Hatalom

Kategória: Eheti Megjelent: 2020. május 25. hétfő

Jézus azt mondta feltámadása után: „nekem adatott minden hatalom…”, - de a pusztai kísértés idején a sátán is azt mondta, hogy „a hatalmat és ennek dicsőségét neked adom; mert az enyém, és akinek akarom, annak adom”. A teremtés könyve elején pedig azt olvashatjuk, hogy Isten így szólt: „alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, hogy uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon és az egész földön…” Tegyünk ebben rendet, hiszen amikor leszáll ránk a Szentlélek, minket is erővel és hatalommal ken fel, értenünk kell tehát, milyen erő és milyen hatalom ez.

Számunkra, Istenben hívő emberek számára magától értetődő, hogy Istené minden hatalom. Ő a kezdet és a vég, Őbenne élünk, mozgunk és vagyunk, minden jó tőle származik és neki semmi sem lehetetlen. A Szentírás szavai alapján az is világos, hogy Isten a hatalmát – mivel lényege szerint Szeretet -, megosztotta teremtményeivel: az angyalokkal és az emberekkel is. (Jámbor emberek, illetve a keresztény tanítást támadók szeretik azt mondani, hogy nincs is ilyen hatalmunk, illetve épp az a baj, hogy azt gondoljuk, van, mert ezért tesszük tönkre a földet – csak hát a valóság az, hogy ha nem lenne hatalmunk a föld felett, nem is tudnánk tönkre tenni…)
Az ember hatalmat kapott, hogy művelje és őrizze a földet, szeretettel gondoskodva minden élőlényről. Fogalmazzunk úgy, Isten egy nyitott rendszert, egy fejlődésre, növekedésre képes rendszert adott az embernek, hogy azzal „gazdálkodjon”. (Erre képesek is vagyunk, elég, ha például a nemesített almafajták sokaságára vagy kutyáink nagy változatosságára gondolunk.)
A szereteten alapuló uralmi renddel nem is lett volna semmi baj, ha nem jött volna közbe a lázadás, az angyalok lázadása, s ha a bukott angyal nem csábítja el az embert is az Édenben. Így azonban Isten és ember közé bekerült a sátán, s hatalmat nyert az ember, és ezzel minden felett, ami az ember uralma alá tartozott.. (Ez a csábító angyal volt Lucifer, eredetileg a Hajnalcsillag, a Föld őrzője: „Hogyan hullottál le az égből, te hajnalcsillag, a hajnalpírnak fia? Lebuktál a földre, nemzetek legyőzője!” - Iz 14, 12)
A sátán és angyalai mindenkit hatalmuk alatt tudtak tartani – egészen a Fiú megtestesüléséig. A názáreti Jézus Krisztus azonban győzött a gonoszság minden ereje felett, kiállt minden kísértést és az életét sem sajnálta értünk, szabad utat készítve nekünk az Atyához, hogy Szentlelke kiáradásával újra a Szeretet uralma alá kerülhessünk. Jézus lett az új Hajnalcsillag, mindannyiunk őrzője, aki kitaszította királyságából a sátánt: „Láttam a sátánt: mint a villám, úgy zuhant le az égből.” (Lk 10, 18)
Ha azonban a gonosz lélek a mennyben nem is vádolhat már minket, a földön még nem szűnt meg a hatalma! Péter apostol kifejezetten figyelmeztet minket, hogy legyünk józanok és vigyázzunk, „mert ellenségünk, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el.” Van azonban egy óriási különbség a Krisztus előtti időkhöz képest! A sátán hatalma nem korlátlan, a gonosz lélek legyőzhető, mivel Jézus Krisztus már legyőzte, és ez a győzelem a miénk! Olykor ingyen, olykor vérig tartó küzdelemben, de ha Krisztusban vagyunk, akkor mindig: „Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely minden más név fölött van, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd az égben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr! az Atyaisten dicsőségére.” (Fil 2, 9-11)
Isten győzelme a Szentlélek kegyelmei által realizálódnak életünkben. Általa erőben részesülünk, lelki erőben a belső küzdelemhez a kísértésekkel szemben és a szenvedések elviseléséhez. A Szentlélek kiáradó ereje az ajándékai és adományai, karizmái által győzelmet adnak a szolgálatunkban is: „Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, s minden ellenséges hatalmon, és semmi sem fog ártani nektek.” (Lk 10, 19)
Pünkösd, az új pünkösd tétje nem kevesebb, mint ennek az erőnek és hatalomnak, a Szeretet erejének és hatalmának kiáradása ránk, hogy Isten országa helyreállításának felhatalmazott és kegyelemről kegyelemre lépő szolgái legyünk.
Már, ha azok akarunk lenni…
Sípos (S) Gyula (www.szeretetfoldje.hu)

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés