Jézus megszólít

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 23. kedd

"Jézus erre megszólította: Mária! Mária felkiáltott: Rabboni! – vagyis Mester." (Jn 20,11–18)
Jézus nevén szólította az elkeseredett Mária Magdolnát, ő pedig ráismert Mesterére. Isten minket is nevünkön szólít...
Add Uram, hogy Téged mindenkor felismerjelek és kövesselek, és mindenben megdicsőítselek! Ámen.   (S)

Ne féljetek!

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 22. hétfő

"Jézus így szólt hozzájuk: Ne féljetek!" (Mt 28,8-15)
A világ meg akar rémíteni minket, hogy ne merjünk krisztusiak lenni - de ugyan ki rémíthetné meg Krisztust, aki legyőzte a halált?
Adj erőt Uram, gyenge vagyok, nélküled élni nem tudok! Ámen.   (S)

Látta és hitt

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 21. vasárnap

"Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból." (Jn 20,1–9)
János apostol az üres sír láttán hitt. Nekünk kétezer év tanúságtétele áll rendelkezésünkre, hogy lássunk és higgyünk.
Igen Uram, Te vagy a feltámadás és az élet, az örök élet igéi nálad vannak! Ámen.   (S)

Nagyszombat, húsvét vigíliája

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 20. szombat

"Látni fogják azt, akit keresztülszúrtak." (Zak  12, 10; Jn 19, 37)

  (S)

"Én vagyok"

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 19. péntek

"Mikor Jézus azt mondta nekik: „Én vagyok”, meghátráltak és a földre estek." (Jn 18,1–19,42)
Jézus csak kimondja isteni nevét - "én vagyok -, és a katonák a földre esnek. De nem él hatalmával, mert elérkezett a végső óra és Ő be akarja tölteni küldetését...
Drága Istenem! Add, hogy akaratodat mindenkor felismerjem és teljesítsem, magamat egészen kiüresítsem és Veled egészen egyesüljek! Ámen.   (S)

Nem utánozni, hanem követni

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 18. csütörtök

"Ha tehát én, az Úr és Mester megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg.” (Jn 13,1–15)
Jézus példáját a szolgáló szeretetre nem utánozni, hanem követni (és folytatni) kell úgy, ahogy erre a saját életünkben lehetőség nyílik.
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te Szent Szíved szerint! Ámen.   (S)

Taníthatónak maradni

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 17. szerda

"Az Emberfia ugyan elmegy, amint megírták róla, de jaj annak, aki az Emberfiát elárulja! Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik!” (Mt 26,14–25)
Jézus még az utolsó vacsorán is figyelmezteti Júdást, mi lesz tetteinek következménye, de Júdás nem akar érteni a jó szóból...
Istenem segíts, hogy mindig tanítható maradjak és el tudjam engedni a saját kis igazságaimat a Te Igazságodárt! Ámen.   (S)

Jézus, János és mi

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 16. kedd

"A tanítványok közül az egyik, akit Jézus szeretett, a vacsora alatt Jézus mellett ült." (Jn 13,21–33.36–38)
Milyen szép János apostol önértelmezése: a tanítvány, akit Jézus szeretett. Hisszük-e, hogy ez ránk is vonatkozhat?
Szeress Uram, mert szeretlek! Szeress, hogy jobban szerethesselek! Ámen.   (S)

Szamárcsikó

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 14. vasárnap

Miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők azt felelték: Az Úrnak szüksége van rá.” (Lk 19,28–40 )
HA te meg én szamarak vagyunk, akkor pont ránk van szüksége Jézusnak..."
Hadd hordozzlalak Téged Uram egész életemben! Ámen.  (S)

Júdás azt tette...

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 15. hétfő

"Ezt azonban nem azért mondta, mintha gondja lett volna a szegényekre, hanem mert tolvaj volt; ő kezelte a pénzt, és az adományokat ellopkodta." (Jn 12,1–11)
Júdás azt tette, amit a világ fiai a mai napig tesznek: szerez, ahogy tud és amit tud. De hová vezet mindez?
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te Szent Szíved szerint! Ámen.   (S)

Sötétségben és/vagy világosságban?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. április 13. szombat

"Attól a naptól kezdve megegyeztek abban, hogy megölik Jézust." (Jn 11,45–57)
A Világosság a világba jött, de a világ jobban szerette a sötétséget. Vajon mi is a sötétségben rejtőzünk, kedvenc bűneinket dédelgetve, vagy kilépünk a világosságba, annak minden örömével és kockázatával együtt?
"Tisztíts meg Uram, és tiszta leszek, szabadíts meg, és szbad leszek! Ámen.   (S)