Pünkösdi kilenced 2018. - 2. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. május 12. szombat

Jöjj Szentlélek, szállj le ránk, örök boldog, fénysugár! Vezesd életem, a szűk ösvényen, segíts levetni régi ruhám!

Jöjj Szentlélek, mint az értelem és tudomány, bölcsesség és jótanács, jámborság és istenfélelem és erősség  Lelke és segíts, hogy buzgóbban szolgáljunk Istennek, parancsait megtartsuk, sugallataidat hűségesen követve.

Bővebben...

Pünkösdi kilenced 2018. - 1. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. május 11. péntek

Kilenc napon keresztül kérjük állhatatosan Istent, hogy árassza ki ránk Szentlelkét, a Vígasztalót, a Bátorítót, a Szeretet Lelkét, hogy bűnbánatra jussunk, megtérjünk és életünk legyen Benne és bőségesen legyen!

Bővebben...

Kilenced hazánkért és a választásokért - 9. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. április 07. szombat

Mennyei Atyánk! Te látod, milyen nehéz helyzetbe kerültünk. Felbolydult az egész természet, az időjárási viszontagságok veszélybe sodorhatják a növényeket, állatokat, embereket, az idei termést és mindannyiunk megélhetését. Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy Szentlelked hatalmas erejével járd át a teremtett világot!

Bővebben...

Kilenced hazánkért és a választásokért - 8. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. április 06. péntek

Istenünk, hálát adunk Neked azért, hogy ide vezéreltél minket a Kárpát-medencébe. Te azt akartad, hogy itt egy szilárd szövetség keretén belül, egy stabil állam segítségével biztos kultúra bontakozzék ki, amely által békét és kiengesztelődést hozol ebbe a sokat szenvedett térségbe. Köszönjük, hogy kiválasztottad népünket, hogy ennek eszközei és biztosítói lehessünk.

Bővebben...

Kilenced hazánkért és a választásokért - 7. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. április 05. csütörtök

Kérünk Istenünk, óvd meg hazánkat és mindannyiunkat:

Bővebben...

Kilenced hazánkért és a választásokért - 6. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. április 04. szerda

Áldd meg, Uram, Magyarországot! Áldd meg, Uram, a te magyar néped!
Oldozd fel és szabadítsd meg ellened elkövetett bűneitől, mások ellen elkövetett bűneitől, önmaga ellen elkövetett bűneitől, az erkölcs terén, szociális téren, gazdasági téren elkövetett bűneitől, a természet ellen, az élet ellen, az egész emberiség ellen elkövetett bűneitől, múltja, jelene, és jövője ellen elkövetett számtalan bűneitől!

Bővebben...

Kilenced hazánkért és a választásokért - 5. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. április 03. kedd

Úristen! Igazság kútfeje, kegyelem kimeríthetetlen forrása, ki parancsolataidról megfeledkezett népedet néhanapján a szolgaság jármával sújtod, hogy megtörvén gôgjét, amint a büntetésben igazságot adtál, a megbocsátásban újból kegyelmet nyújts neki: bevalljuk, Uram, ôseink nyughatatlanságát, beismerjük mindennapi vétkeinket, amelyekkel ellened támadván, valóban megérdemeljük ostorodat.

Bővebben...

Kilenced hazánkért és a választásokért - 4. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. április 02. hétfő

A te kezedben van szívünk, Uram,
Döfd át szereteted nyilával,

Bővebben...

Kilenced hazánkért és a választásokért - 2. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. március 31. szombat

Mennyei Atyánk! Kérünk Téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával, hogy áldd meg hazánkat: a felnőtteket és gyerekeket, gazdagokat és szegényeket, magyarokat és minden nemzetiséget, férfiakat és nőket egyaránt! Kérünk, szabadíts meg minden bűntől: lopástól, rablástól, gyilkosságtól, hamis vallásoktól, abortusztól, csalóktól és szélhámosoktól, a bűnök és hamis szabadság prófétáitól, a gyűlölet és viszály embereitől! Ajándékozz nekünk jó vezetőket az élet minden területén, ments meg minket a széthullástól és hozd el a megújulást! Köszönjük Uram, hogy szeretsz minket és velünk vagy minkdenkor! Ámen.

Kilenced hazánkért és a választásokért - 3. nap

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. április 01. vasárnap

Mennyei Atyánk! Hálát adok neked azért, hogy képviselhetem országunkat és egyházunkat előtted és az emberek előtt. Kérlek segíts, hogy bûneim ellenére jól végezzem el a rám bízott feladatokat.

Bővebben...

Kilenced hazánkért és a választásokért

Kategória: Szent István országáért
Megjelent: 2018. március 30. péntek

Kilencedet kezdünk hazánkért és a választások Isten akarata szerinti megvalósulásáért. Minden nap felteszek ide egy imát, kérlek benneteket, imádkozzátok ti is, mert a közös ima nagyon nagy erejű és sok kegyelmet kiesd Istentől népünknek!

Bővebben...