Kindelmann Győző gondolatai a Szeretetláng Mozgalom 2019-es jelmondatáról

Kategória: Szeretetláng Megjelent: 2018. december 22. szombat

„Veletek összefogva akarom a világot megmenteni!”

Minden testvérnek, aki szívébe fogadta a Szeretetlángot!
A karácsony közeledtével idén is szeretnék megosztani veletek néhány gondolatot, amelyek az előttünk álló esztendőre vonatkoznak. Bizonyára tudjátok, hogy ilyen idő tájt a Szeretetláng Lelki Naplóból mindig kiválasztunk egy rövid részletet, amely a következő évben jelmondatként szolgál világszerte a Mozgalom tagjai számára. Ezt a gondolatot helyezzük előtérbe találkozók, képzések, előadások szervezésekor, de missziós tevékenységünkben is ez vezet bennünket 12 hónapon keresztül az Evangélium és a Szeretetláng terjesztésében.

Idén a hazai és nemzetközi vezetők segítségét kértem, hogy három megadott idézet közül, a Szent-lélek segítségével közösen válasszuk ki a 2019-es év jelmondatát. Szinte egyöntetűen a Szűzanya alábbi szavaira esett a megkérdezettek választása:
„Veletek összefogva akarom a világot megmenteni!”
A teljes idézet így hangzik a Szeretetláng Lelki Naplóban: „Általad kívánom nyilvánosságra hozni anyai Szívem határtalan szeretetét és aggodalmát, mely a családi szentélyek széthullása miatt fenyegeti az egész világot. Édesanyai segélykiáltásomat mindenekelőtt hozzátok intézem, és veletek összefogva akarom a világot megmenteni.” (1964. január 17.)
A Szűzanya tehát a családok megmentése által szeretné magát a világot is megmenteni. Bár tehetne csodákat az Úr által ennek érdekében, amint Erzsébet asszony is kéri ezt tőle Lourdes és Fatima csodáira hivatkozva, de Mária azt feleli, hogy Szeretetlángjának kiáradása nem rendkívüli csoda lesz, hanem szelíden, szívtől szívig terjedve fogja megváltoztatni a világot. Erre a szelíd misszióra hív minket Isten Anyja, kissé hasonlón ahhoz, ahogyan Jézus szólítja fel apostolait az Evangélium hirdetésére: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt 28,19.20.). A Szent Szűz ugyanígy velünk van minden nap, hogy segítségünkkel megmentse a családokat, a nemzeteket és az egész világot.
„Az emberek Krisztust koldulják tőlünk!” – mondja Ferenc pápa. A Szent Szűz ott áll mellettünk, és igehirdetésünkhöz, tetteinkhez és imádságainkhoz hozzáadja az Ő közbenjáró erejét, hogy a lelki koldusok – akik közül talán többen ülnek luxusautókban, mint az utcák kövén – könnyebben eljuthassanak Jézushoz, az Élő Kenyérhez.
 Hisszük, hogy a velünk összefogó Szent Szűz Szeretetlángja végül diadalmaskodni fog a gonosz felett, de addig is az élet harc számunkra, pontosabban szellemi hadviselés. Igenis van ellenség, bár „nem a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem (...) a sötétség világának kormányzói ellen.” (Ef 6,12). Maga a Szent Szűz is figyelmeztet bennünket erre a harcra: „A sátán gyűlöletének tüze oly magasra csap, hogy azt hiszi, győzelme biztos. Ám az én Szeretetlángom megvakítja a sátánt!” (1964. december 6.).
Szent Maximilian Kolbe atya azt írta a Sátán elleni küzdelemről: „A Szeplőtelen Szűz olyan lelkeket keres, akik tökéletesen neki szentelik magukat, és hatalmas erővé válhatnak kezében a Sátán legyőzéséhez, és erős eszközök lesznek számára Isten Országának terjesztésében.” Olyan ez a gondolat, mintha Kolbe atya már a II. világháború előtt megsejtette volna azt, amit a Szent Szűz évtizedekkel később mondott a Szeretetláng üzenetekben: „Veletek összefogva akarom a világot megmenteni!”
Igen testvérek, ha Máriának ajánljuk az életünket, Ő nemcsak olyan gyermekekre talál bennünk, akik ezen a Földön az Úr útjain járnak, és akiket egy napon maga mellett tudhat a Paradicsomban, hanem olyan gyermekekre is, akik földi életük során segítenek Neki megmenteni az Ő többi gyermekét a Sátán hatalmától! Így válhat valóra a jelmondatunk: „Veletek összefogva akarom a világot megmenteni!”
Engedjétek meg, hogy a gonosz elleni küzdelemhez bátorításul felelevenítsek nektek egy mesét. Ezt közel fél évszázaddal ezelőtt Erzsébet asszony – bár nem ő találta ki – gyakran elmondta nekünk, unokáinak este, elalvás előtt:
Lucifer, a gonoszság szelleme egyszer sakkozni hívta Istent, a világ Teremtő Urát. Ezt mondta neki:
– Legyen a győztes díja az emberiség üdvössége vagy elkárhozása.
 Isten beleegyezett, és játszani kezdtek. Mivel mindketten az örökkévalóságban éltek, egy-egy lépés évezredekig eltartott az emberi időszámítás szerint.
 Egyszer aztán Lucifer egy ravasz húzással leütötte a fehér királynőt. Ez a királynő volt ÉVA.
 Az Úr azonban nem adta fel a játszmát, Lucifer elé tolt a sakktáblán egy bástyát. Ő volt MÓZES.
 Lucifer elbizakodottan nevetett. Bízott a saját királynőjében, akinek ördögi neve volt:
 ASTARTE, s aki arra is képes volt a szabály szerint, hogy ledöntse a bástyát.
 Isten ekkor csendesen, szinte észrevétlenül előretolt egy gyalogot, s feláldozva a bástyáját, bevitte az első vonalba, s királynővé tette.
 Az új királynő neve pedig SZŰZ MÁRIA volt. És ezzel az új Királynővel megnyerte Isten a nagy sakkjátszmát Lucifer ellenében.
Kedves testvérek, mi a „Fehér Királynő”, vagyis Szűz Mária seregében küzdünk. A „nagy sakkjátszma” még ma is tart, de a mi Királynőnk ezt mondja nekünk: „Veletek összefogva akarom a világot megmenteni!” Én hiszem, és ti is higgyétek teljes bizalommal, hogy mi leszünk a győztesek.
Testvéreim, az Úr Jézus, mint Élő Szeretetláng szülessen meg karácsonykor a szívetekben, áldjon meg benneteket és szeretteiteket, s növekedjék egyre inkább a lelketekben, hogy világosságát elvihessük minden emberhez a földkerekségen.
Budapest, 2018. karácsonyán
 Kindelmann Győző nemzetközi koordinátor

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés