A stigmatizált Galgóczy Erzsébet élete 5. rész - Betlehem

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2013. január 29. kedd

"Karácsony előtt felszólított Máriácska, ha jó leszek, elvisz Betlehembe. Szeretné nekem megmutatni a Kis Jézust. Szerezzek sok örömet" gyakoroljam az erényeket, főleg az alázatosságot és az engedelmességet. Ez időben mindig arra tanított, hogy legyek alázatos és engedelmes. Sokszor adódott alkalom az alázatosságra, Ezeket nyilván az Úr Jézus küldte.

Szíriai keresztények megrendítő tanúságtétele

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2013. január 28. hétfő
Emberrablók fogságából megszabadult keresztények vallanak szenvedésükről és hitükről, reményükről.

A magas kultúra hanyatlása

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2013. január 26. szombat
A neves konzervatív filozófus borzadva szemléli, hogy az értékes szellemi teljesítményt az értéktelen, a magas kultúrát annak utánzata szorítja ki. A hamisító és az áldozat (a közönség) együttműködésével enyésznek el azok az értékek, amelyekre a társadalmi normák épülnek.

Akiket Jézus a Cunamitól megmentett

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2013. január 25. péntek

„Ha kiállt Hozzám meghallgatom, a szorongattatás idején vele leszek, megmentem és megdics?ítem.” ( 91. Zsolt. 15)Egy igaz történet Meulaboh –ból ( Nyugat Aceh, Indonézia)

Tanúi lehettünk, a félelmetes földrengésnek és a cunáminak, melyek teljesen tönkretették Meulaboh városát Észak Szumátrán. De egy csodálatos tanúságtételt is megismerhettünk ebb?l a városból, ahol körülbelül 400 keresztény élt.

12 pont, avagy jegyzetek a vallásos művészet témaköréhez

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2013. január 24. csütörtök

 Hogy is van ez? 12 pontban néhány furcsaság és némi tisztázási kísérlet:

Oltáriszentség-csoda 2008-ban Lengyelországban

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2013. január 23. szerda

2008 októberében rendkívüli esemény történt Lengyelországban, a Soko?ka-i Páduai Szent Antal parókiatemplomban. Egy Szent Ostya olyan izomszövetté változott, mely egy er?s szenvedést elviselt, a halál pillanatában lév? eleven emberi szív része.  

Gyökösy Endre: Szó nélküli együttlét

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2013. január 23. szerda
"A teológián a lelki gondozásra készülőknek többek között magyaráztam a nonverbális ciononiáról. Ez tudományosan hangzik, ma­gyarul egyszerűen ezt jelenti: szó nélküli szentséges együttlét. Amikor nem mondunk semmit, hanem két ember együtt van az Úr­ban, a lelki gondozó és lelki gondozottja, egy beteglátogató lelkipásztor és egy beteg em­ber. Megpróbáltam kifejezni, hogy milyen rendkívüli ereje van, amikor az ember nem beszél, csak sugárzik. Ül a betegágy szélén, fogja a beteg kezét, az pedig érzi, hogy en­gem valaki szeret, valaki meglátogat. Van akinek már tényleg nem tudunk semmit mondani, csak csöndben vagyunk. És VAGYUNK. Legfeljebb elmondjuk együtt a Miatyánkot.

Dr. Szegedi László: Rendhagyó kerekasztal a felvilágosodás korának hitéről

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2013. január 23. szerda

Kerekasztal beszélgetésre hívom meg a felvilágosodás nagyjai közül Descartes-t, Kantot, Hegelt, Heideggert, az egyháziak közül pedig Mazarin bíborost és Páli Szent Vincét Franciaországból, Hofbauer Szent Kelement és II. Józsefet az Osztrák Császárságból, Bosco Szent Jánost és IX. Piuszt Itáliából, Kis Szent Terézt és Foucauld Károlyt. Megkérem őket, mondják el hittel kapcsolatos gondolataikat. Meghívom még János apostolt is, mert az ő evangéliumának bevezetőjében találtam olyan megfogalmazást a hitről, ami bennem rendet teremtett:

Ötven ország, ahol életveszélyes kereszténynek lenni

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2013. január 21. hétfő
Az Open Doors nemzetközi keresztény szervezet a napokban ismerteti Üldözés a világon című éves kutatását, amely egy komplex szempontrendszer szerint (magánélet, család, társadalom, civil és egyházi szerveződés), országonként monitorozza a keresztényüldözés mértékét. Egy százas skálán elnyerhető pontszám alapján a szervezet évről évre kiállítja a keresztények számára biztosított vallásszabadság terén legrosszabbul teljesítő ötven ország listáját.

A stigmatizált Galgóczy Erzsébet élete 4. rész - Vágyak és remények

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2013. január 22. kedd

Naplójában írja: ,,1920. március 18-án, egy szombati napon annyira belázasodtam az iskolában, hogy eszméletem vesztettem. Kocsin vittek haza. Csak másnap délelőtt tértem magamhoz. Épp ott volt a doktor úr, őt vettem elsőnek észre. Hamarosan újabb eszméletlenségbe zuhantam. Tüdőgyulladást állapítottak meg, ami egykettőre átment szövődménybe, s olyan gyorsan roncsolta a tüdőmet, hogy gyors tüdővészt kaptam. Többet már nem mehettem iskolába. A félévi bizonyítványom írták át az évvégibe.

Jelenits István: Teremtő módon gondolkodni

Kategória: Cikkek, írások
Megjelent: 2013. január 19. szombat
A felvilágosodással támadt némi feszültség egyházi és profán műveltség közt, de az a mondás, hogy a jó pap holtig tanul, ma is érvényes. A jó papnak nemcsak az egyházi gondolkodás fejleményeivel kell lépést tartania, hanem általában az emberi gondolkodáséval, épp azért, mert emberekkel bánik – mondja a Magyar Kurírnak a Széchenyi-díjas Jelenits István piarista szerzetes, irodalmár, aki decemberben töltötte be nyolcvanadik életévét. Interjú.