Szabadító imák

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2012. október 29. hétfő

Szabadító imák, amivel Isten, Szűz Mária, Szent Mihály arkangyal, minden angyalok és szentek segítségét kérhetjük. Imádságok a sátán befolyása, zaklatásai, megkötözöttségeink, szenvedélyeink ellen.

 

Szent Mihály arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben;
a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!”
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
Amen.

 

LITÁNIA SZENT MIHÁLY ARKANGYAL TISZTELETÉRE
Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Jézus Krisztus, hallgass minket! Jézus Krisztus, hallgass meg minket! Szentháromság egy Isten, irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária, könyörögj érettünk! (= *)
Szent Mihály arkangyal, Isten kardja,*
Szent Mihály arkangyal, az angyalok vezére,*
Szent Mihály arkangyal, legyőzhetetlen Lélek,*
Szent Mihály arkangyal, isteni erővel felfegyverkezve,*
Szent Mihály arkangyal, Isten védelmezője,*
Szent Mihály arkangyal, Lucifer legyőzője,*
Szent Mihály arkangyal, minden ördöggel szemben hatalmas,*
Szent Mihály arkangyal, minden bajjal szemben hatalmas,*
Szent Mihály arkangyal, az ördögi személyekkel szemben hatalmás,*
Szent Mihály arkangyal, szerencsétlenségeinkben*
Szent Mihály arkangyal, betegségeinkben*
Szent Mihály arkangyal, a családok és népek közötti harcokban*
Szent Mihály arkangyal, az Egyházat védelmező harcokban*
Szent Mihály arkangyal, a kísértéselv elleni benső harcokban*
Szent Mihály arkangyal, a halálküzdelmekben*

Az ördög cselszövéseitől, ments meg, Uram, minket!

Könyörögjünk!
Mindenható örök Isten, Aki Szent Mihály arkangyalt védelmezésünkre és oltalmunkra adtad, imáink által add, hogy mindig megmeneküljünk minden bajtól és a pokol tüzétől! A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

 

AZ ÚR LELKE
Az Úr Lelke, Istennek Lelke, Atya, Fiú és Szentlélek, Szentháromság,
Szeplőtelen Szűz, angyalok, arkangyalok és a mennyország szentjei, szálljatok rám.

Olvassz fel engem, Uram,
alakíts, tölts el magaddal, rendelkezz velem.

Űzd távol tőlem a gonosz minden erejét, semmisítsd meg, zúzd össze,
hogy jó lehessek és jót tehessek.

Űzd el tőlem az ördögi bajokat, a boszorkányságokat, a fekete mágiát, a fekete miséket, a varázslatokat,
a megkötéseket, az átkokat, a szemmel verést;
az ördögi zaklatásokat, az ördögi megszállottságot, az ördögi lidércnyomásokat; mindazt, ami rossz, bűn, irigység, féltékenység, álnokság; a testi, lelki, erkölcsi, szellemi, ördögi betegségeket.

Égesd el mindezeket a bajokat a pokolban, hogy ne érinthessenek többé engem se
és egyetlen teremtményt se a földön.

A mindenható Isten erejével,
a megváltó Jézus Krisztus nevében,
a Szeplőtelen Szűz közbenjárása által minden tisztátalan léleknek,
minden engem zaklató jelenlétnek elrendelve és parancsolva legyen, hogy azonnal hagyjanak el, végleg távozzanak és menjenek az örök pokolba,
Szent Mihály arkangyal, Szent Gábriel, Szent Rafael és őrangyalaink által megbilincselve,
a legszentebb Szeplőtelen Szűz sarka által eltiporva.

 

A MEGVÁLTÓ JÉZUSHOZ
Megváltó Jézus, Uram és Istenem, Istenem és mindenem,
aki keresztáldozatod által megváltottál minket
és legyőzted a sátán hatalmát, szabadíts meg, kérlek, minden ördögi jelenléttől
és a gonosz minden befolyásától.

A Te nevedben kérem, sebeid érdemeiért kérem, véred érdemeiért kérem,
a Te Kereszted érdemeiért kérem, Mária,
a Szeplőtelen Fogantatás
és a Fájdalmas Anya közbenjárására kérem.

Csorduljon rám az oldaladból kifolyó vér és víz,
hogy megtisztítsanak, megszabadítsanak, meggyógyítsanak engem. Ámen.

 

SZABADÍTÓ IMA
Uram, Te hatalmas vagy, Te Isten vagy, Te Atya vagy,
Szent Mihály, Rafael és Gábriel arkangyalok közbenjárására és segítségével kérünk,
hogy testvéreink szabaduljanak meg a gonosztól.

A félelemtől, a szomorúságtól, a lidércnyomásoktól, kérünk Téged, Uram, szabadíts meg minket.
A gyűlölettől, a paráznaságtól, az irigységtől, kérünk Téged, Uram, szabadíts meg minket.
A féltékenység, a harag, a halál gondolatától, kérünk Téged, Uram, szabadíts meg minket.
Minden öngyilkossági vagy abortuszra irányuló gondolattól, kérünk Téged, Uram, szabadíts meg minket.
A szexualitás minden rossz formájától, kérünk Téged, Uram, szabadíts meg minket.
A család szétválásától, minden rossz barátságtól, kérünk Téged, Uram, szabadíts meg minket.
Az ördögi bajoktól, a varázslástól, a boszorkányságtól és mindenféle okkult baj minden formájától,
kérünk Téged, Uram, szabadíts meg minket.

Könyörögjünk!
Ó, Urunk, Aki azt mondottad: Békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek"', Szűz Mária közbenjárására,
add, hogy megszabaduljunk minden átoktól és mindig a Te békédet élvezhessük. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

IMÁDSÁG TESTI GYÓGYULÁSÉRT
Uram, Jézus,
imádlak és hálát adok a hitért, amelyet a keresztségben ajándékoztál nekem.
Te az emberré lett Isten Fia vagy, Te a Megváltó Messiás vagy.
Ebben a percben Péterrel akarom mondani: Nem adatott az ég alatt más név, amelyben üdvözülhetnénk."

Befogadlak, Úr Jézus, a szívembe és az életembe:
azt akarom, hogy Te légy föltétlen Ura.
Bocsásd meg bűneimet, ahogy megbocsátottad
az evangéliumi béna ember bűneit.
Tisztíts meg isteni Véreddel!

Lábaid elé helyezem szenvedésem és betegségem.
Gyógyíts meg, Uram, dicsőséges Sebhelyeid ereje által,
Kereszted által, drágalátos Véred által!
Te vagy a Jó Pásztor, én pedig aklod egyik báránya: könyörülj rajtam!
Te az a Jézus vagy, aki azt mondotta: Kérjetek és kaptok."
Uram, Galilea népe eljött, hogy lábaid elé helyezze betegeit, és Te meggyógyítottad őket.

Te mindig ugyanaz vagy, mindig ugyanaz a hatalmad.
Hiszem, hogy meg tudsz gyógyítani engem, mert ugyanúgy együtt érzel velem,
mint azokkal a betegekkel, akikkel találkoztál, mert Te vagy a Feltámadás és az Élet.

Hála, Jézus, mindazért, amit tenni fogsz: elfogadom szereteted rám vonatkozó tervét.
Hiszem, hogy kinyilvánítod számomra dicsőségedet.
Még mielőtt tudnám, hogyan fogsz közbelépni, hálát adok neked és dicsérlek téged. Ámen.
Add, hogy újra békére és örömre találjak, annak biztos tudatában,
hogy Te vagy a feltámadás és az élet. Tégy engem a Te feltámadásod,
a bűn és a halál fölött aratott győzelmed, a Te közöttünk lévő,
élő jelenléted hiteles tanújává. Ámen.

 

NEKED AJÁNLOM MAGAMAT
Jézus isteni Szíve,
Máriának, az Egyház anyjának, szeplőtelen szíve által, egyesülve az Eucharisztia áldozatával,
neked ajánlom magamat, és ennek a napnak imáit és tetteit, örömeit és fájdalmait:
a bűnök jóvátételére, minden ember üdvösségére, a Szentlélek kegyelmében az isteni Atya dicsőségére.

 

CSALÁDOMÉRT KÖNYÖRGÖM HOZZÁD
Jézus, Uram, barátom; ma a családomért akarok könyörögni Hozzád.
Betegségem sok mindent megváltoztatott: gondterheltnek látom szeretteimet,
annak ellenére, hogy igyekeznek derűsnek látszani; kénytelenek megosztani idejüket munkájuk, a mindennapok gondjai
és a rám fordított gondoskodás között.

Szenvednek - tudatában vagyok ennek; néha elveszítik türelmüket - megértem őket;
máskor észreveszem, hogy alábbhagy reménységük.

Ó, Uram, hálát adok neked a családomért! Hány betegnek nincsen!
Uram, értük könyörgök! Adj mindegyiküknek erőt, derűt, békességet, reményt.

Fizess meg nekik, a Te szereteteddel, mindazért, amit értem tesznek.
Bárcsak tehetném, hogy megláthassanak Téged bennem, Téged, aki szenvedsz
és együttérzésre van szükséged!

Uram, a családomért könyörgök hozzád:
áldd meg, egyesítsd, növeld őket a szeretetben;
add, hogy napról napra jobban megismerhessenek Téged,
hogy a Te sugallatod vezesse cselekedeteiket és egész életüket. Ámen.

 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés