Régi és új kincsek

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. július 30. csütörtök

„Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő.” (Mt 13,47–53)
Fel kell fedeznünk az Ó- és Újszövetség kincseit.
Köszönöm Uram, hogy az örök élet igéivel táplálsz minket! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Hiszed ezt?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. július 29. szerda

"Jézus azt mondta neki: Én vagyok a föltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is halt, élni fog, és mindaz, aki él és hisz bennem, nem hal meg soha. Hiszed ezt?" ( Jn 11,19–27)
"Igen, Uram, hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia."
Uram, add, hogy az Atya szeretete és hatalma, a Fiú bölcsessége és vágyódása, és a Szentlélek ereje és kegyelme töltsön el minket! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Meg akarod-e érteni?

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. július 28. kedd

"Akinek füle van, hallja meg!” (Mt 13, 36–43)
Akarsz-e megértésre jutni, megnyitod-e szíved Isten előtt, vagy megmaradsz önigazultságodban?
Igen Uram, kérlek vezess az igazság és szeretet útján, hogy lássak, halljak és értsek! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Feltárulnak a világ titkai

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. július 27. hétfő

"Beteljesedett, amit így jövendölt meg a próféta: Megnyitom ajkamat, és példabeszédekben hirdetem azt, ami titok volt a világ kezdete óta." (Mt 13,31–35)
Jézus tanításában feltárulnak a világ titkai.
Jöjj Szentlélek, Értelem és Tudomány, Bölcsesség és Jótanács Lelke, hogy megértésre juthassak! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Isten országa olyan...

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. július 26. vasárnap

„A mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált." (Mt 13,44–52)
Isten országa mindennél értékesebb, rátalálni többet ér mindennél.
Köszönöm Uram, hogy megmentettél és Országod polgárává tettél! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Az Emberfia szeretete

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. július 25. szombat

"Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért.” (Mt 20,20–28)
Létezik-e annál nagyobb szeretet, amikor a legnagyobb a legkisebbé teszi magát, csak hogy elfogadják Szeretetét?
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te szent szíved szerint! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Jó termést hozni

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. július 24. péntek

"Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz: az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat.” (Mt 13,18–23)
Ha megtisztítjuk a szívünket, Isten igéje százszoros termést hoz bennünk és körülöttünk.
Adj erőt Uram, gyenge vagyok, nélküled élni nem tudok... Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Istennel egyesült élet

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. július 23. csütörtök

"Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok." (Jn 15,1–8)
Ha Jézussal vagyunk, ő is velünk van és neki minden lehetséges...
Drága Jézusom, add, hogy a Te gondolataidat gondoljam, szavaidat szóljam, tetteidet cselekedjem, szívem és életem egészen a Tiéd legyen! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Isten gyermekévé lettünk

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. július 21. kedd

"Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám.” (Mt 12,46–50)
Jézus nagylelkű szeretetével beemel minket a családjába.
Hála és dicsőség Istennek, aki gyermekévé fogadott minket! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Átadni az Úr üzenetét

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. július 22. szerda

"Mária Magdolna elsietett. Hírül vitte a tanítványoknak: Láttam az Urat – és elmondta, amit az Úr üzent." (Jn 20,1.11–18)
Mária Magdolna példáját követve mi is elvihetjük az Örömhírt az embereknek.
Köszönöm Uram, hogy szeretsz minket és velünk vagy mindenkor! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult

Jézus Krisztus a Jel

Kategória: A mai napra
Megjelent: 2020. július 20. hétfő

"Néhány írástudó és farizeus így szólt egyszer Jézushoz: Mester, jelet szeretnénk tőled látni.” (Mt 12,38–42)
Jézus maga a Jel, amely adatott mindannyiunknak.
Jézus Krisztus, élő Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön! Ámen.   (S)
---
Ingyenes mobiltelefonos app. letöltése: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/11749-elkeszult