Kilenced hazánkért és a választásokért - 8. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. április 06. péntek

Istenünk, hálát adunk Neked azért, hogy ide vezéreltél minket a Kárpát-medencébe. Te azt akartad, hogy itt egy szilárd szövetség keretén belül, egy stabil állam segítségével biztos kultúra bontakozzék ki, amely által békét és kiengesztelődést hozol ebbe a sokat szenvedett térségbe. Köszönjük, hogy kiválasztottad népünket, hogy ennek eszközei és biztosítói lehessünk.

Bővebben...

Kilenced hazánkért és a választásokért - 7. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. április 05. csütörtök

Kérünk Istenünk, óvd meg hazánkat és mindannyiunkat:

Bővebben...

Kilenced hazánkért és a választásokért - 6. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. április 04. szerda

Áldd meg, Uram, Magyarországot! Áldd meg, Uram, a te magyar néped!
Oldozd fel és szabadítsd meg ellened elkövetett bűneitől, mások ellen elkövetett bűneitől, önmaga ellen elkövetett bűneitől, az erkölcs terén, szociális téren, gazdasági téren elkövetett bűneitől, a természet ellen, az élet ellen, az egész emberiség ellen elkövetett bűneitől, múltja, jelene, és jövője ellen elkövetett számtalan bűneitől!

Bővebben...

Kilenced hazánkért és a választásokért - 5. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. április 03. kedd

Úristen! Igazság kútfeje, kegyelem kimeríthetetlen forrása, ki parancsolataidról megfeledkezett népedet néhanapján a szolgaság jármával sújtod, hogy megtörvén gôgjét, amint a büntetésben igazságot adtál, a megbocsátásban újból kegyelmet nyújts neki: bevalljuk, Uram, ôseink nyughatatlanságát, beismerjük mindennapi vétkeinket, amelyekkel ellened támadván, valóban megérdemeljük ostorodat.

Bővebben...

Kilenced hazánkért és a választásokért - 4. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. április 02. hétfő

A te kezedben van szívünk, Uram,
Döfd át szereteted nyilával,

Bővebben...

Kilenced hazánkért és a választásokért - 3. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. április 01. vasárnap

Mennyei Atyánk! Hálát adok neked azért, hogy képviselhetem országunkat és egyházunkat előtted és az emberek előtt. Kérlek segíts, hogy bûneim ellenére jól végezzem el a rám bízott feladatokat.

Bővebben...

Kilenced hazánkért és a választásokért - 2. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. március 31. szombat

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy áldd meg hazánkat: a felnőtteket és gyerekeket, gazdagokat és szegényeket, magyarokat és minden nemzetiséget, férfiakat és nőket egyaránt! Kérünk, szabadíts meg minden bűntől: lopástól, rablástól, gyilkosságtól, hamis vallásoktól, abortusztól, csalóktól és szélhámosoktól, a bűnök és hamis szabadság prófétáitól, a gyűlölet és viszály embereitől! Ajándékozz nekünk jó vezetőket az élet minden területén, ments meg minket a széthullástól és hozd el a megújulást! Köszönjük Uram, hogy szeretsz minket és velünk vagy minkdenkor! Ámen.

Kilenced hazánkért és a választásokért

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. március 30. péntek

Kilencedet kezdünk hazánkért és a választások Isten akarata szerinti megvalósulásáért. Minden nap felteszek ide egy imát, kérlek benneteket, imádkozzátok ti is, mert a közös ima nagyon nagy erejű és sok kegyelmet kiesd Istentől népünknek!

Bővebben...

Krisztus győzelmes keresztútja

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. február 16. péntek

Nagyböjti idő pénteki napjain a hívek hagyományosan keresztúti ájtatosságot végeznek. Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe a "Krisztus győzelmes keresztútját" - keresztút, ahogy talán még sohasem gondoltad végig:

Bővebben...

Felekezetközi imaszövetség hazánkért

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. március 26. hétfő

"Mi, különböző felekezetekből való keresztények, álljunk egységben Isten elé országunkért! Hiszen ha egy szívvel-lélekkel kiáltunk az Úrhoz, meghallgat minket. Arra hívunk benneteket, hogy lélekben hordozzuk együtt Magyarországot, vigyük Jézus trónja elé a választásokig! Imádkozzunk, hogy Isten nagy dolgokat tudjon véghez vinni a magyar nép életében, a szívünkben, gondolkodásunkban és a kapcsolatainkban.

Bővebben...

Köszönöm!

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. január 22. hétfő

Kedves Testvérek!

Hálás szívvel köszönöm, hogy imádkoztatok hazánkért és nemzetünkért január 18-án, Szent Margit ünnepén, az Imanapon Hazánkért. Bevallom, meglepődtem, milyen sokan kértek még mindig imafüzeteket, jelezték előre és/vagy utólag, hogy megtartják ezt az imanapot. Én épp elég csüggedt és erőtlen állapotban voltam, meg aztán - békaperspektíva! -, egyházközségünkben annyi imaközösség van (és most még a Szentségimádás iskolája is elkezdődött), hogy úgy gondoltam, talán már nem is szükséges erőltetni ezt a régi (2004-ben kezdődött) dolgot. De ti rám cáfoltatok és ez nagy örömmel tölt el! Kalandra fel!

Imádkozom értetek és imáitokba ajánlom magunkat és az egész szolgálatunkat - hogy hazánk a Szeretet földje legyen!

Bizalommal: Sipos Gyula