Pünkösdi kilenced - 6. nap

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2020. május 26. kedd

A KERESZTÉNYEK EGYSÉGÉÉRT
Jézus azért hozta létre Egyházát, hogy az Jézus Krisztust hirdetve egyesítse az emberiséget az Atyával, s tagjait egymással. Hogyan eshetett meg velünk az a csúfság, hogy az egység fő eszköze maga is súlyosan megosztott lett? Hiszen Jézus az egységet a sikeres misszió feltételéül is állította. Ráadásul a helyzet olyan súlyos, hogy emberi erővel megoldhatatlannak tűnik. Jöjj, Szentlélek Úristen, segíts rajtunk!

"De nem csak értük (az apostolokért) könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy eggyé legyenek, amint mi egy vagyunk: én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen eggyé legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél." (Jn 17, 21-23)
"Kérlek benneteket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok, teljes alázatban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet. Egy a Test és egy a Lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki mindennek fölötte áll, mindent áthat és mindenben benne van." (Ef 4,1-6)
- Kérünk Téged, Szentlélek, munkáld bennünk a kiengesztelődés, az alázat, a szolgálatkészség lelkületét, hogy könnyebben megtalálhassuk az utat egymáshoz!
- Kérünk Téged, drága Szentlélek, hogy add meg a közös imádság alkalmait, ahol egységben könyöröghetünk és mélyedhetünk el az Ige közös megértésében!
- Kérünk, drága Szentlélek, segíts, hogy együtt és egy szívvel könyörögjünk közös céljainkért, és eljussunk odáig, hogy közösen tehessünk tanúságot!
Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...
Irgalmas Istenünk jóságát, mindörökké éneklem...

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés