Beszámoló és tanúságtétel a nógrádmegeri gyógyító összejövetelről

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók
Megjelent: 2010. október 22. péntek

Szeptember volt még, amikor megpillantottam a plakátot templomunk ajtaján: gyógyító ima-összejövetel! Örömöm határtalan volt, hiszen az Úr még egyetlen ilyen alkalommal sem okozott csalódást.

Bővebben...

Tanúságtétel több gyógyulásról és Isten gondviseléséről

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók
Megjelent: 2010. október 18. hétfő

Körülbelül 4 évvel ezelőtt furcsa kiütések jelentek meg a bal lábszáramon. Mivel 1-2 hét után sem akartak múlni a viszkető pöttyök, sőt számuk egyre több lett elmentem a Budaörsi bőrgyógyászatra. Csaknem 4 órányi várakozás után jutottam be a doktornőhöz, aki két méterről diagnosztizált és felírt egy kenőcsöt. Ki is váltottam, de nem használt. Mivel az alaposságával nem voltam megelégedve, a piros viszkető terület pedig egyre nőtt, elmentem egy másik bőrgyógyászhoz. Ő is megvizsgálta a lábam, majd mivel nem tudta mi lehet a baj, gyorsan egy szövettani vizsgálatra küldött. Hogy meg lehet-e gyógyítani, arra nem tudott válaszolni. Kicsit megijedtem, de bíztam az újabb krémben, amit felírt. Be is kentem vele a lábam, de a helyzet csak rosszabb lett. Vissza is mentem, hogy valami mást kéne kitalálni, de az orvos azt mondta, hogy ő tudja mit csinál, és most elmegy nyaralni, majd, ha visszajött, akkor keres másik lehetőséget, addig csak kenegessem a lábam. Erre igen meglepődtem. Miért kéne valamit használnom, ami rontja a helyzetet, miközben ő nyaral?

Bővebben...

Az érdi cigány-misszió nehézségei és gyümölcsei

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók
Megjelent: 2010. október 17. vasárnap

Rövid beszámoló arról, hogy milyen nehézségekkel kell megküzdeni, milyen ellenállást tapasztalunk, s arról is, hogy a misszió milyen gyümölcsöket érlel...

Bővebben...

Egy cigány családról – büntetés és segítség

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók
Megjelent: 2010. október 01. péntek

 

Az elmúlt id?ben beszámoltam a cigány missziónkról amit Sipos Gyulával végzünk Érden. Most egy hatgyermekes cigány család súlyos helyzetét szeretném elmondani akik tagjai ennek a közösségnek, ahova rendszeresen járunk.

Bővebben...

Beszámoló a 2010. évi Szeretet Földje Találkozóról

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók
Megjelent: 2010. szeptember 23. csütörtök

Ez a szeptemberi hétvége nagyon mozgalmas volt. Mivel vasárnap volt a bérmálás, így el?tte kilencedet tartottunk a bérmálkozókért (54 f? bérmálkozott), és három napos el?adás-sorozatot is szervezett az egyházközség nekik, a pénteki napon személyes közbenjáró imával mindegyikükért. És jött a szombat, a Találkozó programjaival...

Bővebben...

Beszámoló és tanúságtétel a cigánymisszióról

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók
Megjelent: 2010. szeptember 22. szerda

Amikor Sipos Gyula felkért arra, hogy beszéljek a közösen végzett cigánypasztorációs munkánkról, sokáig forgattam magamban kell-e nekem erről beszélnem, mivel gyakori tapasztalatom, hogy ha rákérdeznek mit csinálok most, a cigány pasztoráció említésekor néhány másodpercig megfagy a beszélgetés majd a kérdező – keresztény testvérem - elkezdi sorolni a cigányság bűneit és az őt ért sérelmeket.

Bővebben...

Szeretet Földje Misszió

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók
Megjelent: 2010. július 26. hétfő

 2010 első három hónapjában 16 missziós alkalmat tartottunk. Most indul egy Szentlélek-szeminárium. Szerveztük a Nemzeti Imanapot és azóta is két nagyobb ima-megmozdulást. Felvállaltunk fontos ügyeket. Most is ajánlunk előadásokat, evangelizációs lehetőséget, stb. Részletek:

A Szeretet Földje Missziós Szolgálat célja elősegíteni hazánkban a kiengesztelődést, az emberek Istenhez találását - és az Istenben való gyógyulást és szabadulást -, szeretet-elvű programok, kiadványok megjelentetését, stb.

- Missziós alkalmak. Az év első három hónapjában - a saját közösségi találkozóink mellett - 16 missziós alkalmat szerveztünk, ezek többsége gyógyító összejövetel volt az ország különböző pontjain. Ezen kívül részt veszünk a cigány-misszióban és a keresztény felekezetek közötti kapcsolatok építésében, ésl segítettünk mások által szervezett programoknak is, pl.: Szentlélek-szeminárium előadás, imaszolgálat, stb. A missziós munka töretlenül megy tovább, áprilisban több gyógyító összejövetelt is tartunk, és indul Érden a Szentlélek-szeminárium is...

- Imahadjáratok. Hatodik alkalommal szerveztük meg január 18-ra a Nemzeti Imanapot. Most már év közben is szervezük ima-hadjáratokat fontos ügyek érdekében. Ilyen volt a kitoloncolt gyerekek ügyében kezdett ima- és felvilágosító kampány, aminek eredményeként most féléves kitoloncolási moratórium lépett érvénybe. Reméljük, ennek végére megszületnek a megfelelő jogszabályok is. Hasonló kezdeményezés volt a választások előtti hónapokban kezdett imánk a választások Isten akarata szerinti megvalósulásáért. Ez most az imakilencedbe torkollott, amelynek az Irgalmasság vasárnapjára lesz vége. (Nagypénteken, amikor elkezdtük a kilencedet és meghirdettük a honlapon keresztül is, 1501 látogató jött fel a honlapunkra...)

- Evangelizációk. Ez annyiban "szűkebb", mint egy gyógyító összejövetel, hogy kifejezetten az üdvösség Örömhírének eghirdetésére, és Isten jelenlétére koncentrál. Törökbálinton legalább a búcsú ideje alatt szoktunk ilyet szervezni, de más nyílt rendezvényekre is szívesen megyünk, a helyi közösség bevonásával.

- Előadások. Továbbra is szívesen megyünk előadást tartani iskolákba, plébániákra, közösségi összejövetelekre az általunk ajánlott, vagy kért témákban. Például:  Miért ne kezdd el I. – előadás a legális és illegális drogokról (Az előadás bemutatja azokat a manipulációs technikákat, amelyekkel a fiatalokat ráveszik a “fogyasztásra”. Kitér e legális (alkohol, nikotin, gyógyszerek) és illegális (drogok) szerek hatásaira és következményeire. Célunk az, hogy a hallgatóban kialakuljon és megerősödjön az, hogy “én nem nyúlok hozzá!”.)  Miért ne kezdd el II. – előadás a korai szexualitásról (Az ifjúsági magazinokban, tévé- és rádióműsorokban a szexuális párkapcsolat mint minél korábban elérendő cél, az ember értékét jelző mérce jelenik meg. Előadásunkban szeretnénk pontosítani ezt a képet, és beszélni a korai szexuális élet veszélyeiről és következményeiről. Lehet értelmes, célokkal és örömökkel teli életet élni úgy is, hogy nem lépünk be túl korán a szexuális élet kapuján.)  A magyar nemzet hivatásáról (Az európai népek a történelem során hittek a maguk hivatásában, s hitt abban a magyar nép is.  A keresztény gondolkodásmód szerint Isten nem cél és értelem nélkül alkotta a világot. Érdekes és fontos újra megvizsgálni, mit gondoltak elődeink a magyar nemzet hivatásáról, s azt is, mi hogyan tölthetjük be azt.) Hasonló előadások még: Evolúció és/vagy Teremtés? A Szentlélek működéséről és ajándékairól, stb.

