Isten. Szeretete. Gyógyít.

Kategória: Eheti Megjelent: 2020. június 15. hétfő

Isten szeretete gyógyít – ezt a mondatot szoktuk felírni a gyógyító missziós alkalmaink plakátjára, s ebben a szlogenben mindhárom szó hangsúlyos.

Isten. Nem egy istenke a sok közül, nem a tűz vagy a víz istene, a jószerencse hozója vagy a halál ura. Nem bolygó-isten, nem a természet vagy annak valamely része, nem totem, nem az élet valami természetfeletti részét uraló szellem – hanem a nagybetűs Isten, az egyedüli, az örökkévaló, aki mindig volt, van, és lesz, a kezdet és a vég, akinek minden a hatalma és uralma alá tartozik. A Teremtő, a Megváltó, Isten, akinek elég ereje és hatalma van ahhoz, hogy bármikor és bármiben segítsen, vagy épp ellenálljon, aki teljesen szabad és független, aki legyőzhetetlen, és akit nem érint az elmúlás. A tér és az idő ura, akinek szavára lett a mindenség, de aki végtelenül több, mint mindaz, amit teremtett. Isten, aki úgy mutatkozik be nekünk, hogy Ő a mi Atyánk, Apukánk.
Isten, aki azt mondta magáról, hogy Ő a Szeretet. Lényege szerint Szeretet, aki úgy mutatkozott be Mózesnek a csipkebokorban, hogy Ő Van, azaz ő a lét teljessége, ugyanakkor azt is mondta (a szó eredeti jelentésében), hogy Ő az, aki velünk Van és értünk Van. „Érted vagyok.”
Az Isten Szeretet, és aki szeretetben van, az Istenben van és Isten is őbenne. Ő az értünk teljesen odaadott Szeretet, az emberi életet Jézus Krisztusban teljes egészében megélő Szeretet, az önmagát értünk feláldozó Szeretet. Isten, aki azt mondta, azért jött el közénk, hogy életünk legyen és bőségben legyen, a szeretet bőségében, a Szeretet extázisában. Az örökéletű Isten, aki értünk, szeretetből, vállalta a halált, hogy Őáltala, Ővele és Őbenne mi is biztonságosan átkelhessünk a halál kapuján a Szeretet örökéletébe.
A szeretetben a nagyobb szolgál a kisebbnek, és Isten, aki a legnagyobb, mindmáig szolgál nekünk, legkisebbeknek is.
Isten szeretete pedig kiárad ránk a nekünk ajándékozott Szentlélek által, és átöleli egész sebzett életünket, hogy meggyógyítsa azt. Mi mindannyian a „megtört szívek klubjának” tagjai vagyunk. Az Édenre tervezett személyiségünk, testünk-lelkünk óhatatlanul és kivédhetetlenül nyomorodik, betegszik zűrzavaros világunkban. Isten pedig eljön, hogy megkeresse ami elveszett, hogy kiemeljen a kárhoztatásból, vádlásból, elvetettségből, hogy átölelje szívünket és belesuttogja: Szeretlek. Szabad térre állít, hogy kinyújtózhassunk, megerősít, szeretete békét és örömet hoz, kisimogat hitetlenségünkből, kisebbrendűségi érzésünkből, megszabadít önzésünktől, gőgünktől, buzdít és bátorít, óv a bűntől és figyelmeztet hibáinkra, erőt ad a küzdelemre és győztessé tesz minket minden kísértés felett.
Isten szeretete gyógyít, jelenléte győz minden testi és lelki baj fölött, megszabadít a gonoszság minden erejétől, csábításától, kísértésétől, megkötözöttségétől, ostorozásától, igájától és vádlásától. Bekötözi sebeinket, megszünteti a gyulladást, daganatot, rákot, csillapítja a lázat, felfrissíti a meglankadt tagokat. A süketek hallanak, a vakok látnak, a bénák járnak, a halottak feltámadnak – minden lehetséges, mert Isten szeret minket.
Ő előbb szeretett minket, Ő mentett meg és ment meg minket most is. Tőle van a tudomány, az orvosság, általa tárulnak fel a teremtés titkai, Ő a gyógyító és a helyreállító.
Isten jelenléte, szeretete gyógyít – ha megengeded neki, hogy belépjen az életedbe, hogy szerethessen téged. Az ajtó előtt állok és zörgetek – mondja az Úr -, és aki beenged, ahhoz bemegyek és vele élek. Ennél jobb lehetőség nincs: a mindenható Istennel együtt élni! Ő éli az én életemet, én meg élem az övét, így vagyunk mi ketten… kaphat-e ennél jobb ajánlatot az ember?
Istennek minden lehetséges – és Ő szeret engem, téged, egészen személyesen szeret minket és csak annyit kér, hogy szerethessen, hogy elfogadjuk segítő jobbját, hogy elhiggyük jót akar, szívleljük meg tanácsait, kerüljük a bűnt és szeressük felebarátunkat, mint önmagunkat…
Arra vágyik, hogy viszonozzuk szeretetét. Hogy velünk együtt és rajtunk keresztül szerethesse a többi embert is…
Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek…
Sípos (S) Gyula (www.szeretetfoldje.hu)

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés