Nemzeti Imanap levél

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2012. december 14. péntek

Kedves Testvérek!

Azt ma senki sem tagadhatja, hogy válságos időket élünk. Az is biztos, hogy nem csak a hírekben szereplő gazdasági válság sújt minket, hanem kulturális, erkölcsi válság is, ennek mélyén pedig az Istentől elfordult emberek és nemzetek meghasonlása, lepusztulása áll.
De azt is látjuk, hogy ahol Isten kegyelme megnyilvánulhat, ahol vágynak az Ő szeretetére, tanácsaira, ott az összeomlással ellentétes folyamatok is beindulnak!

Ezt a megújulást szolgáljuk mi is minden erőnkkel. Ezért tartottunk szinte minden hétvégén valahol az országban missziós alkalmat, ezért imádkozunk közösségeinkben - és ezért szervezzük évek óta a Nemzeti Imanapot is  (mindig Árpádházi Szent Margit ünnepére, január 18-ra) -, mert hisszük, hogy van remény, van kiút, van megújulás hazánknak és nemzetünknek!
Az elmúlt években sokszor megtapasztalhattuk Isten kegyelmét. A missziós összejöveteleken gyógyulások, imameghallgatások, megtérések történtek. Többen egyre buzgóbban szolgálnak és segítik hazánk és nemzetünk megújulását. De nem is mi vagyunk itt a fontosak, hiszen az egész országban vannak jó kezdeményezések, helyes döntések, élő közösségek, stb. Hiszem, hogy ennek hátterében ott munkál a Nemzeti Imanapokon hazánkra kiesdett kegyelem is!
Az elmúlt években az Imanapokon hatásaként egyszer azt tapasztalhattuk, hogy megállt az egész Európát végigpusztító vihar hazánk határainál, máskor az élhettük meg, hogy más keresztény felekezethez tartozó közösségek is bekapcsolódtak az imába, hol pedig a határainkon túli magyar testvéreink csodálatos szervező munkájának örülhettünk. Hiszem, hogy most is tartogat az Úr számunkra kegyelmeket amelyeket közös imánk által megkaphatunk Tőle!
Sajnos, miközben egyre nagyobb szükség van az imahadjáratokra, aközben egyre kisebb összegekkel  gazdálkodhatunk. Idén az 1%-os felajánlásokból is jóval kevesebb pénz gyűlt össze, mint eddig. (Az Alapítvány és a Misszió fenntartása is veszélybe került, jelenleg azt se látom, hogy a jövő évi postai költségeket vagy a könyvelő díját hogyan fogjuk kigazdálkodni...) Emiatt csökkenteni kellett a Nemzeti Imanapra fordítható összeget is. Ezért idén nem nyomtatjuk újra az ingyenes füzeteket sem. (Az elmúlt 8 évben több, mint 20 ezer példányban terjesztettük ezeket.) Viszont a honlapunkról - www.szeretetfoldje.hu - a füzetek és a plakátok is ingyen letölthetők, kinyomtathatók!
Az Imanap-levelet, plakátot azért kinyomtatjuk és postázzuk, telefonálunk, internetezünk - de most különösen fontos, hogy személyesen megszólítsuk testvéreinket, közösségeinket, elöljáróinkat és megszervezzük, hogy 2013. január 18-án, pénteken az egész országban mindenhol imádkozzunk hazánkért és nemzetünkért! Kérlek benneteket, hogy a Nemzeti Imanap hírét vigyétek szét, tetessétek be a plébániai újságba, beszéljetek róla az általatok elérhető közösségi médiákban, Mária Rádióban, tegyétek fel honlapjaitokra, levelező listáitokra, hogy így az egész országban és az egész Kárpát-medencében mindenhol fellobbanjon az ima, a kiengesztelődés, a hazaszeretet tüze és az isteni kegyelem hatalmas áradata átmossa, megelevenítse és megóvja életünket!
Természetesen igyekszünk azért még forrásokat találni. (Lásd a Könyvakciót: http://szeretetfoldje.hu/index.php/egyeb-kiadvanyok/2570-matol-akcios-koenyvvasar). Kérjük, hogy akinek van rá lehetősége, az imái mellett anyagilag is támogassa ezt a kezdeményezést.
Nyolc évvel ezelőtt, az első Nemzeti imanap szervezésekor ezt a szentírási igét kaptuk: “Kerestem köztük olyan embert, aki falat építene, és odaállna a résbe elém az országért..” (Ez.22, 30) Mi, keresztények vagyunk azok, akik oda tudunk, merünk és akarunk állni a résbe, Isten szeretetéért és mindannyiunk javára. Imádkozzunk együtt hazánk megújulásáért! Szervezzük meg, hogy Magyarország minden községében, városában, minden egyházközségben és egyházmegyében felszálljon a közös imádság, mint jóillatú áldozat Isten elé!
A Nemzeti Imanap létrejöttét segíthetitek imáitokkal, szervező munkával, és ha lehetőségetek engedi, anyagilag is. Támogatást lehet küldeni címünkre is, (2045 Törökbálint, Templom u. 13.) vagy a Szeretet Földje Közhasznú  Alapítvány számlaszámára is: 10700268-04975106-51100005 Minden segítséget köszönettel fogadunk, jótevőinkért minden nap imádkozunk!        

(Sipos Gyula, szervező)

+ Szent István országáért! +

Lelki nap és konferencia a Nemzeti Imanap előtt,

január 12-én, szombaton 10 órától Törökbálinton a római katolikus templomban

Program:
10.00: Imaóra hazánkért
11.00: Előadások (Isteni stratégia a megújulásért, nemzetünk sebeinek gyógyulása, stb.)
Előadók: Bocsa József atya, Sipos Gyula
12.00: szünet
12.30: Gyógyító mise nemzetünkért. Főcelebránc Zselepszki Fábián atya
Ebédszünet
14.00: Csoportos megbeszélés

A program ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés