A megrontó

Kategória: Eheti
Megjelent: 2018. november 19. hétfő

"Az általános felfogás szerint a kiskorú gyermekkel szembeni szexuális erőszak - pedofília. De hadd kérdezzem meg, hogyan nevezzük azt, amikor általános iskolásoknak szóló újságokban, magazinokban a szabad szexuális életre biztatják az alig serdülőket? Megrontásnak. Amikor az erkölcsök és a józan ész elleni lázadást szabadságnak hirdetik és példaképnek állítják be a lázadókat? Megrontásnak.

Bővebben...

„Bocsánatot nyertek bűneid”

Kategória: Eheti
Megjelent: 2018. november 12. hétfő

Nem tudjuk, mit követett el, csak azt, hogy tettének súlya olyan erővel nyomódik rá, hogy mozdulni se tud. Bénán fekszik, társai gondoskodnak róla, ki tudja, meddig még… rettenetes, amikor valaki nem tud hinni abban, hogy számára is van még remény! Láttam, hallottam olyan összetört, depressziós embereket, akik azt mondták, olyan dolgokat követtek el, hogy nekik Isten se tud megbocsátani…

Bővebben...

Nyavajgás helyett

Kategória: Eheti
Megjelent: 2018. november 05. hétfő

Unásig hallottuk már: az optimista szerint a pohár félig tele, a pesszimista szerint félig üres. A magyar szerint pedig már rég ellopták a poharat, ami vagy igaz, vagy nem, de sokra azért nem megyünk vele. Egy másik: Az optimista szerint ez a világ a lehető világok legjobbika, a pesszimista meg attól fél, hogy az optimistának igaza van. A magyar azonban berendezkedett ebbe a félős életbe, hogy így magyarázza tehetetlenségeit. Pedig – ezt is ismerjük -, ha valami nem lehetetlen, akkor valaki tehetetlen…

Bővebben...

Jön-e a kegyelmi idő?

Kategória: Eheti
Megjelent: 2018. október 29. hétfő

Egy ironikus szöveget akartam írni a magyar kereszténydemokrata Jézusról, aki a hegyi beszéd elmondása után a zelóta Simon testőrségének védelme alatt siet a helikopteréhez, indul a Péter által megszervezett megbeszélésre Pilátussal és Heródessel, hogy mikor költözhet be az Antonia-várba. Az út szélén egy vak koldus kiabál  (Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam), de a rendőrök még időben eltávolítják… Két beszélgetés azonban új irányt adott az Ehetinek.

Bővebben...

A répát igen, a krumplit nem?

Kategória: Eheti
Megjelent: 2018. október 22. hétfő

Alighanem ez a legrövidebb Eheti a honlap történetében, aminek sok oka van, s ezek között a legkisebb az időhiány (és a szerző tehetségének fölöttébb kicsiny volta). A címben jelzett mondatot a szombati váci kiengesztelődési találkozón mondtam. Az előadás hangfelvételét remélhetőleg megkapom és felteszem majd a honlapra, így most csak egy rövid összefoglaló következik, megfejtéssel.

Bővebben...

A sátán megvakításáról

Kategória: Eheti
Megjelent: 2018. október 15. hétfő

A Szeretetláng Lelkinaplóban többször olvashatjuk, hogy a Szeretetláng megvakítja a sátánt. Hogyan kell ezt értenünk, mit jelentsen ez és hogyan élhetünk vele? Próbáljuk meg az értelmünkkel és a képzeletünkkel megragadni ezt.

Bővebben...

Rövid közbevetés a démonokról

Kategória: Eheti
Megjelent: 2018. október 08. hétfő

Az alábbi szöveg a "Belépés Isten valóságába - gyógyulás, szabadulás, megújulás" című könyvünkből való, ami még 2002-ben jelent meg és már rég elfogyottt. Most azonban időszerűnek érzem, hogy a gonosz lelek valóságáról szóló rövid részt kimásoljam ide:

Bővebben...

A legnagyobb közös nevező

Kategória: Eheti
Megjelent: 2018. október 01. hétfő

Egy egyszerű matematikai példával nagyszerűen meg lehet világítani ember és Isten kapcsolatát. Biztos másoknak is eszükbe jutott már, bennem néhány napja, ima közben ötlött fel ez a gondolat és nagyon találónak éreztem:

Bővebben...

Megragadott, boldog pillanatok

Kategória: Eheti
Megjelent: 2018. szeptember 17. hétfő

Sokan azt vallják, az ember célja az, hogy boldog legyen. Ezzel ugyan lehet vitatkozni és az sem egészen tisztázott, mit is értünk boldogság alatt, érdemes azonban megszívlelni a Biblia tanácsát és újra és újra megemlékezni a boldog pillanatokról, amelyek megragadtak minket.

Bővebben...

Ne féljetek, féljetek…

Kategória: Eheti
Megjelent: 2018. szeptember 24. hétfő

Sok okos gondolattal, pszichés technikával, gyakorlattal próbálták, próbáltuk már orvosolni belső félelmeinket, szorongásainkat. (Gyerekkoromban rendszeresen átmentem a sötét pincesoron, amitől féltem – átmentem, de a szorongást azért éreztem.) Jézus gyökerében ragadja meg a problémát, amikor elmondja, kitől féljünk és kitől ne – és rögtön gyógyírt is kínál.

Bővebben...

Jézus visszajövetelének várásáról

Kategória: Eheti
Megjelent: 2018. szeptember 10. hétfő

Az Újszövetség utolsó könyvének utolsó előtti sorai: „Aki tanúságot tesz mindezekről, így szól: Bizony, hamarosan eljövök. Ámen. Jöjj el, Uram Jézus!” (Jel 22,21). Az első keresztény nemzedékek közelire várták Jézus Krisztus második eljövetelét és ez a várakozás meglepően sokszor megújult a keresztény megújulási mozgalmakban – ami nem azonos a világvég-várással. Míg az első középpontjában a Jézushoz fűződő szenvedélyes szeretet, addig a másikéban inkább a világ elsötétülése áll. Az első inkább az önátadásé, a második inkább az önvédelemé…

Bővebben...