Új liturgikus dekrétumokat adtak ki

Kategória: Hírek, események Megjelent: 2021. február 05. péntek

Január 25-én, valamint 26-án az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció módosítást adott ki az Általános Római Naptárral kapcsolatban. A két dekrétum magyar fordítását az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük:

DEKRÉTUM
Nareki Szent Gergely apát és egyháztanító,
Avilai Szent János áldozópap és egyháztanító,
valamint Bingeni Szent Hildegárd szűz és egyháztanító
ünnepének felvételéről az Általános Római Naptárba

Az életszentség kapcsolódik a tudományhoz, mely Jézus Krisztus misztériumának megtapasztalása, és elválaszthatatlan egységet alkot az Egyház misztériumával. Az életszentség és az isteni és emberi dolgok megértése közti kapcsolat különleges módon ragyog azokban, akik az egyháztanítói címmel rendelkeznek. Valóban, ezeknek a férfiaknak és nőknek a bölcsessége nem csak a sajátjuk, merthogy miként az isteni Bölcsesség tanítványai lettek, egyben tanítókká is váltak az egész egyházi közösség számára. Ennek fényében válik világossá, hogy a szent „tanítók” miért kerültek be az Általános Római Naptárba.

Ebből fakadóan, mivel a Nyugat és Kelet újabb, nagy jelentőséggel bíró szentjei lettek felruházva az egyháztanítói címmel, Ferenc pápa elrendelte, hogy az alábbi szentek ünneplése kapjon helyet az Általános Római Naptárban választható emléknapként:

Február 27. – Nareki Szent Gergely apát és egyháztanító – e
Május 10. – Avilai Szent János áldozópap és egyháztanító – e
Szeptember 17. – Bingeni Szent Hildegárd szűz és egyháztanító – e

Ezek az új emléknapok jelenjenek meg az összes naptárban és a szentmise, valamint a zsolozsma végzésére használt könyvekben. A liturgikus szövegek fellelhetőek a jelen dekrétum függelékeként. A püspöki konferenciák feladata a fordítás elkészítése és jóváhagyása, majd ennek – a Dikasztériumnak a megerősítését követően – a publikálása.

Minden ezzel ellentétes rendelkezés hatályát veszti.

Kelt az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció székhelyén 2021. január 25-én, Szent Pál apostol megtérésének ünnepén.

Robert Card. Sarah
prefektus

Arthur Roche
érsek, titkár

* * *

DEKRÉTUM
Szent Márta, Mária és Lázár ünnepléséről
az Általános Római Naptárban

A betániai házban az Úr Jézus családias légkörben élhette meg Márta, Mária és Lázár barátságát, és ezért a János-evangélium megerősíti, hogy szerette őket. Márta nagylelkűen vendégül látta őt, Mária nyitott szívvel hallgatta tanítását, Lázár pedig elhagyta a sírt annak parancsára, Aki legyőzte a halált.

A Latin Egyházban hagyományosan jelen lévő bizonytalanság Mária személyével kapcsolatban – ti. Márta testvére azonos-e Mária Magdolnával, akinek Krisztus megjelent feltámadása után; avagy a bűnös nővel, akinek az Úr megbocsátotta bűneit – volt a döntő érv amellett, hogy július 29-én csak Márta neve szerepeljen a római naptárban. A legújabb idők tanulmányai azonban megoldották a problémát, s már ez az állapot lelhető fel a Martirologium Romanumban, mely ezen a napon Máriáról és Lázárról is megemlékezik. Néhány részleges naptárban is együtt ünneplik a három testvért ezen a napon.

Éppen ezért, figyelembe véve evangéliumi tanúságtételük jelentőségét, jelesül, hogy vendégül látták házukban az Úr Jézust, figyelemmel hallgatták tanítását, és hitték, hogy ő a feltámadás és az élet, Ferenc pápa – elfogadva ennek a Dikasztériumnak a javaslatát – úgy rendelkezett, hogy július 29-e az Általános Római Naptárban Szent Márta, Mária és Lázár emléknapja legyen.

Az emléknap a fenti módon jelenjen meg az összes naptárban és a szentmise, valamint a zsolozsma végzésére használt könyvekben. A liturgikus szövegek módosulása fellelhető a jelen dekrétum függelékeként. A püspöki konferenciák feladata a fordítás elkészítése és jóváhagyása, majd ennek – a Dikasztériumnak a megerősítése után – publikálása.

Minden ezzel ellentétes rendelkezés hatályát veszti.

Kelt az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció székhelyén 2021. január 26-án, Szent Timóteus és Titusz püspökök emléknapján.

Robert Card. Sarah
prefektus

Arthur Roche
érsek, titkár

Forrás: Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet

Magyar Kurír

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés