Pünkösdi kilenced - 5. nap

Kategória: imádságok hazánkért Megjelent: 2020. május 25. hétfő

A DICSŐÍTÉS ÉS KÖZBENJÁRÁS LELKÉNEK KIÁRADÁSÁÉRT
A legjobb szándék mellett sem lesz hatékony a missziónk, ha nem itatódunk át újból és újból Isten jelenlétével. Jézus Krisztus által bejárásunk van a mennyei trónterembe, hogy ott imádásunkkal szolgáljunk a Királynak és közbenjárjunk, hogy földi testvéreink életében is megvalósuljon életadó akarata. Jöjj, Szentlélek, segíts rajtunk!

"Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által – akarata és tetszése szerint – fogadott gyermekeivé legyünk; hogy magasztaljuk felséges kegyelmét, amellyel szeretett Fiában jóságosan megajándékozott minket." (Ef 1,5-6)
"És láttam meg hallottam sok angyalt, az élőlények és a vének hangját, akik a trón körül voltak, számuk tízezerszer tízezer, és ezerszer ezer volt, és nagy szóval mondták: „Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság, a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás.” Majd hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben, a földön, a föld alatt és a tengerben levőkkel együtt ezt mondta: „A trónon ülőnek és a Báránynak áldás, tisztelet, dicsőség és hatalom örökkön-örökké!” A négy élőlény így felelt: „Ámen!” A vének pedig leborultak és imádták." (Jel 5,11-14)
"Közben hoztak egy bénát, négyen cipelték. Mivel a tömegből nem tudták eléje vinni, kibontották fölötte a tetőt, és a nyíláson át engedték le a hordágyat, amelyen a béna feküdt. Hitüket látva, Jézus így szólt a bénához: „Fiam, bűneid bocsánatot nyertek.” … „Mondom neked, kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza!” Az felkelt, fogta a hordágyat és mindenki szeme láttára elment. Mindnyájan ámultak, dicsőítették az Istent, s mondták: „Ilyet még nem láttunk soha.” (Mk 2,3-5.11-12)
- Jöjj, Szentlélek Úristen, segíts nekünk, hogy „szüntelenül bemutathassuk Istennek a dicséret áldozatát: a Jézust megvalló ajkak gyümölcsét”.  (Vö. Zsid 13,15)
- Adj nekünk lelki látást és megkülönböztetést, hogy prófétai népként mindig Isten szándékaiért járhassunk közben!
- Jöjj, drága Szentlélek, Szeretet Lelke, hogy együttérző szívvel és kitartóan küzdjünk imádságban testvéreinkért!
Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség... Szeretet Lelke jöjj, tölts el, tölts el...

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés