Hogyan juthatunk előre?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. szeptember 01. vasárnap

"Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt felmagasztalják.” (Lk 14,1.7–14)
Gőgös önigazultság, vagy szolgáló szeretet - melyiket választod?
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te szent szíved szerint! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A szavak, amikre vágyunk

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. augusztus 31. szombat

„Jól van, te derék és hűséges szolga! A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!” (Mt 25, 14–30)
Törekedjünk a jóra minden erőnkkel, hogy a végső elszámoláskor ezeket a szavakat hallhassuk Istenünktől.
Adj erőt Uram, gyenge vagyok, nélküled élni nem tudok! Kérlek segíts... Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Éjféli kiáltás

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. augusztus 30. péntek

"Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!” (Mt 25,1–13)
Isten a legnagyobb sötétség idején is elhozza a kegyelem világosságát életünkbe.
Segíts Uram, hogy türelemmel és kitartással várjalak, meghalljam hangodat és világosságod beragyogja életem! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Hallgatott rá, mégis megölette

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. augusztus 29. csütörtök

"Heródes valahányszor beszélt Keresztelő Jánossal, zavarba jött, mégis szívesen meghallgatta." (Mk 6,17–29)
A fejedelem szívesen hallgatja a prófétát, de belső gyengesége és bűnei miatt mégis megöleti őt.
Drága Istenünk! Tégy szabaddá minket és erősíts meg, hogy tetteinket ne bűneink és rossz hajlamaink határozzák meg! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Jaj nekünk...

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. augusztus 28. szerda

"Jaj nektek..." (Mt 23,27–32)
Jézus felkiáltása tele van fájdalommal, sürgetéssel és figyelmeztetéssel, hogy végre észhez térjünk...
Jöjj Szentlélek, bűnbánat és megújulás Lelke, vezess minket az igaz úton égi célunk felé! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Kívül-belül

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. augusztus 27. kedd

"Vak farizeus! Tisztítsd meg előbb a pohár belsejét, akkor majd a külseje is tiszta lesz!" (Mt 23,23–26)
A külső vallásosság csak látszat, ha a szív megmarad a romlottságban.
Drága Istenem! Add, hogy a Te gondolataidat gondoljam, Te szavaidat szóljam, és a Te tetteidet cselekedjem, szívem és életem egészen a Tiéd legyen! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Farizeus lelkület

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. augusztus 26. hétfő

Jaj, nektek, képmutató írástudók és farizeusok! (Mt 23, 13-22)
Vajon mi sohasem akarunk szebbnek, okosabbnak látszani, mint mások? Vajon mi nem magunkhoz szabjuk-e a normalitás mércéit?
Drága Istenünk! Óvj meg minket a képmutató, farizeusi lelkülettől, és vezess minket az élet útján! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A Krisztus-alakú kapu

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. augusztus 25. vasárnap

„Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak." (Lk 13,22–30)
A mennyek országának kapuja Krisztus-alakú. Minden bűn elakad benne...
Formálj minket Uram, akaratod és tetszésed szerint, magadhoz méltóvá! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

A főparancs

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. augusztus 23. péntek

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták.” (Mt 22,34–40)
A szeretet tartja össze a világegyetemet, minden más csak szétfeszíti...
Drága Istenünk, taníts szeretni, segíts szeretni! Ámen.   (S)

Egy megvallás elindíthat az apostoli úton

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. augusztus 24. szombat

"Nátánáel erre elismerte: Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya.” (Jn 1,45–51)
Bertalan felismerte és megvallotta, hogy Jézus a Messiás, ezért válhatott apostollá.
Jöjj Szentlélek, segíts, hogy felismerjük, elfogadjuk és megvalljuk igazságaidat, Isten dicsőségére és az emberek javára! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Igen, legyen!

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. augusztus 22. csütörtök

„Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” (Lk 1,26–38)
Mária igent mondott Isten akaratára, így vált kegyelemmel teljessé, Jézus anyjává és végül mindannyiunk égi édesanyjává.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled... Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult