a Lélek

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. január 19. vasárnap

„Láttam, hogy az égből, mint egy galamb, leszáll rá a Lélek, és rajta marad." (Jn 1,29–34)
Ránk is leszállt a Lélek, de vajon rajtunk maradt-e?
Drága Jézusom! Add, hogy a Te gondolataidat gondoljam, a Te szavaidat szóljam, a Te tetteidet cselekedjem, szívem és életem a Tiéd legyen! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Jézus közeledik

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. január 18. szombat

"Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!” (Mt 25,1–13)
Még a legsötétebb időszakunkban is tudnunk kell, hogy Jézus jön, közeledik felénk...
Jöjj Uram és ments meg minket, mert nélküled elveszünk! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Bénaságaink gyógyulásához

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. január 17. péntek

"Jézus pedig, látva hitüket, így szólt a bénához: Fiam, bocsánatot nyertek bűneid.” (Mk 2,1–12)
Hitben hordozzuk embertársainkat mindaddig, míg Jézus szeretete el nem éri őket...
Könyörülj rajtunk Urunk, és a megholt hívek lelkein a tisztítótűzben! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A helyes válasz

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. január 15. szerda

"Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik." (Mk 1,29-39)
Jézus csodái nem öncélúak, hanem Isten dicsőségére és az emberek javára vannak.
Gyógyíts ki minket Uram minden bűnből és betegségből, hogy szolgálhassunk Téged! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Jézus, ha akarod...

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. január 16. csütörtök

"Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: Akarom! Tisztulj meg!” (Mk 1,40–45)
Jézus megtisztította a leprást, és minket is megtisztíthat bűneink leprájától.
Tisztíts meg Uram, és tiszta leszek! Ámen.  (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Mint akinek hatalma van

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. január 14. kedd

"Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók." (Mk 1,21–28)
Vajon rá tudunk-e még csodálkozni Jézus tanítására?
Kihez mehetnénk Uram? Az örök élet igéi nálad vannak! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult