A világ keresztény szemmel

Kategória: Eheti Megjelent: 2020. augusztus 10. hétfő

Ha szeretnénk mélyebben megérteni, egy keresztény ember hogyan szemléli – írhatnám, hogy hogyan kell szemlélnie, de ez annyira tele lenne politikai és egyéb áthallásokkal, és annyira ellentétes Isten természetével, hogy inkább nem teszem -, szóval ha szeretnénk megérteni, akkor ahhoz előbb néhány előzetes ismeretről is beszélnünk kell, ami nélkül nem tudnánk megértésre jutni.

Az első ilyen „keretfeltétel” annak elfogadása, hogy Isten van. (Természetesen a világ nagyobbik részében még mindig magától értetődő tény, hogy valamilyen isten, vagy istenek léteznek, és a világ az ő teremtő munkájuk lévén jött létre, felénk azonban…)
Nem csak arról van szó azonban, hogy Isten – és a természetfeletti világ -, van, létezik, hanem annak állításáról is, hogy egy Isten van összesen, aki lényege szerint Szeretet, belső világa pedig az Atya, Fiú és a Szentlélek szeretetközössége. Más Isten nincs, a többi természetfeletti létező mind teremtmény: angyalok, illetve az Isten ellen fellázadt angyalok, a sátán és démonai, az ördögök.
Az Isten Szeretet, és Szeretetből teremtett mindannyiunkat. A teremtett világra – beleértve az élő és élettelen anyagokat, növényeket és állatokat, köveket és csillagokat -, azt mondta, hogy jó, az emberre pedig (akit saját képére és hasonlatosságára alkotott és belé lehelte az élet leheletét, azaz örök életet ajándékozott neki) azt mondta, hogy nagyon jó.
A világ, és benne a mi Földünk tehát jó és nagyon jó – már amennyiben Isten alkotása és Isten törvényei szerint létezik. Sajnos azonban az Isten elleni lázadás elérte a Földet is és a sátánnak sikerült bűnbe és sötétségbe, szakadásba vinnie az embert és élőhelyét.
A világ megtelt gonoszsággal, gyűlölettel, haraggal, gyilkossággal, háborúval és a pusztítás legkülönbözőbb formáival. (A sátán befolyása alá került ember pedig igazán kreatív tud lenni ebben is…) Így a világ egyszerre jó – mint Isten alkotása és ajándéka, és az örökkévalóságnak készült -, és ugyanakkor rossz, bűnnel terhelt és pusztulásra ítélt. Ebben az összezavarodott helyzetben kereste, kutatta az ember a megértést és a szép élet lehetőségét, remények és reménytelenségek, örömök és fájdalmak, felépülések és elbukások közepette.
Isten azonban nem hagyta magára az embert ebben az összezavart állapotában. Segítette az emberbe oltott örökéletű lélek sugallatai (lelkiismeret) által, a próféták és bölcsek szavaival, segítette az emberi megismerést a művészet és filozófia inspirációival… mindez azonban kevésnek bizonyult.
Végül Isten maga jött el közénk, hogy kinyilatkoztassa önmagát és a világ alapját fenntartó törvényeket. A Fiú megtestesült Jézus Krisztusban, hogy élete, tanítása, kereszthalála és feltámadása által szabad utunk legyen a mennybe, Isten országa pedig növekedhessen és „visszafoglalhassa” a Földet és az emberi szíveket a sátántól.
Isten országa egyszerre látható és láthatatlan, bennünk él és közöttünk van. A keresztény ember a világban él, de nem a világból van, hanem Krisztusból, újjászületve a Szentlélek által – botladozva és reménykedve, megváltva és mégis bűnöket elkövetve, növekedve és visszametszve, megtámadva és megszabadítva…
A világ keresztény szemmel megváltott és mégis megváltásra szorul. Isten kegyelme tartja fenn, miközben ellenáll ennek a kegyelemnek. Folyamatosan épül, miközben folyamatosan pusztul. Ki van téve háborúnak, éhínségnek, a gonoszság minden erejének, miközben Isten vele van és oltalmazza. A mulandóságnak alávetett, miközben megújul. Végső ítélet előtt áll, de mi új eget és új földet várunk…
A világ keresztény szemmel az a hely, ami sóvárogva várja Isten gyermekeinek megjelenését, hogy a mulandó állapotból a romolhatatlanságba eljusson. Ahol a szenvedők szava az égre kiált, s ahová Isten minket helyezett, hogy - mint az Ő gyermekei, Krisztus Testének a tagjai, a Szentlélek templomai -, gyógyírt hozzunk a világba. Hogy úgy szeressük ezt a csodálatos és rettentő világot, ahogy Isten szereti, aki egyszülött Fiát adta oda, hogy senki el ne vesszen, hanem örök élete legyen…
Sípos (S) Gyula (www.szeretetfoldje.hu)
ui: Az idei Szeretet Földje Találkozó szeptember 12-én, szombaton lesz Törökbálinton: lelki nap és gyógyító összejövetel, képzőművész kiállítás… A teljes program itt: http://szeretetfoldje.hu/index.php/hirek-esemenyek/13561-szeretet-foldje-talalkozo-az-iden-is

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés