Papírforma és a valóság – oda-vissza

Kategória: Eheti
Megjelent: 2016. június 20. hétfő

Papírforma szerint a magyar foci-válogatottnak az EB-n a csoportja utolsó helyén kellene állnia. Valójában az első helyen áll… Papírforma szerint városunk fele katolikus keresztény. Valójában… ajaj! Papírforma szerint a gyógyító összejöveteleinken minden betegnek meg kellene gyógyulnia, hiszen Jézus Krisztus ott van és Ő földi életében mindenkit meggyógyított. Valójában – bár vannak gyógyulások – nem gyógyul meg mindenki. Hogy is van ez?

Bővebben...

Az Édentől keletre

Kategória: Eheti
Megjelent: 2016. június 13. hétfő

Ezek persze mi vagyunk, az épp aktuális Édentől mindig, mindig keletre. Már szegény Ádám is, kiűzetve az Édenből, attól keletre telepedett le. Káin a gyilkossága után szintén az Édentől keletre, Nód földjén telepedett le, ami beszélő név, jelentése: esendőség. A mi vágyva vágyott, aktuális „édenünk” – amitől oly távol, oly keletre érezzük magunkat – a Nyugat -, szintén az esendőség földjén található... Az Esendőség földjén élünk, magunktól is elhagyatva – nem csoda, ha tele vagyunk pesszimizmussal, beletörődéssel…

Bővebben...

A Szentlélek temploma – a hét ajándék

Kategória: Eheti
Megjelent: 2016. június 06. hétfő

„Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, és Isten Lelke lakik bennetek?” (1Kor 3, 16) Nem, sokszor nem tudjuk. Vagy tudjuk, de nem hisszük. Vagy hisszük, de nem tudjuk megélni, cselekedeteinkben realizálni, hogy be vagyunk oltva az örök élet krisztusi fájába és Istennel sétálhatunk együtt, mint egykor az első emberpár az Édenben.

Bővebben...

Örök tüzek és az új Bárka

Kategória: Eheti
Megjelent: 2016. május 30. hétfő

Amikor a bűn és a gonoszság elhatalmasodott a Földön, Isten vízözönt bocsátott rá – Noé és családja azonban kegyelmet talált Nála és megmenekült a bárka segítségével. Isten szövetséget kötött Noéval és megígérte, hogy nem lesz többé özönvíz. Aztán megújította a Szövetséget Ábrahámmal, Mózessel, végül pedig örök szövetséget kínált minden embernek Jézus Krisztus által. Azóta tudjuk, hogy az Ítélet tűz által érkezik. Nem mindegy azonban, hogy ez a Szentlélek tüze vagy a pokol tüze az életünkben! Azon is elgondolkodhatunk, hogy ha az ítélet tűz, akkor mi milyen Bárka által megmenekülhetünk meg…

Bővebben...

Éhezni és szomjazni a Szentlélekre

Kategória: Eheti
Megjelent: 2016. május 23. hétfő

Mielőtt a saját történetemet leírnám, az Apostolok Cselekedeteiből idézném fel azt a részt, amikor Pál apostol Efezusban tizenkét tanítványra talált. Megkérdezte tőlük: „Vajon megkaptátok-e a Szentlelket, amikor hívők lettetek? Azok azonban azt felelték neki: Még csak azt sem hallottuk, hogy van Szentlélek.” (ApCsel 19, 2) Ezek a férfiak Keresztelő János buzgó, erényes életet élő követői voltak, – de a Szentlélekről még nem hallottak. Nem így vannak ma is sokan az Egyházban? Nagyon kedvesek, rendesek, tiszták, munkálkodik is bennük Isten – a Szentlélek azonban az „ismeretlen Isten” marad számukra. Nem kell azonban ennek így lennie!

Bővebben...

A Szentlélek működésének akadályairól

Kategória: Eheti
Megjelent: 2016. május 17. kedd

Egyik templomban az összejövetel után azt mondta a plébános atya, hogy azért az túlzás, hogy a résztvevők kitárt karral énekelnek és imádkoznak. Miközben pedig minden pap minden szentmisében kitárt karral imádkozik az oltárnál… Ez a kis történet is mutatja, időnként mennyire nem értjük saját magunkat, mennyire a szokásaink rabjai vagyunk és mennyi szorongás, félelem, ítélkezés és hitetlenség gyűlhet össze bennünk – ami pedig komoly akadálya lehet a Szentlélek működésének bennünk és közöttünk.

Bővebben...

„Orvos, gyógyítsd magadat…”

Kategória: Eheti
Megjelent: 2016. május 09. hétfő

Nagyon örülök minden keresztény gyógyító összejövetelnek, akár mi szervezzük, akár mások, mert az emberek olyan leromlott testi-lelki állapotban vannak, hogy minden kegyelem csak jól jöhet! Ezért örömmel mentem a Cor et Lumen Közösség által szervezett gyógyító összejövetelre is. Az alkalom végén azonban, a templomból kifelé jövet történt valami, ami erősen elgondolkodtatott:

Bővebben...

Kicsi, nagy és lehetetlen dolgok Istennel

Kategória: Eheti
Megjelent: 2016. május 02. hétfő

Szombaton a regionális katolikus karizmatikus találkozón volt egy kijelentés az Úrtól: „van közöttünk valaki, aki esténként már annyira fáradt, hogy elalszik ima közben és emiatt lelkiismeret-furdalása van. Isten pedig azt mondja neki: nemde reggel úgy ébredsz, hogy magadban dalolsz hozzám? A lelked imádkozik – Én imádkozom benned -, éjjel is…” Később egy asszony odajött és elmondta, hogy ez a kijelentés róla szólt és most nagyon örül. Nos, ez csak egy kis történet, de jól mutatja, hogy Isten a legkisebb dolgainkban is velünk van, figyel ránk és segít.

Bővebben...

Mátyás király hibája

Kategória: Eheti
Megjelent: 2016. április 18. hétfő

Amikor megjelent a Szent István királyról szóló könyvem, egy olvasó azt mondta, hogy ő mintha Orbán Viktorra ismert volna benne – és ettől én eléggé megrémültem! Aztán elgondolkodva a párhuzamokról, úgy láttam, hogy a mostani miniszterelnökünk inkább hasonlítható Géza fejedelemhez, aki azt mondta, hogy elég gazdag és hatalmas ahhoz, hogy a régi és az új isteneknek egyaránt hódolhasson. Van azonban ennél súlyosabb probléma is.

Bővebben...

Hogyan telhetek el Szentlélekkel?

Kategória: Eheti
Megjelent: 2016. április 25. hétfő

Pál apostol szerint „Őbenne – azaz Istenben - élünk, mozgunk és vagyunk (ApCsel 17, 28), így a legegyszerűbb válasz arra a kérdésre, hogyan telhetek el Szentlélekkel, az, hogy ugyanolyan egyszerűen és magától értetődően, mint ahogy levegőt veszünk! Ez pedig igaz is lenne, ha még mindig az Édenben élnénk, ahol együtt sétálnánk Istennel és semmi el nem választana minket Tőle. Sajnos azonban nem az Édenben élünk, hanem ebben a megrontott és bűnnel terhelt világban…

Bővebben...

Álmok és álomlátók

Kategória: Eheti
Megjelent: 2016. április 11. hétfő

Már az ószövetségi Joel azt prófétálja, hogy a végső időkben az emberek Istentől jövő álmokat fognak kapni: „Aztán pedig kiárasztom lelkemet minden emberre, és prófétálni fognak fiaitok és leányaitok; álmokat álmodnak véneitek, és látomásokat látnak ifjaitok.” (Joel 3, 1) Péter apostol pedig pünkösdkor kijelenti, hogy eljöttek ezek a „végső idők” – és azóta is tartanak. Ezért nem szokatlan, hogy mostanában több emberrel is találkoztam, akik hasonló tartalmú, prófétikus álmokat kaptak Istentől.

Bővebben...