Isten békessége

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 21. kedd

„Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen!" (Jn 14,27–31a)
Isten békéje szívtől szívig hatol és áldássá teszi az életet.
Drága Istenünk, hozd el a békét ebbe a békétlen világba! Ámen.   (S)

A Szentlélek jön és tanít

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 20. hétfő

"S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt, amit mondtam nektek.” (Jn 14,21–26)
A Szentlélek leszáll, hogy megtanítson minket mindenre - már ha hajlandóak vagyunk tanulni...
Jöjj Szentlélek, taníts minket szeretni és életté váltani mindazt, amire Jézus tanított minket! Ámen.   (S)

Új parancsot adok

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 19. vasárnap

"Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást!" (Jn 13,31–33a.34–35)
Jézus a búcsúbeszédében még egyszer nyomatékosítja a főparancsot: szeress - és vajon én hogy állok a szeretet parancsával?
Bocsáss meg Istenem, hogy oly sokszor felmentem magam a szeretet parancsa alól! Jöjj Szeretet Lelke, segíts szeretni! Ámen.   (S)

Jézus tettei és a mi tetteink

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 18. szombat

"Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek." (Jn 14,7–14)
Ha hiszünk Jézusnak, akkor tanítását kell követnünk életünkben, hogy tettei is megjelenhessenek tetteinkben.
Uram én hiszek, segíts az én hitetlenségemen! Ámen.   (S)

Út az Atyához

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 17. péntek

„Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.” (Jn 14,1–6)
Ha szeretjük az embereket, mindenképp meg kell mutatnunk nekik az üdvösség útját.
Istenem segíts, hogy szavaimmal és tetteimmel tanúságot tudjak tenni Rólad, segítve az embereket, hogy Téged felismerjenek és megszeressenek! Ámen.   (S)

Jézus befogadása

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 16. csütörtök

"Bizony, bizony, mondom nektek: Aki befogadja azt, akit én küldök, engem fogad be; aki pedig engem fogad be, azt fogadja be, aki küldött engem.” (Jn 13,16–20)
Jézus nem támogatja a bezárkózást, hanem megnyitja szívünket az emberek felé.
Drága Jézus segíts, hogy embertársainkban felismerjünk és szolgálni tudjunk Téged. Ámen.   (S)

Jézus szavai és az Ítélet napja

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 15. szerda

"A tőlem hirdetett ige ítéli el őt az utolsó napon. Mert én nem magamtól beszéltem, hanem az Atya, aki küldött engem, hagyta meg nekem, hogy mit mondjak és mit hirdessek." (Jn 12,44–50)
Nagyon komolyan kell vennünk Jézus szavait, mert azok Isten szavai, az egész világmindenség tartóoszlopai...
Ó Uram, a Te igéd lámpás, utamon a fényforrás! Ámen.   (S)

Az Atya és a Fiú

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 14. kedd

"Én és az Atya egy vagyunk.” (Jn 10,22–30)
Igen, Jézus Krisztus valóban tökéletesen Isten és tökéletesen ember, ezért mindenben megért és mindenben segíteni tud minket.
Jézus Krisztus, élő Isten Fia, könyörülj rajtam bűnösön! Ámen.   (S)

A Jó Pásztor

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 12. vasárnap

„Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem." (Jn 10,27–30)
Valóban Jézus a Jó pásztor, aki életét adta juhaiért, értünk...
Drága Jézus, vezess, védelmezz, pásztorolj, és add, hogy az Atya szeretete és hatalma, a Fiú bölcsessége és vágyódása, és a Szentlélek ereje és kegyelme töltsön el minket! Ámen.   (S)

Pásztor vagy béres?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 13. hétfő

"A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai, otthagyja a juhokat, és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas." (Jn 10,11–18)
Nem a kinevezés teszi a pásztort pásztorrá, hanem a szolgálat. A bérest pedig felismerni arról, amivel kifizették...
Uram, bocsáss mweg, hogy olyan sokszor csak megalkuvó béresek vagyunk, akik nem merik vállalni a krisztusi élet radikalitását! Ámen.   (S)

Kihez mehetnénk?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. május 11. szombat

„Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak. Mi hittünk, és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje.” (Jn 6,60–69)
Péter megvallása ősmintája minden megvallásnak: Te agy a Megváltónk, nélküled semmik vagyunk...
Uam Jézus Krisztus, élő Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön! Ámen.   (S)