Szeretet-lángolás - lángoló-szeretet = SZERETETLÁNG

Kategória: Szeretetláng Megjelent: 2020. április 13. hétfő

-- 1962. április 13.-án, - napra pontosan 58 éve -, Erzsébet asszony hallotta (lelkében) előszőr ezt a szót, ezt a fogalmat, hogy: SZERETETLÁNG. Ugyan is az elkeseredett és zokogó Magyarok Nagyasszonya neki mondta:

(…) „Kármelita kislányom! Oly sok bűn van az országban. Segíts nekem, mentsük meg! Én fénycsóvát adok kezedbe, ez Szívem Szeretetlángja lesz. Az én Szívem Szeretetlángjához add a te szeretetedet is, és add tovább, kislányom. (…) Én jóságos, megértő Édesanyátok vagyok. Megmentelek benneteket, és veletek összefogva mentelek meg benneteket. Szent István nekem ajánlotta (országotokat), és én ígéretemmel biztosítottam, hogy szívemen viselem az ő és a magyar szentek kérését. Egy új eszközt szeretnék kezetekbe adni. Nagyon kérlek, fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz országomra. De ne féljetek, akik elfogadjátok, sok kegyelmet kaptok a szorongatott időkben. A tizenkét papi személy – kiket szent fiam kiválasztott – lesz legméltóbb kérésem teljesítésére. Leányom! Vidd e lángot, melyet neked nyújtok előszőr. Ez Szívem szeretetlángja. Gyújtsd meg nála a tiédet, és add tovább.” És annyira zokogott, hogy alig értettem, hogy mit is mond.

Megkérdeztem Szűzanyát, mit is kell tennem? Én az egész ország nevében megígértem Neki mindent, csak hogy fájdalmát enyhítsem. Mert szívem úgy fájt, majd megszakadt. „Leányom, azt kérem tőled, hogy csütörtökön és pénteken különösen engeszteljétek Szent Fiamat. Az engesztelés módja a családokba történjék. Az egy órai idő, amit az engesztelésre fordítotok, legyen lelki olvasmánnyal kezdődő, áhítatos összeszedettséggel teljes ájtatosság, a szentolvasó vagy más módja az imádságnak. Az engesztelést ketten vagy hárman végezzétek. Ahol ketten vagy hárman összejöttök, ott az én Szent Fiam. Az Ő kérésére ötszöri keresztvetéssel kezdjétek meg, mely közben ajánljátok magatokat Szent Fiam Sebei által az Örök Atyának. Az engesztelő ájtatosságot így is fejezzétek be. Ezt az imát reggel és este, és napközben is végezzétek, mert ez közelebb visz benneteket Szent Fiam által az Örök Atyához, és szívetek megtelik kegyelemmel. A kegyelemmel teljes lángot, melyet szívemből adtam nektek, szívről szívre járva gyújtsátok meg az egész országban. Ez lesz a csoda, mely tüzet fog, és a Sátánt megvakítja. Ez az összetartó szeretet tüze, melyet Szent Fiam Sebeinek érdemei által kértek.”                          
-- Miért is zokogott 1962 április 13.-án a Magyarok Nagyasszonya?
„(…) Mert oly sok bűn van országomban. A magyar családok, ó a magyar családok, úgy élnek, mintha nem lenne örök életük!” (…) 

Ma, 58 év után, vajon már elégedettebben nézhet országára Szűzanyánk? (Aki még mindig a Magyarok Nagyasszonya!)

-- Valahol, Erzsébet asszony lelki naplójában találhatjuk: „Mert lesz idő, amikor nem mehettek tömegesen a templomba.”         Ezen a prófécián évtizedek óta gondolkodtam. Én, amikor úgy 1975 év környékén csodás módon megismertem Erzsébet asszonyt, - aki elfogadott lelki gyermekének és segítő munkatársának -, kíváncsian vártam: - Mikor válik ezen jövendölés valósággá? Vajon csak bennünket magyarokat érint-e ez? Mondjuk a Kádár-rendszer túlkapása miatt (a múltban), vagy (a jövőben esetlegesen) nálunk is hatalomra jutó iszlám kalifátus rendeleteként leszünk kitiltva saját templomainkból? Nos az egyik megfejtés immár, mint tény itt van: A korona vírus okozta járvány. (Persze, lehet még majd más körülmény is, amelynek következménye ugyan az lesz, mint a mostaninak.)
-- Régi-régi emlékem jutott most eszembe. Erzsébet asszonytól azt kérdeztem: - „Az Égiek által legkiválóbbnak gondolt és kiválasztott 12 pap közül hányan válaszoltak a SZERETETLÁNG felkérésére?” - „Te Piusz! Képzeld el, hogy egyetlen egy sem fogadta el a Szűzanya felkérését! Egyetlen egy sem!” 
-- (…)  „Egy új eszközt szeretnék kezetekbe adni. Nagyon kérlek, fogadjátok megértéssel, mert Szívem bánkódva néz országomra. De ne féljetek, akik elfogadjátok, sok kegyelmet kaptok a szorongatott időkben.” (…)                                          

Annak idején igen zavart Szűzanyánk kijelentéseinek szánt-szándékkal való megmásítása, önkényes kiigazítása! Ugyanis, a SZERETETLÁNG lelki mozgalom kezdetén, (de sokszor még most is!) nagy serényen igyekeztek sokan azt állítani, hogy a Szűzanya tulajdonképpen semmi újat sem közölt ezen kegyelmi útmutatásában. Pedig, magyar honunkban immár ötvennyolc éve kinyilvánított SZERETETLÁNGJÁRÓL maga a Szűzanya mondja: „Ilyen nagy kegyelmi megmozdulás részemről nem történt, amióta az Ige testté lett.” Vagy nézzük az Úr Jézus megállapítását: Szűzanyám Szeretetlángja az nektek, mint Noénak a bárka volt.” Ma sem értem, vajon miért nem lehet eredeti jelentőségét kifejteni, sőt mi több; hitgyakorlattá tenni ezt a páratlan és éppen a mi időnkre eligazítást adó SZERETETLÁNGOT? Vajon, kinek az érdeke ez?                                                                    

-- Sőt, tovább megyek. Egyáltalán ki az közülünk, aki hallott arról, hogy Szűzanyánknak van SZERETETLÁNGJA, Aki nem akármi, hiszen élő személy Ő, mert maga a feltámadt JÉZUS KRISZTUS! Igen, Aki éppen ezen rejtőzködő Személyében óhajt immár 58 éve lakást venni szívünkben-lelkünkben.
(Szent-)Szentistvántelep 2020. április. 13. Húsvét Hétfő     P. M. M.

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés