Ferenc pápa dicsérete

Kategória: Eheti Megjelent: 2020. október 05. hétfő

A dicsérethez nekem már az is elég, hogy Ferenc pápa eljött Erdélybe, hogy találkozzon a magyar hívekkel. Vagy az, hogy megválasztása után is a Márta-házban maradt, csökkentve ezzel a Kúria befolyását, a Kúriáét, amelynek arra is volt ereje, hogy II. János Pál pápát – ezt a nagyformátumú személyiséget -, is korlátozza, szegény Benedek pápát pedig bedarálta (még a személyi titkára is lopott tőle…). Ennél azonban sokkal többről van szó.

Ferenc pápa több területen is olyan bátorságról és radikalitásról tett tanúbizonyságot, ami egyértelmű tisztulást és megújulást hozhat az egyházba. Nézzünk ezek közül néhányat:
-Visszatérés az evangéliumhoz. Ferenc pápa – akiről már megválasztásakor azt „prófétálták”, hogy majd megszünteti a szentmisét és megtagadja az eucharisztiát -, hetente többször nyilvános szentmisét mutat be és prédikál az evangéliumról, bemutatva annak szépségét, gazdagságát, bűnbánatra és megújulásra hívó erejét. Kritikusai nehezen viselik ezt, plébánosnak gúnyolják, a nagytiszteletű urak inkább az elzárkózást, a méltóságot és előkelőséget választanák…
-Visszatérés az emberekhez, a konkrét emberek egyedi problémáihoz. Ferenc pápa hajlandó szembe menni a közmegegyezéssel, a politikai számításokkal, kész felrúgni minden rossz egyházi-világi konszenzust, hogy ráirányítsa a figyelmet a szegények, betegek, periférián lévők, menekültek problémáira. Korunk farizeusai botrányt botrány után kiáltanak: nincs rajta a pápai piros papucs, nők lábát is megmossa, hajléktalanokkal kvaterkázik, védelmébe veszi a menekülteket – még a végén nekünk is fel kell áldoznunk a pénzünkből, időnkből, ki kell szállnunk csodálatos autóinkból és magánszaunáinkból, hát hová lesz így a világ?
-Az egyház megtisztulását akarja. Akár pedofil ügyekről, akár pénzügyi visszaélésekről van szó, a hallgatás helyett a cselekvést választja. Olyan magas rangú egyházi személyeket, bíborosokat is elmozdított, ami már - hamisan konzervatív köntösbe öltöztetett -, nyílt lázadáshoz vezetett. Ferenc pápa egyelőre kitart, Isten adjon neki ehhez elég erőt és időt. Bárcsak ez a tisztulási folyamat végiggyűrűzne az egész egyházon!
-Ferenc pápa nagy erővel és bátran kiáll nem csak az egyéni szabadságjogok, de a közösségi jogok mellett is. Talán ez a legfájóbb pont korunk világi vezetőinek: a pápa az ő hűbérbirtokuk területén lázit! Gazdasági jogokat követel a szegényeknek, ökológiáról és testvériségről beszél, „forradalmi” mozgalmakat támogat, amikor felhívja a figyelmet a növekvő egyenlőtlenségekre és bolygónk pusztulására. Mindazok, akik azt szeretnék, hogy az emberek csak az egyéni szabadságjogok kiterjesztésének gumicsontján rágódjanak – felvonulhatnak-e a homoszexuálisok vagy sem, stb. -, de egy ujjal se érintsék a kollektív jogokat – pl.: a munkához, tisztességes fizetéshez, egészséges környezethez való jogot, oktatáshoz való egyenlő hozzáférést, stb. -, szintén a pápára haragszanak: miért nem ül meg a fenekén, miért nem éri be azzal, amit szabad neki csinálni?  
-Mindezeken túl ráadásul Ferenc pápa a tettek embere, aki másokat is tettekre buzdít. Ez roppant kényelmetlen, hiszen szembesít minket önmagunkkal. Esetleg észre vehetjük azt is, vezetőink hogyan próbálják elszabotálni a pápa kezdeményezéseit. (Emlékszünk még arra, amikor Ferenc pápa azt kérte a püspöki konferenciáktól, hogy nyílt kérdőíven kérdezzék meg híveiket bizonyos kérdésekről? Nem emlékszünk, mert nálunk ez se történt meg, illetve titokban néhány „hűséges” embert és szervezetet megkérdeztek, mert valami mégiscsak küldeni kellett, amivel mutatni lehet, hogy teljesítettük a kérést, és nálunk minden rendben van…)
Most pedig itt a „Mindnyájan testvérek” kezdetű új enciklika, amit majd szintén lehet kárhoztatni, félreértelmezni, kimagyarázni. Ha nemzetközi összefogást sürget, akkor nyilván a sátáni világkormányt propagálja. Ha a vallások közötti békéről szól, akkor megtagadja a kereszténységet valami világvallás miatt. Ha az emberi jogokról beszél, akkor miért nem inkább Jézusról (nem mintha nem arról beszélne minden nap)… aki keres, az talál! (Néhány napja kaptam egy képet, amin Ferenc pápa látható háttal, ahogy épp szentmisét mutat be, és a miseruhán hátul hullámos vonal díszítés látható. Hozzá a szöveg: a pápa már nem is titkolja, hogy kinek dolgozik, ott a hátán a kígyó jele – avagy Mórickának mindenről ugyanaz jut eszébe. A szomorú az, hogy ezzel embereket lehet bolondítani…)
Ferenc pápa minden alkalommal kéri, hogy imádkozzunk érte. Azt hiszem, erre nagy szüksége is van, mert értünk harcol, úgy, ahogy Jézus Krisztus tette egykor, s ugyanúgy az ellentmondás jelévé is válik…
Sípos (S) Gyula (www.szeretetfoldje.hu)

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés