EP választás - ima

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2019. május 26. vasárnap

Drága Atyánk! Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy Szentlelked kegyelmével segíts, hogy olyan embereket válasszanak mindenhol az Európai Parlament képviselőinek, akik szívükön viselik hazájuk sorsát, ismernek és szeretnek Téged és embertársaikat, akiket nem a hatalom szeretete, a pénz és a várható előnyök motiválnak, hanem valóban szolgálni akarják hazájukat és Európát. Köszönjük Uram, hogy megsegítesz minket! Ámen.

Galgóczy Erzsébet imája

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2019. március 07. csütörtök

Imanap hazánkért levél, 2019

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2019. január 04. péntek

Imanap hazánkért 2019. január 18. - Árpád-házi Szent Margit ünnepén
Kedves Testvérek!
15 évvel ezelőtt, 2004-ben szerveztük az első Nemzeti Imanapot nagy közbenjáró példaképünk, Árpád-házi Szent Margit ünnepére. Hiszem, hogy imádságaink nem voltak haszontalanok, de azt is látom, hogy ma is nagy szükség van erre, hogy Isten kegyelmei hatékonyan munkálkodhassanak hazánk életében. Vannak pozitív folyamatok - például csökken az államadósság és nő a foglalkoztatás - ugyanakkor olyan negatív folyamatok is megerősödnek hazánkban, amelyek Isten kegyelme nélkül megállíthatatlanok. Néhány példa:

Krisztus király ünnepén

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. november 25. vasárnap

Krisztus király! Kérünk, légy királya nemzetünknek, vezess minket a megbocsátás, a szeretet, a hűség és tisztaság útján! Add meg mindnyájunknak a bűnbánat és megújulás kegyelmét, a megtérés és szolgálat ajándékát! Add, hogy vezetőink jó gondolatokat, jó terveket gondoljanak végig és azokat meg is valósítsák! Óvj meg minket a gőgtől, a kapzsiságtól, minden bűntől és rossztól! Légy királyunk, áldj meg minket, hogy hazánk, az egész Kárpát-medence, de az egész világ is a Szeretet földje legyen! Ámen.

Ima a trianoni emléknapon a Kárpát-medence egységéért

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. június 04. hétfő

Istenünk, hálát adunk Neked azért, hogy ide vezéreltél minket a Kárpát-medencébe. Te azt akartad, hogy itt egy szilárd szövetség keretén belül, egy stabil állam segítségével biztos kultúra bontakozzék ki, amely által békét és kiengesztelődést hozol ebbe a sokat szenvedett térségbe. Köszönjük, hogy kiválasztottad népünket, hogy ennek eszközei és biztosítói lehessünk.

Pünkösdi kilenced 2018. - 9. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. május 19. szombat

Szentlélek Úristen, a Szeretet Lelke, jöjj, és újítsd meg a Föld színét! Jöjj el hét ajándékoddal, jöjj el karizmáiddal, jöjj el a bűnbánat és megújulás ajándékával és segíts, hogy egészen Krisztuséi lehessünk!

Pünkösdi kilenced 2018. - 8. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. május 18. péntek

Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia, küldd el most Lelkedet az egész Földre. A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól.

Pünkösdi kilenced 2018. - 7. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. május 17. csütörtök

Jöjj Szentlélek, mint az értelem és tudomány, bölcsesség és jótanács, jámborság és istenfélelem és erősség  Lelke és segíts, hogy a jövőben buzgóbban szolgáljunk Neked, parancsaidat megtartsuk, és sugallataidat hűségesen kövessük!

Pünkösdi kilenced 2018. - 5. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. május 15. kedd

"A Szentlélek ereje tölt el benneteket, és tanúim lesztek egészen a föld végső határáig" - alleluja. Tisztelet és dicsőség Krisztusnak, aki híveit a Szentlélekben részesíti. Ezért kérjük bizalommal:

Pünkösdi kilenced 2018. - 6. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. május 16. szerda

- Jöjj, Szentlélek, és újítsd meg a föld színét! Alakítsd át a társadalmat Lelked erejével! (Mk 16,16-20) - Könyörögjünk: hogy az „élet kultúrája”, mely a Lélekből született, áthassa a társadalmat a világban, az országomban - kérünk Téged, halgass meg minket!

Pünkösdi kilenced 2018. - 4. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. május 14. hétfő

Ó, dicsőség Királya, mindenható Urunk, aki ma győztesen mennybe mentél, ne hagyj minket árván, hanem küldd el Atyád ígéretét, a Szeretet Lelkét, az Igazság Lelkét, a Bátorítót, a Vígasztalót, a Szentlelket! Alleluja.