Választás után, döntések előtt

Kategória: Eheti Megjelent: 2018. április 09. hétfő

Lezajlott az országgyűlési választás, mindenki megnyugodhat, beszélhetünk végre a fontosabb dolgokról is. (Ebben a mondatban persze van némi ironizálás is, hiszen ezen a honlapon soha nem politizáltunk, hacsak nem Isten országa érdekében, ha már egyszer oda tartozunk.) Tegnap este gyógyító összejövetel volt templomunkban. A szentáldozás utáni csendben azonban, amikor az esetleges gyógyulásokat bemondjuk, először nem azok jöttek, hanem Isten néhány alapigazságra hívta fel a figyelmünket.

Az első kijelentés a békére vonatkozott: „Keresd a békét és járj nyomában” – különben feltűnő volt, hogy a későbbi kijelentésekben is nagyobb hangsúly helyeződött a lelki gyógyulásokra, a félelemből, szorongásból való szabadulásra, mint a testi gyógyulásokra. (A választás előtti napon történt, hogy kormánypárti és ellenzéki ismerőseim egyaránt arra biztattak, hogy saját tollat vigyek a szavazófülkébe, mert „azok” csalhatnak… Micsoda őrült állapot, ahol mindkét fél a legrosszabbat feltételezi a másikról! Milyen nagy szükségünk van a kiengesztelődésre, a megbékélésre, békességszerző emberekre!)
A második kijelentés arra figyelmeztetett minket, hogy „elmúlik a világ és annak minden dicsősége, de aki az Úrban van, az megmarad örökké”. Bizony, érdemes elgondolkodnunk azon, hogy mire szánjuk időnket, tehetségeinket, nehogy csak földi kincseket gyűjtsünk, ami a később semmivé lesz…
Nagyon érdekes volt egy olyan sugallat Istentől, ami egy fiatal lánynak szólt, hogy ne aggódjon amiatt, hogy tiszta életet él és nem vágyódik olyan dolgok után, mint más kortársai… Jelzés értékű, hogy ma már nem a bűnösök érzik rosszul magukat a bőrükben – miért is éreznék, amikor az egész világ helyesli, amit tesznek -, hanem azok, akik követik lelkiismeretük szavát a tisztaságra, hűségre…
Szóval újra és újra döntési helyzetbe kerülünk és Isten arra hív minket, hogy döntsünk mellette. Ez igaz minden országra, minden politikai berendezkedésre, minden párt tagjára és szimpatizánsára, örülőkre és csalódottakra egyaránt. Döntsünk tehát a béke mellett, a szeretet és kiengesztelődés mellett, a Lélekben való megújulás mellett!
 Ma reggel imádkozva az alábbi szentírási rész jött elém: „Mert a Krisztus Jézusban való élet Lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Ami ugyanis lehetetlen volt a törvénynek, mert a test erőtlenné tette, azt Isten megtette. Elküldte a bűn miatt saját Fiát a bűn testéhez hasonló testben, és kárhoztató ítéletet hozott a bűn ellen a testben, hogy a törvény által megkövetelt igazságosság beteljesedjék mibennünk, akik nem élünk test szerint, hanem Lélek szerint. A testi ember ugyanis a testi dolgokra törekszik, a Lélek embere pedig a Lélek dolgaira törekszik. Mert a test törekvése a halál, a Lélek törekvése pedig élet és béke.” (Róm 8, 2-6)
Kilencedet imádkoztunk hazánkért és a választások eredményéért, illő tehát, hogy el is fogadjuk azt. Tudjuk, hogy Isten Szentlelke munkálkodik közöttünk és azt is, hogy „a Lélek törekvése élet és béke”. Ebbe a törekvésbe kell nekünk is bekapcsolódnunk - ha eddig nem tettük volna -, hogy a vetélkedés és vita után következhessék a békés nemzetépítés, és így hazánk a Szeretet földje lehessen...
Sípos (S) Gyula (www.szeretetfoldje.hu)