A lehetetlen is lehetséges

Kategória: Eheti
Megjelent: 2017. április 17. hétfő

Nagyszombat éjjel felébredtem egy álmomból. Idős nagymamámmal álmodtam – már sok éve elhunyt -, egy szép helyen sétáltunk és ő: állapotos volt! Akikkel találkoztunk, mind nagyon kedvesek voltak és ajándékokat hoztak neki, én pedig boldogan dicsekedtem mindenkinek, hogy a nagyi gyereket vár… Ez az álom alaposan elgondolkodtatott. Miért álmodok én ilyet, hiszen ez nyilvánvalóan lehetetlen?! Aztán olyan felismerésre jutottam, ami teljesen felvillanyozott.

Bővebben...

666 – az emberi szám

Kategória: Eheti
Megjelent: 2017. április 10. hétfő

Van a Jelenések könyvében egy (valójában több) passzus, amit ma egyre inkább a totális kontrollal tudunk összefüggésbe hozni. Ami egykor egy költői kép volt – és minden műkedvelő sátánista számára nagyszerű szimbólum -, az a technikai civilizáció következtében megvalósult álom és rémálom. Érdemes tehát közelebbről is megvizsgálni a szöveget, és lecsillapítva félelmeinket, szembe nézni azzal, mit is mond valójában a szöveg.

Bővebben...

Jegyzetlapok

Kategória: Eheti
Megjelent: 2017. április 03. hétfő

A három egymást követő pápa ugyanazt mondja. Csakhogy! II. János Pál pápánál mondhattuk, hogy ő egy nagy szent, egy óriás közöttünk, ki tudná őt követni? És felmentettük magunkat. XVI. Benedek pápa hatalmas teológus, hozzá képest is porszemek vagyunk, nem tudjuk mi utána csinálni… De Ferenc pápa? Ő olyan, mint mi. Amikor a napi cselekedetek „aprópénzére” váltja elődei tanításainak nagy igazságát, szembesülünk azzal, hogy nekünk is ezt és így kellene tennünk – csak épp nem akarjuk! Mivel ezt elismernünk lehetetlen, a pápáról szedjük le (szó szerint) a keresztvizet…

Bővebben...

Az 55. évfordulóra

Kategória: Eheti
Megjelent: 2017. március 27. hétfő

Galgóczy Erzsébet, hazánk nagy engesztelője, stigmatizált, szentéletű lánya ezelőtt 55 évvel, 1962. március 27-én hunyt el. A mai napon rá emlékezve osztjuk meg misztikus életének nagy csodáját, a Szűzanya naponkénti látogatását és általa az Oltáriszentség naponkénti, gyakori vételét.

Bővebben...

Európa összeomlásának szellemi gyökere – és ellenszere

Kategória: Eheti
Megjelent: 2017. március 20. hétfő

A nemrég megtartott budapesti konferencián Damian Stayne feltette a kérdést, az elmúlt években vajon miért változott meg és vált válságossá Európa állapota? Nagy Britannia kiválása (Brexit), a szélsőséges pártok előretörése, a muzulmán áradat – sorolhatjuk azokat a dolgokat, amelyek néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlennek tűntek volna. Billy Graham, amerikai evangelista lányának is hasonló kérdést tettek fel, csak az USA-ról 2009-ben, egy ártatlan kislány iskolai lelövése kapcsán. Mindketten hasonló választ adtak.

Bővebben...

„Nagy esőzések idején” – prófécia nagyböjt idején

Kategória: Eheti
Megjelent: 2017. március 13. hétfő

Akik Istennel élő, eleven kapcsolatban élnek, azok tudják, hogy Ő valamilyen módon mindig közölni akarja magát velünk. Megérint, és hirtelen személyessé válik egy szentírási ige. Egy társasági szituáció megvilágosító erejűvé válik. Imádság közben kapunk lelki sugallatot, esetleg Isten gondviselő szeretetére csodálkozunk rá életünkben… Most egy, a hétfői közösségünkbe járó, élő hitű asszony testvérünk kapott - 2017. március 9. csütörtökön - egy olyan prófétai sugallatot, tanítást imádság közben, amit jónak tartok közzé tenni.

Bővebben...

Vesztes-vesztes játszma

Kategória: Eheti
Megjelent: 2017. március 06. hétfő

Nagyon örültem, amikor meghallottam, hogy a Mindenki című rövidfilm Oscar-díjat nyert, és alig vártam, hogy láthassam. Aztán megnéztem – és elszomorodtam. Nem azért, mintha rossz film lenne, a gyerekek például olyan természetesen játszanak a kamera előtt, hogy elcsodálkoztam. De amit bemutat a film, és ahogy félreérti önmagát, az megmutatja, milyen lent is van ez az ország és milyen rossz, ha a tézisekben gondolkodunk emberek helyett.

Bővebben...

Jézussal a pusztában

Kategória: Eheti
Megjelent: 2017. február 27. hétfő

Keresztelő János megkereszteli Jézust a Jordán vizében. Amikor a Messiás feljön a víz alól, leszáll rá a Szentlélek egy hatalmas személyes megerősítéssel – „Te vagy az én szeretett fiam” -, majd rögtön kiragadja Őt a pusztába. 40 napja van Jézusnak arra, hogy átgondolja radikálisan megváltozó életét. Eddig elrejtettségben, ezután nyilvánosan. Eddig ácsként, ezután erővel és hatalommal felkent tanítóként és prófétaként. 40 nap a pusztában, ahol vadállatok között él, angyalok szolgálnak neki és megkísérti a sátán. Mi pedig ott vagyunk vele – pontosabban, Ő van velünk…

Bővebben...

Önvizsgálat a katolikus karizmatikus megújulás 50. évfordulóján

Kategória: Eheti
Megjelent: 2017. február 13. hétfő

Valamikor réges-régen azt vallottuk, azért mondunk a „mozgalom” szó helyett a „megújulás”-t, mert nem akarunk elkülönült mozgalommá válni. A katolikus karizmatikus megújulás akkor ér célt, ha „belehal” az egyházba (mint kovász), mert az egész egyház karizmatikussá válik. Nem így történt. Miért nem, és mennyiben jó és/vagy rossz ez nekünk, erről szól ez az írás.

Bővebben...

Jöjj Szentlélek! – de miért?

Kategória: Eheti
Megjelent: 2017. február 20. hétfő

Érdemes ezt megkérdezni, nehogy úgy járjunk, mint a nagy lottó-nyertesek. A statisztika szerint ezek nyolcvan százalékát tönkreteszi a hirtelen jött sok pénz, mert nincsenek felkészülve, nem képesek az új helyzetet kezelni. A II. Vatikáni Zsinat előtt is új pünkösdért imádkozott a pápa, és ezzel elméletileg mindenki egyetértett. Hogy aztán mi történt, azt mindannyian ismerjük és azt is tudjuk, hogy sokan a mai napig nem tudják elfogadni a Zsinat döntéseit. Tehát: jöjj Szentlélek Úristen – de miért is?

Bővebben...

Kihaló katolikusok?

Kategória: Eheti
Megjelent: 2017. február 06. hétfő

A győri egyházmegye püspöke imaszövetség indítását jelentette be, óvatos szavakkal jelezve, hogy lassan kihal egyházmegyéje. Néhány évvel ezelőtt a székesfehérvári egyházmegye püspöke indított hasonló imaszövetséget, hasonló okokból. Igaz, hogy egyházunk elnéptelenedése nem független hazánk népességének elöregedésétől (most vonul nyugdíjba az a nemzedék, amelyik már nem szülte meg azokat a gyerekeket, akik kitermelhetnék nyugdíjukat), de annál sokkal nagyobb ütemű. Megállítható-e ez a folyamat, és ha igen, milyen eszközökkel?

Bővebben...