- Nyílt keresztény közélet. Ide tartozik a honlapunk fenntartása, (napi ezer fölötti látogató), a két ingyenes újság (Élő Szeretetláng, Fordulat) rendszeres kiadása, ingyenes kiadványaink megjelentetése, kulturális és művészeti programok szervezése, könyveink megjelentetése. Nem zárkózunk el semmilyen probléma felvetése és megvitatása elől, amíg azok keresztény szellemben és lelkülettel, valamint valódi érvek mentén zajlanak. De nem akarunk teret adni semmilyen önsorsrontó, gyűlölködő és a viszályt csak erősítő hangoknak.

Anyagi helyzetünk. Míg a munkánkban előrehaladásról számolhatunk be, itt sajnos pont az ellenkezője a valóság. A fent felsorolt missziós munkákat eddig jórészt  a Zarándok Kiadó bevételéből és adományokból finanszíroztuk. A gazdasági válság hatására a könyvek eladása drasztikusan visszaesett, és csökkent az 1%-os felajánlásból befolyt összeg is. Igyekszünk kitartani, és ehhez szeretnénk kérni a ti imáitokat, lelki és anyagi segítségeteket is. Lehet támogatni minket az 1% felajánlásával, adomány küldésével, illetve könyveink - akár ajándéknak való - megvásárlásával is. Szervezési segítséget is örömmel fogadunk!

- 1%  felajánlása: Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány, adószám: 18684319-1-13

- Adományt lehet küldeni címünkre (2045 Törökbálint, Templom u. 13.), illetve az Alapítvány számlaszámára: 10700268-04975106-51100005

- Aki szeretne bekapcsolódni a munkánkba, vagy missziós összejövetelt szervezni náluk, hívjon a 06-30/33-88-245-ös telefonszámon.

Minden imát és segítséget köszönettel fogadunk, jótevőinket imáinkban hordozzuk!

Imával és szeretettel: Sipos Gyula

Beszámoló a Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány 2009. évi munkájáról

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók
Megjelent: 2010. július 26. hétfő

A 2009-es évben sok sikert élhettünk meg, de nem sikerült mindenben előre lépni. Például minden eddiginél több missziós alkalmat szerveztünk és tartottuk, ugyanakkor –részben az időhiány miatt -, csökkent az iskolai előadások száma. Több emberrel kerültünk kapcsolatba, több ember és közösség felé szolgáltunk mint eddig – ugyanakkor például csökkent az 1%-os felajánlásokból kapott pénz (programjaink jó részét és a Nemzeti Imanapot is ebből finanszírozzuk). Nőtt a munkába aktívan bekapcsolódó munkatársaink száma is. Ebben az évben próbáltunk hangsúlyosabban kezelni néhány fontos ügyet, így például az ökumenikus együttműködést és a cigány-pasztorációt is. Tehát van minek örülni, de van hová előre lépni is…

Mi a Szeretet földje? Egy szívünkben dédelgetett kép, de egyben Isten országának megvalósulása is közöttünk, ahol az  emberek megbékélnek egymással, elfordulnak a rossztól és jó célokat tűznek ki maguk és közösségeik elé. Lehetőségeket teremtenek  képességeik és tehetségeik kibontakozásához, és megerősítik egymást a szeretet útján. Ezt szolgáljuk a magunk eszközeivel, együttműködve minden lehetséges partnerrel: emberekkel, közösségekkel és szervezetekkel egyaránt. Röviden összefoglalva néhány programunkat:

- Hatodik alkalommal szervezzük országosan a Nemzeti Imanapot (Január 18, Szent Margit ünnepe). Az ingyenes füzeteket, a plakátokat és a kedvezményes árú missziós kiadványokat eljuttatjuk és mindenkinek, aki kéri.

- Missziós összejöveteleink száma örvendetesen tovább növekedett. 42 alkalmat tartottunk szerte az országban, döntő többségben gyógyító összejövetelt, és néhány evangelizációs előadást. Ezen felül szervezőként és előadóként két Szentlélek-szemináriumon és egy gyógyító szemináriumon vettünk részt. Azon kívül néhány iskolában is tarthattunk felvilágosító, megelőző előadást tizenéveseknek és bemutathattunk egy ifjúsági műsort is gyermekotthonban. (Missziós alkalmaink, többek között: Vác, Törökbálint, Köveskál, Alsónémedi, Keszthely, Makkosmária, Kaposvár, Eger, Budapest, Sülysáp, Nógrádmegyer, Kunszentmárton, Budaörs, Szeged, Edelény, Tárnok, Sóskút, Székesfehérvár, Torbágy, stb. Ebben az évben időhiány miatt nem szerveztük meg az ingyenes Szeretet Földje Missziós Iskolát - amelynek célja missziós látásmód és gyakorlat kialakítása a résztvevőkben – de 2010-ben ezt szeretnénk újra elindítani.)

- Törökbálinton egész évben végeztük a szokásos munkát az egyházközségben, a lelkipásztori kisegítői munkát az igeliturgiával, a lelkigyakorlatokat és a Szeretet Földje Találkozót (kiállítással, gyógyító összejövetellel, és ingyenes koncerttel.)

- Három képzőművészetit kiállítást szerveztünk, az egy csoportost, ami jótékony célú volt, egyet a Szeretet Földje Találkozó keretében, s egyet Budapesten a Gellért-hegyi Sziklakápolnában.

- Továbbra is kiadtuk ingyenes kiadványainkat: az imafüzeteket, a felvilágosító szórólap-sorozatot a tizenéveseknek (drogokról, abortuszról, függőségekről, a helyes életvezetésről, stb.) és füzetet, a plakátokat és rendszeresen megjelentettük a két ingyenes időszaki kiadványunkat (Élő Szeretetláng, Fordulat). Újra kinyomtattuk a keresett, de már elfogyott ingyenes füzeteket és újat is adtunk ki. Ezen kívül terjesztjük kedvezményes árú missziós kiadványainkat is. (Bár úgy tűnik, hogy amíg ingyenes a kiadvány, addig keresik, amikor már fizetni kell érte – 300 Ft-ot – már nem kell…)

- Részt vettünk a Zarándok Honlap működtetésében, amelynek látogatottsága folyamatosan emelkedik őszre elérte a napi 900-1.000-es látogató számot. Ez lehetőséget biztosít nekünk, hogy minél több emberhez juttassuk el a Szeretet földje üzenetét. Alapítványunk továbbra is szeretné elősegíteni a kreativitás és alkotókészség kibontakozását. A Zarándok Kiadóval együttműködve működtetjük a zarandok.hu honlapon a képzőművész galériát és az irodalmi galériát - mindkettőben egyre több alkotó bemutatkozásával. Támogattuk több könyv megjelenését is.

- Bekapcsolódtunk több nagyobb szabású esemény munkáiba is, szervezőként és résztvevőként. Ilyenek voltak többek között a törökbálinti lelki programok, a Szeretetláng Országos Találkozó, a Regionális és Országos Karizmatikus Találkozó, Szent István Könyvhét, stb.

- Továbbra is lehetőséget és segítséget biztosítottunk adománygyűjtésre az Alapítványon keresztül más – céljainkkal egyező – szervezeteknek. Így tudtuk támogatni a Lendvai Károly Férfikórust és az óvodába fel nem vett gyerekek számára szervezett keresztény baba-mama klubot (délelőtti foglalkozások) valamint a törökbálinti Római Katolikus Egyházközséget.

Az Alapítvány munkáját Törökbálint Önkormányzata, Törökbálint Római Katolikus Egyházközsége, valamint cégek és magánszemélyek anyagi támogatása tette lehetővé. Köszönjük a 2008-ban kapott 1%-os támogatást is. Továbbra is bízunk segítségükben és közreműködésükben. Kérjük azt is, ha tehetik, az 1% felajánlásával segítsék munkánkat: Szeretet Földje Közhasznú Alapítvány adószám: 18684319-1-13.

Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik munkánkat anyagiakkal, ötleteikkel, szervezői munkával, illetve imáikkal segítették. Nélkülük egy programunk sem valósulhatott volna meg.

Imádkozunk értük és minden jótevőnkért!

(Bővebb információ a 23/330-585-ös, a 30/3388-245-ös telefonszámon

Tisztelettel: Sipos Gyula

Tanúságtételek a gyáli misszióról

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók
Megjelent: 2010. július 22. csütörtök

2010. pünkösd vasárnapján a Szeretet Földje Szolgálat is részt vett a gyáli missziós napon. Gyógyító összejövetelt tartottunk és segítettünk a délutáni szabad téri evangelizáción. Néhány visszajelzés:

 

Volt egy asszony, aki eddig még nem hallott "gyógyító szentmisér?l" és méltatlankodott a "gyógyító" elnevezés miatt. Így zúgolódott magában: mi az, hogy gyógyító? Hát nem minden szentmise gyógyít? Ennek ellenére eljött a szentmisére, mert unokája szerepelt a mise el?tti pünkösdöl?ben. Ennek az asszonynak gerinccsigolyái már régebben összecsúsztak és hosszú ideje éles fájdalmai voltak. Végigülte-imádkozta a hosszú alkalmat, majd hazament. Csak este, amkor minden elcsendesedett körülötte, akkor döbbent rá, hogy közérzete teljesen más, mint eddig volt: a fájdalom elt?nt. Az éles, idegeit régóta gyötr? fájdalom teljesen megsz?nt. Két hét múlva egy találkozásunk alkalmával megkérdeztem hogy érzi magát, azt mondta, a fájdalom azóta se tért vissza. Istennek legyen hála!

Egy doktorn?, aki hallatlanul érzékeny idegrendszerrel, aggályos lelkiismerettel rendelkezik, és emiatt sokat szenved, az alkalom utáni közösségi hálaadáson így imádkozott: "Hálát adok Uram szabadításodért, sok tehert?l szabadítottál meg!" (Egyik szervez?nk már az alkalom délutánján észrevette, hogy ez a testvérünk t?le szokatlan jókedvvel, der?sen kínálgatta a vendégeket a játszókertben süteménnyel...)

Én harminc éve szenvedélyes dohányos voltam, és hiába rettentettek betegségek vagy bármi rossz következmény, sohase tudtam letenni a cigarettát, még elhatározni se tudtam komolyan, hogy abbahagyom. Pünkösd el?tti nap a dobozból az utolsó szál cigarettát vettem el?, amikor az a gondolat suhant át bennem, "mi lenne, ha ez lenne az utolsó szál cigi?" De rögtön kételkedni kezdtem, "nekem ez nem megy". Érdekes módon másnap, bár eszembe jutott, mégse vettem cigit. Elmentem a gyógyító szentmisére, és teljesen megszabadultam, azóta még gondolatomban sincs a cigaretta - teljesen közömbös lettem iránta! Dics?ség az Úrnak!

Végül azt szeretném elmondani, hogy bár el?z? nap és utána is folyamatosan esett az es?, és aznap is többször beborult, de Gyál határában megtorpantak és irányt változtattak a felh?k, és aznap nem esett!

A missziós alkalomra kilenced imádsággal és böjttel készültünk. Sokunk szívét megérintette Isten, Gábor atya - a plébánosunk -, is pozitív dolgokat jelzett vissza. ? mondta, hogy ebb?l hagyományt szeretne teremteni. Sok helyr?l jöttek érdekl?d?k a misszióra, és több helyr?l érkeztek azok is, akik részt vettek a szolgálat valamelyik részében (Vecsésr?l, Vácról, Törökbálintról, Budapestr?l), mások pedig imáikkal segítették a missziót, a Mária Rádió pedig közvetítette az események egy részét. Istennek legyen hála!

 

Görömbei Ági

Evangelizáció a cigánysoron

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók
Megjelent: 2010. július 22. csütörtök

Az  elmúlt hetek egyikén  Érden a  ófalui  cigánysoron  Dr. Székely János püspök atyával meglátogattuk a cigányokat. Már második alkalommal hívtuk meg püspök atyát Érdre.

A cigánysoron lakó cigányok sorsa nagyon nehéz, nincs munkájuk, a gyerekeik a rendszerváltozás óta születtek és a szüleiket nem látták rendszeresen munkába menni. A család megélhetése alkalmi munkából lomtalanítások begy?jtéséb?l áll.

A fiatalok szeretnének jól élni mint mások,de az ehhez vezet? utat – tanulás, munka - nem mutatta meg nekik senki. A szül?k ma már nehezen viselik kezelhetetlen gyermekeik viselkedését és függ?ségük ilyen-olyan formáját. (Már húsz éve ismerem ezeket a cigány embereket abból az id?b?l amikor szociális munkás voltam, de nem sokat változott az életük- mondhatni még reménytelenebbnek látom ?ket.)

 

Arra gondoltak, hogy Istenhez kellene fordulni - jó lenne, ha közösséget alkothatnának és lenne pásztoruk aki eligazgatja életük kusza dolgait. Különösen a gyerekeik élete – kábítószer, betörések, munkanélküliség –, átláthatatlan és kezelhetetlen, ez aggodalommal tölti el ?ket.

 

Jött velünk egy másik közösségb?l gitározni buzdítani egy fiatal testvérünk aki szemmel láthatóan próbálta a hangot megtalálni vendéglátóinkkal – én belátom ez nem könny? – talán meg is találta, de belül sok kérdés fogalmazódott meg benne. Nehéz megérteni azt, hogy ezek az emberek amilyen szinten élnek, miért nem küzdenek a többért, a jobbért , miért választják a görbe utat az egyenes helyett. Nem érthetjük, de egy dolog biztos: Jézus értük is meghalt és ezután nem lehet több kérdést feltenni.

 

A helyi plébános atyával és püspök atyával az egyik családhoz ellátogattunk, ?k összehívták az utca otthon lév? lakóit. A ház nem nagy, de hoztak a szomszédból székeket és mindenkinek volt helye.

Püspök atya gitározott, megénekeltette ?ket – voltak közöttük fiatalok és id?sebbek is - nagyon lelkesek voltak.

Arra a kérdésre, hogy vannak , nagyon keser?en válaszoltak. Nincs munka, az udvaron szelektálásra összehordott lomok miatt állandóan zaklatják, a gyerekeikkel probléma van az iskolában – magántanulókká teszik ?ket -, az asszonyok bele vannak fáradva a napi gondokba.

 

A cigányok nagyon eredeti módon fogalmaztak hitükr?l, életükr?l. Hitük - gyermekük halálával vagy más tragikus esemény miatt - elveszett, az akkori plébános a templomba nem akarta ?ket beengedni ?ket, a település lakosságával nincsenek jó viszonyban.

 

Az evangelizáció szükségessége nem kérdés - Püspök atya az Isten szeretetét nagyon természetes módon az életükbe ágyazva próbálta nekik átadni. Volt ebben a tanításban atyai irányítás, szeretet és nyitottság aziránt az élet iránt amiben élnek és amib?l nem sokan kérnének.

 

Azt az igényüket fogalmazták meg, hogy kéthetenként mindig más család vállalja az utca lakóinak befogadását és a jelenlegi plébános atyával - Zoltán atyával -, szeretnének imádkozni, zenélni, beszélgetni.

 

A cigánymisszióra éget?en nagy szükség van, megtérésre hívjuk ?ket – ez az els? és legfontosabb - lehet építeni a cigányság vallásosságának igényére, de nem elhanyagolható az életfeltételek segítése: munkát, tanulást, lakhatást is javítani kell. Tiszteletben kell tartani az etnikai és kulturális környezetet, amihez ragaszkodnak. Én ebben próbálok nekik segíteni, de a cigánysággal szembeni ellenállást nehéz legy?znöm.

 

A cigányságnak rá kell találni a saját identitására és akkor lehet integrációról beszélni.

Az integráció nem azt jelenti, hogy egyformák vagyunk, hanem sokszín?ek.

Elviseljük a másságból fakadó életvitelt - persze nem más rovására élni - hanem mindenki alakítsa ki a maga igényességével a környezetét életvitelét.

Tudom, hogy az ember szorgalma, igyekezete meghatározhatja az élet min?ségét.

Be kell látnunk a cigányok örömének küszöbe jóval alacsonyabb mint a többségieké -bennünket ez nem kellene, hogy zavarjon, de a cigányságnak is tiszteletben kell tartani a többség igényét, törekvését.

 

Egy kés? délutánon meglátogatott egy cigány fiatalember a lakásomon és azt mondta: milyen jó magának ebben a csendes környezetben - ezért tud cigányokkal foglalkozni mert van hol pihennie. A cigányok hangosak, zajosak.

Ez nagyon találó volt. Valóban, a segít?nek kell a nyugalom is. Akinek több van nyugalomban, anyagi javakban, szeretetben, annak adni kell oda, ahol erre szükség van. Próbáljuk meg szeretni azokat akiket nehéz, Jézus szemében mi is utálatos b?nös emberek vagyunk, de ? nem a b?neinkért szeret, hanem önmagunkért.

Próbáljuk meg elvonatkoztatni a b?nt a b?nöst?l - lehet, hogy így megváltozik bennünk a másik emberr?l való gondolkodásunk – a rosszat csak jóval lehet legy?zni.

 

Tarnóczi Mária

A Teréz Missziót megalapító Bruno Thevenin atya tanúbizonysága

Kategória: Tanúságtételek, beszámolók
Megjelent: 2010. július 22. csütörtök

Ezzel a tanúbizonysággal szeretném elmondani, hogy mikor és hogyan jött létre a Teréz Misszió...

Az eset a kis francia városkában Lisieux-ben történt, ahol a Kármeliták kolostorában egykor ott élt a Gyermek Jézusról Nevezett Teréz n?vér. A Teréz Misszió gondolata egy gyermektelen asszony szívében született meg. Az asszonyt Charles-nak hívták.

Több, mint húsz évvel ezel?tt egy napon Charles asszony levelet írt Lisieux püspökéhez: „Kegyelmes uram, házasságom során soha nem született gyermekem, jóllehet mindig arra vágyódtam, hogy pap fiam legyen. Kérem, nevezze meg az egyik papját, s én megígérem, hogy életem végéig minden nap imádkozom érte a rózsafüzért!” A püspök így válaszolt: „Asszonyom, imádkozzon egy papnövendékért, hogy pap váljon bel?le. A diszkréció miatt csak a nevét adom meg: Bruno. Mindazért, amit az Egyházért tesz, fogadja atyai áldásomat.” Charles asszony megtartotta ígéretét és minden nap imádkozott az ? kispapjáért.

Eközben – folytatja páter Thevenin – elvégeztem a papi szemináriumot és Kis Szent Teréz születésének századik évfordulóján pappá szenteltek. Els? szolgálati helyem a Lisieuxi-i plébánia volt. Egy év múltán még mint fiatal pap rövid zarándoklatra mentem Ars-ba, Szent Vianney plébános tiszteletére, aki minden pap példaképe.

Amikor visszajöttem a zarándokútról, senkit sem találtam a plébánián. A sekrestyés és az orgonista elmentek, a plébános pedig egy cédulát hagyott ott: "három nap múlva jövök" - soha nem tért vissza!

Egyedül maradtam a plébánián tízezer hív?vel és száz hittanos gyerekkel. Minden munkát nekem kellett elvégeznem a templomban is és otthon is. Ez a helyzet tarthatatlan volt, sürg?sen segítséget kellett találnom úgy a templomi, mint a házi tennivalókra a plébánián.

Az egyik hív? javasolta, hogy kérdezzek meg egy hölgyet, aki minden szentmise után ott marad, és rózsafüzért imádkozik. Odaléptem az asszonyhoz és elmeséltem neki gondjaimat. Megkérdezte, hogy tudna-e nekem segíteni. ? örömmel elfogadta és így mellettem maradt a plébánián. Ez a hölgy Charles asszony volt, ugyan?, aki néhány évvel korábban megígérte Lisieux püspökének, hogy imádkozni fog egy Bruno nev? papnövendékért.

Valamivel kés?bb Charles asszony megtudta a nevemet és kérdez?sködni kezdett, hogy volt-e még más papnövendék is, akit Brunonak hívtak. Így tudtam meg, hogy Charles asszony már nyolc éve imádkozik értem. Rájöttem, hogy ez az eset az Ég sugallatára történt, és meg kell szervezni a papokért történ? imádkozást.

A Gyermek Jézusról Nevezett Szent Teréz már gyermekkorom óta jelen volt az életemben. Születésének századik évfordulóján szenteltek pappá, Lisieux-ben kaptam plébániát, ott, ahol az értem imádkozó asszony élt. Meggy?z?désem, hogy Charles asszony ugyanazt tette értem, amit Kis Szent Teréz tett a Kármelben: ? két misszionáriusért is imádkozott.

Megszületett bennem az ötlet: mobilizáljuk a híveket a papokért! Imádkozzanak a hívek, a nagyobbacska gyerekek épp úgy, mint az öregek otthonában él? nénik és bácsik! A gyermekekre is rá lehet bízni nagy lelki feladatokat. ?k is imádkozhatnak a papokért. Úgy t?nt, hogy megtaláltam Kis szent Teréz "kis út"-ját.

Elhatároztam, hogy missziót alapítunk és mozgalmunkat így nevezzük: a Gyermek Jézusról Nevezett Szent Teréz Missziója. Meghatároztuk a kanonikus statútumot, hogy rávilágítsunk társulatunk karizmájára, a tevékenység céljára és módjára. Több mint tíz évvel ezel?tt Lisieux püspöke Guy Gaucher elismerte és megáldotta a Missziót, mint a hívek kanonikus társulatát. Mivel Kis Szent Teréz egytemes egyház doktor, ezért az ? "kis útja" is egyetemes. Úgy gondolom, hogy a Teréz Misszió áldás a Katolikus egyház hívei számára.

Hiszem, hogy Szent Teréz is ezt akarná, mivel az ? példája és lelkisége alapján él a Misszió és ezen a módon beteljesülhetnek az ? misszionárius vágyai. ? mondta: Azért jöttem a Kármelbe, hogy megmentsem a b?nösöket és imádkozzak a papokért.Melyek a Misszió tevékenységének eddigi gyümölcsei? Leginkább láthatalanok, de történtek ilyen esetek is: Egyszer egy fiú imádkozott egy papnövendékért, akib?l pap lett. Kés?bb ez a fiú is elment a papi szemináriumba, és végül, mikor pappá szentelték, az a pap akiért imádkozott, jelen volt az ? pappá szentelésén!

Mi a Teréz Misszió célja és tevékenysége? A papság az Egyház szíve. Minden pap az Egyház kincse. Ezért szeretettel, gondoskodással, figyelmességgel kell ?ket körülvennünk. ?k szolgáltatják ki a szentségeket, Isten erejét az ?si ellenség a sátán ellen, aki el akarja pusztítani Isten teremtményeit. A mi Missziónk alázatos imával, szeretetb?l való lemondással és áldozattal igazi véd?pajzsot von minden pap köré. Az imádság a mi leger?sebb fegyverünk.

Szerintem igen jó, ha a pap tudja, hogy valaki imádkozik érte, és érte hoz áldozatot. Másfel?l pedig szintén jó, ha a hívek imádkoznak azért, hogy papjaik legyenek és megköszönik a Jóistennek, hogy papokkal ajándékozta meg ?ket.

Bruno Thevenin