Isten temploma

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. november 26. kedd

„Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, mindent lerombolnak.” (Lk 21,5–11)
Jézus próféciája beteljesült, a jeruzsálemi templomot valóban földig rombolták.
Drága Istenünk, hadd legyünk mi a Szentlélek temploma, tiszta és elválasztott Neked mindörökké! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Nagylelkű és odaadó szeretettel

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. november 25. hétfő

„Bizony, mondom nektek, ez a szegény özvegy többet dobott be, mint bárki más. A többiek ugyanis abból adakoztak, amiben bővelkednek, ez azonban mindent odaadott, ami szegénységéből telt: egész megélhetését.” (Lk 21,1–4)
Isten látja a szándékot is, nem csak a tettet.
Tiéd vagyunk Uram, és mindenünk, amink van, mert Tőled kaptuk és Hozzád megyünk! Ámen.  (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Jézus irgalmas szeretete

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. november 24. vasárnap

"Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor országodba érkezel. Ő ezt válaszolta neki: Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.” (Lk 23,35–43)
Jézus még a keresztfán, a legnagyobb kínok között is irgalmat gyakorol.
Könyörülj rajtunk Urunk, mert vétkeztünk ellened! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Örök élet, de hol?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. november 23. szombat

"Isten azonban nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él.”  (Lk 20,27–40)
Örök életünk van, de hogy ezt hol töltjük el, az nem mindegy...
Keltsd életre halódó életünket Urunk, hogy  benned éljünk most és mindörökké! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Milyen a templomunk?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. november 22. péntek

„Írva van: Az én házam az imádság háza. Ti pedig rablóbarlanggá tettétek.” ( Lk 19,45–48)
Amilen a szívünk, olyan a házunk...
Istenünk, óvj meg minket a haszonleséstől és tanításaid félremagyarázásától! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Isten családjában lenni

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. november 21. csütörtök

"Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám.” (Mt 12,46–50)
Jézus a családjába fogad mindenkit, aki hozzá jön.
Köszönöm Istenem, hogy Atyánk vagy, és Jézus a testvérünk, mesterünk és megváltónk! Ámen.  (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Jézus bátorít és figyelmeztet

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. november 20. szerda

"Mindenkinek, akinek van, még adnak, hogy bővelkedjék. Attól azonban, akinek nincs, még azt is elveszik, amije van." (Lk 19,11–28)
Bátran használjuk képességeinket és nagylelkűen bánjunk anyagi és lelki javainkkal, Isten dicsőségére és az emberek javára.
A félelemtől, szorongástól és szűkkeblűségtől ments meg Uram, minket! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Ez Isten akarata

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. november 19. kedd

"Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért." (Lk 6,27–38)
Ha hazánk templomaiban így imádkoznának, más lenne ez az ország.
Teljes szívemből megbocsátok mindenkinek, kérlek Uram, áldd meg őket! Ámen.  (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Lehorgonyozva Krisztusban

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. november 17. vasárnap

"Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.” (Lk 21,5–19)
A világ jobbra-balra ingat - Jézus a horgony, ami megtart és megóv a sodródástól.
Köszönöm Uram, hogy megmentettél minket, és megőrzöl az örök életre! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Mit szeretnél?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. november 18. hétfő

"Amikor odaért, megkérdezte: Mit akarsz, mit tegyek veled?” (Lk 18,35–43)
Jézus kíváncsi a véleményünkre és velünk együtt dönt minden minket érintő dologban...
Istenem, te tapintatos és figyelmes vagy, segíts, hogy példádat követve mi is azok legyünk másokkal! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Hit nélkül lehetetlen

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. november 16. szombat

"Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?” (Lk 18,1–8)
A hit emeli életünket a láthatóból a láthatatlan felé...
Hiszek Uram, segíts az én hitetlenségemen! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult