Jöjj Szentlélek! – de miért?

Kategória: Eheti
Megjelent: 2017. február 20. hétfő

Érdemes ezt megkérdezni, nehogy úgy járjunk, mint a nagy lottó-nyertesek. A statisztika szerint ezek nyolcvan százalékát tönkreteszi a hirtelen jött sok pénz, mert nincsenek felkészülve, nem képesek az új helyzetet kezelni. A II. Vatikáni Zsinat előtt is új pünkösdért imádkozott a pápa, és ezzel elméletileg mindenki egyetértett. Hogy aztán mi történt, azt mindannyian ismerjük és azt is tudjuk, hogy sokan a mai napig nem tudják elfogadni a Zsinat döntéseit. Tehát: jöjj Szentlélek Úristen – de miért is?

Bővebben...

Önvizsgálat a katolikus karizmatikus megújulás 50. évfordulóján

Kategória: Eheti
Megjelent: 2017. február 13. hétfő

Valamikor réges-régen azt vallottuk, azért mondunk a „mozgalom” szó helyett a „megújulás”-t, mert nem akarunk elkülönült mozgalommá válni. A katolikus karizmatikus megújulás akkor ér célt, ha „belehal” az egyházba (mint kovász), mert az egész egyház karizmatikussá válik. Nem így történt. Miért nem, és mennyiben jó és/vagy rossz ez nekünk, erről szól ez az írás.

Bővebben...

Kihaló katolikusok?

Kategória: Eheti
Megjelent: 2017. február 06. hétfő

A győri egyházmegye püspöke imaszövetség indítását jelentette be, óvatos szavakkal jelezve, hogy lassan kihal egyházmegyéje. Néhány évvel ezelőtt a székesfehérvári egyházmegye püspöke indított hasonló imaszövetséget, hasonló okokból. Igaz, hogy egyházunk elnéptelenedése nem független hazánk népességének elöregedésétől (most vonul nyugdíjba az a nemzedék, amelyik már nem szülte meg azokat a gyerekeket, akik kitermelhetnék nyugdíjukat), de annál sokkal nagyobb ütemű. Megállítható-e ez a folyamat, és ha igen, milyen eszközökkel?

Bővebben...

Van jövő…

Kategória: Eheti
Megjelent: 2017. január 30. hétfő

A ’80-as évek közepén, főiskolásként, az akkori alternatív zenékbe szerelmesedve és ilyeneket barkácsolva írtam az egyik számunkban:
Nincs jövő, ez van, nincs jövő,
életünk csak egy utcakő.
Eltaposnak, vagy felemelnek,
egy kirakatban elhelyeznek.
Nincs jövő, ez van, nincs jövő,
az Idő fegyvert fog rád és lelő.

Bővebben...

A gonosz lelkek természetéről

Kategória: Eheti
Megjelent: 2017. január 23. hétfő

Minden kultúra ismeri azt a rosszindulatú szellemi világot, amelyik minden erejével az emberek tönkretételén fáradozik. A Biblia világa e démoni sereg vezetőjét nevezi sátánnak, vádolónak, szétszórónak, viszályt keltőnek, embergyilkosnak kezdettől fogva. Ismerjük őt, hiszen itt motoszkál a szívünk körül, hogy elcsábítson, megrontson és halálba taszítson.

Bővebben...

Egy megújulás kezdete Magyarországon

Kategória: Eheti
Megjelent: 2017. január 16. hétfő

A XIX. században Magyarországon is erős volt a félelem attól, hogy – Herder “jóslata” alapján – a magyar, mint kis nép, eltűnik a “népek süllyesztőjében”. Nem így történt, sőt, a nemzeti kultúra és gazdaság előre nem látható nagy megújulása következett be. Pedig minden fontos szempont “ellenünk szólt”! A nemzet vezetői általában Magyarországon kívül éltek, anyanyelvüket nem, vagy alig beszélték. (Széchenyi István is csak felnőttkorában tanult meg magyarul.) A kultúra és politika nyelve a német és a francia volt, a honi közigazgatásban és törvénykezésben pedig a latin. (E nyelven tárgyaltak a pozsonyi országgyűlésben is.) Az erős feudális kasztrendszer szinte lehetetlenné tett mindenfajta modernizálást. A Habsburg-ház a “rebellis magyarok” mielőbbi gazdasági, politikai és kulturális beolvadását szorgalmazta a birodalom kereteibe. A megyei közigazgatás kuruckodó magyarjai pedig sérelmeik felhánytorgatásán túl nem sokat tettek, ami hazájuk felemelkedését szolgálta volna – hiszen a hűbéri viszonyok fenntartásában közösek voltak érdekeik.

Bővebben...

Az első muzulmán hullám tanulságai

Kategória: Eheti
Megjelent: 2017. január 09. hétfő

Hogyan történhetett meg egykor, hogy a Mohamed vallását követők olyan rövid idő alatt képesek voltak elsöpörni Keleten a virágzó keresztény civilizációkat? „Akik nem tanulnak a történelemből, arra kényszerülnek, hogy újra megéljék azokat.” Érdemes elgondolkodnunk most, az új muzulmán invázió napjaiban erről, nehogy mi is ugyanazokat a hibákat kövessük el, mint elődeink.

Bővebben...

Magyarország megmenekül

Kategória: Eheti
Megjelent: 2017. január 02. hétfő

Szép tudományág a jövőkutatóké, és sok haszna van akkor is, ha előrejelzéseik pontatlanok. Aztán a bibliai próféciákra is érdemes figyelni, bár könnyen a jelek görcsös figyelésének és magyarázgatásának csapdájába kerülhetünk. Vigyáznunk kell, nehogy úgy járjunk, mint Péter apostol, aki addig faggatta Jézust János jövője miatt, míg az Úr visszaszólt neki: „mi közöd hozzá” (Jn 21, 22)!

Bővebben...

Szegény Zakariás…

Kategória: Eheti
Megjelent: 2016. december 19. hétfő

Pedig milyen jó választásnak tűnt! Pap volt, érett, megbecsült ember. „Igaz ember volt és feddhetetlenül élt feleségével Erzsébettel együtt” – ha rólunk csak a szomszédunk így nyilatkozna! Zakariást pedig a Szentírásban dicsérik így… Minden törvényt betartott és mégis elbukott, mert nem tudott hinni. Örülhetett volna, előre hirdethette volna Isten nagy kegyelmét – ehelyett megnémult. Nincs ezzel egyedül, néha mintha a fél egyház némasági fogadalmat tenne…

Bővebben...

Betlehem botránya

Kategória: Eheti
Megjelent: 2016. december 26. hétfő

Néhány napja volt hír, hogy egy magyar származású milliárdos egy nagy talicska dollárt ajánlott fel egy pályázat keretében annak, aki részletesen kidolgozza a Világkormány tervét. Nem új dolog ez, már Kant is egy Világkormánytól várta volna örök béke elérését, ilyen céllal jött létre az I. Világháború után a Népszövetség, majd a II. Világháború után az ENSZ. Azonban ha ez lenne a megoldás, akkor Jézus Krisztus nem a keresztfán végezte volna, hanem királyi palotában és nem Betlehemben született volna, névtelen senkiként.

Bővebben...

Ferenc pápa és a megbotránkozók

Kategória: Eheti
Megjelent: 2016. december 12. hétfő

Írhattam volna Jézus nevét is a címbe, vagy valamelyik szentünkét, akik szintén megbotránkoztatták környezetüket, de legyünk szerények, hiszen Ferenc pápa nincs szentté avatva, s talán sohasem lesz. Vannak, akik szerint maga az elképzelés is abszurd, hiszen a jelenlegi pápa (ha ugyan az még egyáltalán, hiszen ezt is kétségbe vonják) az egyház legnagyobb lerombolója. Mi történik itt?

Bővebben...