A Szeretet gyümölcsei

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. június 26. szerda

"Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt." (Mt 7,15–20)
A Szentlélek gyümölcsei pedig szeretet, öröm, türelem, békesség, kedvesség, jóság, szelídség, fegyelmezettség...
Istenünk, kérünk gyomlálj ki belőlünk minden rossz gyümölcsöt termő rossz gyökeret és vezess minket az élet útján! Ámen.   (S)

Egy egyszerű tanács

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. június 25. kedd

"Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik! Ez ugyanis a Törvény és a próféták tanítása." (Mt 7,6.12–14)
Milyen egyszerű tanács! Ha csak ezt betartanánk, béke és öröm lenne a földön.
Drága Istenem! Add, hogy a Te gondolataidat gondoljam, a Te szavaidat szóljam, a Te cselekedeteidet cselekedjem, szívem és életem a Tiéd legyen! Ámen.   (S)

János a neve

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. június 24. hétfő

Atyja írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá: „János a neve.” Erre mindnyájan meglepődtek. Neki pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve: szólni kezdett, és magasztalta Istent (Lk 1,57–66. 80)
A János név azt jelenti, Isten (Jahve) megkegyelmezett.
Magasztalunk Téged, ég és föld ura, mert könyörültél rajtunk és megmentettél minket! Ámen.   (S)

Az Úr a mi Istenünk!

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. június 23. vasárnap

"Ő szívesen fogadta őket, és beszélt nekik Isten országáról, akik pedig gyógyulást kerestek nála, azokat meggyógyította." (Lk 9,11 b–17)
Jézus szívesen fogad minket, gyógyít és szabadít és azt kéri, hogy mi is ezt tegyük embertársainkkal.
Köszönöm Uram, hogy ennyire szeretsz minket! Hálát adunk neked megváltásunk nagy művéért! Ámen.   (S)

Aggódás és félelem nélkül

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. június 22. szombat

"Ne aggódjatok hát a holnap miatt! A holnap majd gondoskodik magáról! Elég a mának a maga baja." (Mt 6,24–34)
Jézus fel akarja szabadítani a szívünket a belső szabadságra és az Istennel való együttlét örömére.
Istenünk, te tudod, mennyi félelem és szorongás, nyugtalanság és aggódás gyötör minket. Kérünk, gyógyítsd szívünk sebeit szereteteddel! Ámen.   (S)

Kincsek a szívben

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. június 21. péntek

"Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott van a szíved is." (Mt 6, 19-23)
Milyen sok zagyvasággal van teli a szívünk, ami elválaszt minket Istentől és egymástól is!
Bocsáss meg Uram azért, hogy olyan földhöz tapadt életet élünk és emelj magadhoz minket! Ámen.   (S)

Ti tehát így imádkozzatok

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. június 20. csütörtök

"Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy..." (Mt 6, 7-15)
Bárcsak legalább azt megértenénk, mit jelent az, hogy apukánk van a mennyben!
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy... mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké! Ámen.   (S)

A rejtekben

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. június 19. szerda

"Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked." (Mt 6,1–6.16–18)
A jótettek érdeme és értelme nem az emberek dicséretében, hanem Isten tetszésében van.
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te Szent Szíved szerint! Ámen.   (S)

A szeretet radikalitása

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. június 17. hétfő

"Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat." (Mt 5,38–42)
Jézus Isten szeretetének tisztaságát és radikalitását hozza el közénk.
Jöjj Szentlélek, Szeretet Lelke, taníts minket szeretni, segíts minket szeretni! Ámen.   (S)

Az Atya tökéletessége

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. június 18. kedd

"Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!” (Mt 5,43–48)
Jézus tanítása szerint az Atya tökéletessége a Szeretet tökéletessége, aki még ellenségeit is szereti és jót tesz nekik.
Jöjj Szentlélek, Szeretet Lelke, és taníts szeretni, segíts szeretni minket! Ámen.   (S)

Isten igazsága

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2019. június 16. vasárnap

„Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra." (Jn 16,12–15)
Isten igazságára van szükségünk, aanélkül csak tévelygünk evilág labirintusában.
Jöjj szentlélek Úristen és járd át lényemet, hogy a Te gondolataidat gondoljam, a Te szavaidat szóljam, a Te tetteidet cselekedjem, szívem és életem egészen a Tiéd legyen! Ámen.   (S)