Kányádi Sándor emlékére

Kategória: Irodalom Megjelent: 2018. június 23. szombat

Kányádi Sándor: Az én Miatyánkom

Mikor a szíved már csordultig tele,
 Mikor nem csönget rád soha senkise,
 Mikor sötét felhő borul életedre,
 Mikor kiket szeretsz, nem jutsz eszükbe:

 Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne pusztulj bele!
 Nézz fel a magasba – reményteljesen,
 S fohászkodj: Mi atyánk, Ki vagy a mennyekben.

Mikor a magányod ijesztően rád szakad,
 Mikor kérdésedre választ a csend nem ad,
 Mikor körülvesz a durva szók özöne,
 Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne roppanj bele!
 Nézz fel a magasba, és hittel rebegd:
 Uram! Szenteltessék meg a Te neved!

Mikor mindenfelől forrong a „nagyvilág”,
Mikor elnyomásban szenved az igazság,
 Mikor szabadul a Pokol a Földre,
 Népek homlokára Káin bélyege van sütve,
 Ó „Lélek”, ne csüggedj! Ne törjél bele!
 Nézz fel a magasba, – hol örök fény ragyog,
 S kérd: Uram! Jöjjön el a Te országod!

Mikor beléd sajdul a rideg valóság,
 Mikor életednek nem látod a hasznát,
 Mikor magad kínlódsz, láztól meggyötörve…
Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne keseredj bele!
 Nézz fel a magasba, hajtsd meg a homlokod…
S mond: Uram! Legyen meg a Te akaratod!

Mikor a kisember fillérekben számol,
 Mikor a drágaság az idegekben táncol,
 Mikor a „gazdagság” milliót költ, hogy éljen,
 Ó, „Lélek”, nem csüggedj! Ne roskadj bele!
 Nézz fel a magasba, tedd össze két kezed,
 S kérd: Uram! Add meg a napi kenyerünket!

Mikor életedbe lassan belefáradsz,
 Mikor hited gyöngül, sőt ellen támadsz,
 Mikor lázad benned, hogy tagadd meg „Őt”…
Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne egyezz bele!
 Nézz fel a magasba, s hívd Istenedet:
 Uram! Segíts, s bocsásd meg vétkeimet!

Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek,
 Munkád elismerik, lakást is szereznek,
 Mikor verítékig hajszoltad magadat,
 S később rádöbbentél, hogy kihasználtak…
Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne ess kétségbe!
 Nézz fel a magasba, sírd el teremtődnek:
 Uram! Megbocsátok az ellenem vétkezőknek…

Mikor a „nagyhatalmak” a békét megtárgyalják,
 Mikor a BÉKE sehol – csak egymást gyilkolják!
 Azt kérded: Miért tűröd ezt?! Istenem! MIATYÁNK!
 Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne pusztulj bele!
 Nézz fel a magasba, s könyörögve szólj:
 Lelkünket kikérte a „Rossz”, támad, tombol!
 Uram! Ments meg a kísértéstől! Ments meg a „Gonosztól”

AMEN

UTÓHANG

S akkor szólt a Mester, kemény szelíden:
 Távozz, Sátán! Szűnj vihar! Béke, csend legyen!
 Miért féltek ti, kicsinyhitűek?
 Bízzatok! Hiszen Én megígértem nektek,
 Pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek!…
Hűséges kis nyájam, Én Pásztorotok vagyok,
 S a végső időkig Veletek maradok!

AMEN