Ferenc pápa: Ne veszítsük el bátorságunkat, kitartóan és bátran kérjük az Urat!

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2017. augusztus 21. hétfő

Augusztus 20-án délben a szentatya a vasárnapi evangéliumi szövegről, a lánya gyógyulásáért rendületlen hittel és bizalommal könyörgő kánaáni asszonyról elmélkedett. Beszédét teljes terjedelmében közöljük.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

A mai evangélium (Mt 15,21–28) a hit páratlan példáját mutatja be Jézusnak egy kánaáni, a zsidók szemében idegennek számító asszonnyal való találkozásával. A jelenetre akkor kerül sor, amikor Jézus úton van a Galilea észak-nyugati részén található Tírusz és Szidón városok felé. Itt esik meg, hogy egy asszony könyörög Jézusnak, hogy gyógyítsa meg a lányát, akit – az evangélium szavai szerint – „kegyetlenül gyötör az ördög” (Mt 15,22). Úgy tűnik, az Úr eleinte nem hallja meg ezt a fájdalmas kiáltást, olyannyira, hogy tanítványainak kell közbenjárni az asszonyért. Jézus látszólagos közömbössége nem bátortalanítja el ezt az anyát, aki megállás nélkül könyörög.

Ennek az asszonynak a belső ereje, mely lehetővé teszi, hogy leküzdjön minden akadályt, az ő anyai szeretetében és abban a bizalomban rejlik, hogy Jézus képes teljesíteni kérését. Ez azt juttatja eszembe, micsoda ereje van a nőknek. Roppant erejükkel nagy dolgok elnyerésére képesek. Sok ilyen nőt láttunk már! Azt mondhatjuk, hogy a szeretet az, ami mozgatja a hitet, a hit pedig a szeretet jutalmává válik. A lánya iránti emésztő szeretete készteti arra, hogy „kiáltson: »Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia!«” (Mt 15,22). A Jézusba vetett kitartó hite teszi lehetővé, hogy a kezdeti elutasítás láttán se veszítse el bátorságát; s így az asszony „leborul Jézus előtt ezekkel a szavakkal: »Uram, segíts rajtam!«” (Mt 15,25).

Látva ezt a nagy állhatatosságot Jézus elámul, szinte elképed ennek a pogány asszonynak a hitén. Ezért eleget tesz kérésének: „»Asszony, nagy a hited! Legyen hát akaratod szerint.« Még abban az órában meggyógyult a leánya” (Mt 15,28). Ezt az egyszerű asszonyt Jézus a rendíthetetlen hit példájaként állítja elénk. Az asszony kitartó könyörgése Krisztus segítségéért arra ösztönöz minket, hogy ne csüggedjünk el, ne essünk kétségbe, amikor kemény megpróbáltatások érnek az életben. Az Úr nem fordul el tőlünk látva szükségleteinket, és ha olykor érzéketlennek tűnik is segítségkérésünkkel szemben, az azért van, hogy próbára tegye és megerősítse hitünket. Nekünk továbbra is kiáltoznunk kell, mint ez az asszony: „Uram, segíts rajtam! Uram, segíts rajtam!” Így! Kitartóan és bátran! Ez az a bátorság, amelyre szükségünk van az imában.

Ez az evangéliumi jelenet segít megértenünk, hogy mindnyájunknak szükségünk van arra, hogy növekedjünk a hitben és megerősödjön bizalmunk Jézusban. Ő tud segíteni, hogy visszataláljunk utunkra, amikor elveszítettük az iránytűt, amikor az út nem kényelmesen lejtős, hanem rögös és meredek; amikor nehéz hűnek maradnunk vállalásainkhoz. Fontos, hogy mindennap tápláljuk hitünket Isten szavának figyelmes hallgatásával, a szentségek vételével, a személyes imával mint „kiáltással” Jézushoz – „Uram, segíts rajtam!” –, és a felebarátaink iránti szeretet konkrét tetteivel.

Bízzuk magunkat a Szentlélekre, hogy segítsen kitartani a hitben! A Lélek bátorságot önt a hívők szívébe; keresztény életünknek és tanúságtételünknek megadja a meggyőzés erejét; ösztönöz, hogy leküzdjük az Isten iránti hitetlenkedést és a testvéreink iránti közönyt.

Szűz Mária ébresszen minket egyre jobban tudatára annak, hogy rászorulunk az Úrra és az ő Lelkére; nyerje el számunkra azt az erős hitet, amely tele van szeretettel, és azt a szeretetet, amely képes könyörgéssé, bátor könyörgéssé válni Istennél.

A szentatya szavai az Angelus elimádkozása után:

Kedves testvéreim!

Fájdalom tölti el szívünket a terrorcselekmények miatt, amelyek ezekben a napokban számos áldozatot követeltek Burkina Fasóban, Spanyolországban és Finnországban. Imádkozzunk minden elhunytért, a sebesültekért és hozzátartozóikért! Könyörögjünk az Úrhoz, az irgalmasság és béke Istenéhez, hogy szabadítsa meg a világot ettől az embertelen erőszaktól! Imádkozzunk közösen csendben, aztán pedig kérjük Szűz Mária segítségét. [Üdvöz légy, Mária…]

Szeretettel köszöntelek mindannyiatokat, Olaszországból és már országokból érkezett kedves zarándokok! Külön is köszöntöm a „Roulons pour l’Espoir” [a reményért tekerők] francia társulatának tagjait, akik kerékpáron érkeztek Besançonból. Köszöntöm a római Észak-amerikai Kollégium új papnövendékeit és elöljáróikat; a Rivoltellából (Brescia mellől) érkezett ministránsokat, valamint a Zevióból (Verona mellől) jött fiatalokat.

Szép vasárnapot kívánok mindenkinek! Kérlek, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Jó étvágyat az ebédhez! A viszontlátásra!


Fordította: Tőzsér Endre SP

Forrás: Vatikáni Sajtóközpont

Fotó: News.va

Magyar Kurír