Imanap hazánkért levél 2018

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. január 09. kedd

Kedves Testvérek!

A kommentátorok szerint, amikor Illés próféta a pusztába menekülése után, Isten kérdésére ezt válaszolta: „Nagyon buzgólkodtam az Úrért, a Seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerontották oltáraidat, megölték prófétáidat karddal, egyedül én maradtam meg, s most nekem is életemre törnek, hogy elvegyék” (1Kir 19, 10) – akkor nagy hibát, sőt bűnt követett el. Ugyanis Isten előtt nem vádolnia kellett volna a népet, hanem közbenjárnia értük…

Bővebben...

Szent István örökségét folytatva

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2017. augusztus 20. vasárnap

Nem tagadhatjuk, hogy sok hasonlóság van István kora és a mi korunk között. Európa egy vérzivataros évszázadon van túl és a Kárpát-medencében ma sincs béke és egyetértés. A magyar nemzet hivatása azonban ma is az, hogy békességszerző és békesség-hordozó legyen itt, miként Szent István idejében, példájául egész Európának.

Bővebben...

Sípos (S) Gyula: XXI. századi királytükör

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2017. augusztus 19. szombat

Előzetes megjegyzés
A félreértések elkerülése végett: ez egy szépirodalmi alkotás és nincs semmilyen titkos, propagandisztikus célja. Nem akar a királyság, mint államforma mellett érvelni. Nem nosztalgiázik és nem álmodozik. Megírásával egyetlen célom volt: elénk rajzolni egy jó keresztény vezető képét és példát adni mindannyiunknak, hogyan éljünk és milyen úton járjunk. Én minden nap imádkozom, hogy Isten adjon nekünk jó vezetőket, emelje fel az Ő embereit az élet minden területén: a politikai, kulturális, vallási (stb.) életben egyaránt. Ha az alábbi írás segít nekünk a saját életünk megjobbításában és jó vezetőik kiválasztásában, már elérte a célját.

Bővebben...

Előadás a magyar nemzet hivatásáról és megújulásáról

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2017. augusztus 17. csütörtök

Imaóra, előadás, zenés dicsőítés... "Kedves Családok és Testvérek! Augusztus 19-én is hív és vár bennünket a Mindenható és gyógyító Isten, hogy dicsérjük és imádjuk Őt...!!! Ezen a napon előadás is lesz a magyar nemzet hivatásáról és megújulásáról és imaóra hazánkért. Program:

Bővebben...

Az első Nemzeti Imanap levél 2004-ből

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2017. január 07. szombat

Ekkor kezdtük az első Nemzeti Imanap szervezését január 18-ra, Árpád-házi Szent Margit ünnepére. Jelmondatunk akkor és azóta is: “Kerestem köztük olyan embert, aki falat építene, és odaállna a résbe elém az országért...” (Ez. 22, 30). Két éve nevet változtattunk (Imanap Hazánkért), de a cél most is ugyanaz. Érdemes elolvasni az akkori levelet, amelynek tartalma ma aktuálisabb, mint valaha:

Bővebben...

Szeretet Földje Találkozó - kezdődik a kilenced

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2016. szeptember 22. csütörtök

Október 1-én, jövő hét szombaton lesz a Szeretet Földje Találkozó nagyszerű programokkal! (Bővebben lásd: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/8504-oromhir-a-szeretet-foldje-talalkozoval-kapcsolatban ) Ma kezdjük az ima-kilencedet a Találkozó sikeréért. Isten áldjon meg minden résztvevőt, előadót, szolgálót, segítőt... bármilyen, számodra kedves ima jó, amivel Isten elé tudod vinni közös ügyünket. Itt a személyes közbenjáró imánk:

Bővebben...

Ima a szexuális eltévelyedések ellen

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2016. július 02. szombat

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy óvd meg az embereket minden szexuális megrontástól, devianciától, fajtalanságtól és mindattól, ami veszélyezteti örök életüket a mennyben! Ragadd ki az eltévelyedetteket a bűn sötétségéből, beszélj a szívükre, küldd el nekik Szentlelkedet, a Bűnbánat Lelkét, a Megújító Lelket és vezesd őket a tisztulás és szabadulás útján! Törd össze a gonosz lelkek minden igáját életük fölött - hiúsuljon meg a sátán minden terve hazánk és az itt élő emberek elbuktatására! Köszönöm Istenem, hogy meghallgatod imáinkat! Ámen. Miatyánk...

Általad történik!

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2016. május 14. szombat

Szentlélek! - mindenütt, ahol Jézus megtestesül, Általad történik:

Bővebben...

Magyar szentek

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2015. november 12. csütörtök

November 13-án ünnepeljük a magyar szentek és boldogok napját - és íme, itt a Magyarországhoz köthető szentek, boldoggá avatottak listája (évszámokkal):

Bővebben...

Imanap Hazánkért - január 18. hétfő, Árpád-házi Szent Margit ünnepén

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2016. január 05. kedd

"Imanap Hazánkért" - január 18-án, hétfőn, Árpád-házi Szent Margit ünnepén. "Kerestem köztük olyan embert, aki falat építene, és odaállna a résbe elém az országért..” (Ez.22, 30) Az ezévi Imanap levele:

Bővebben...

Rövid szöveg missziós vasárnapra

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2015. október 18. vasárnap

„Menjetek el az egész világra…” ez nekünk most Törökbálint, Érd, időnként Budapest, Vác, Kunszentmárton… és még tízegynéhány település Magyarországon. És a könyveink és ingyenes kiadványaink, amelyeken keresztül még sokkal több helyre eljuthatunk. És az a néhányezer ember, aki a honlapunkat olvassa. Előadások, gyógyító összejövetelek, lelki napok, cigánymisszió, folyamatos ima és szentségimádás, kápolnák, emberek és ügyek, írások és képek, alkotómunka és alkotóközösség, beteglátogatás, egyházközségi munkák, emberek és közösségek, segítséget kérők és jótevők, akikkel kapcsolatban állunk, levelezünk, beszélgetünk… Szeretet Földje Misszió.
Hogy hazánk a Szeretet földje legyen!