Az alapsebzettségről

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2013. május 03. péntek

Isten nagy irgalmassága, hogy az első, nagy szeretetlenség-élményünket a szüleinktől szenvedjük el. Épp azoktól a személyektől, akiknek az életünket, a táplálásunkat és nevelésünket köszönhetjük: vagyis akiktől a legtöbb szeretetet kapjuk. Így nekik a legkönnyebb megbocsátanunk. Idősebb fejjel látjuk, hogy az első érzelmi csalódás előbb-utóbb valaki által mindenképp bekövetkezett volna.


A Sátán is szereti, ha emlékezünk! Csak Ő nem Isten szeretetének tetteire és tényére, hanem az alapsebzettségre, a mi fájdalmas helyzeteinkre akar emlékeztetni: "Hol volt akkor a te Istened?! Miért hagyott magadra?" Ezáltal újra meg újra feltépi azt a sebet, ami nekünk legjobban fáj, és egyben rombolja az önbecsülésünket. Azt sugallja: "Nem vagy szerethető, azért nem szeretnek. Azért bántanak, mert rossz vagy."

Az alapsebzettség gyógyítása

MOTTÓ:
Jézus bejárta az összes várost és falut.
Tanított a zsinagógáikban, hirdette az ország örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Mikor a tömegeket látta, megesett rajtuk a szíve, mert elgyötörtek voltak és levertek, olyanok, mint a pásztor nélküli juhok (Ez 34,5). Erre így szólt tanítványaihoz: »Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába!« Ezután magához hívta a tizenkét tanítványát. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és meggyógyítsanak minden betegséget és minden bajt. /Máté 9,35-10,1/

Istennek nagy csodái azok, amikor testi gyógyulások történnek; de talán még nagyobbak, amikor lelkiek.
NAGYON FONTOS, hogy az illető tudja, hogy őt nem egy varázsló gyógyította meg, akit felkeresett, hanem - egy testvéri imát meghallgatva - Jézus Krisztus. De mi van akkor, ha alig tud valamit Jézusról, alig ismeri őt? A gyógyulásnak nem lesz értéke, ha az illető nem ismeri meg Jézust, és gyógyulásából nem fakad ragaszkodás Istenhez. A baja ugyan elmúlt, de Jézus nélkül folytatja az életét. (Lk 17,17)

Ezért nem lehet áldoztatás igeliturgia előtt és nélkül, gyógyító közbenjárás igehirdetés előtt és nélkül! A mottóból is kiderül, hogy Jézus először Istenről beszélt, és csak azután művelt jeleket és csodákat a nevében: Tanított a zsinagógáikban, hirdette az ország örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt.

Jézus gyógyítása ingyenes, de nem úgy, mint a boltban! Nem kap belőle mindenki egyszerre. A Szentírás mindig így írja: "JELEKET és csodákat művelt". A megvalósult gyógyulások -akár testiek, akár lelkileg- Isten uralmának és a halálon való győzelmének a jelei. Annak, hogy Ő ma is él, és van hatalma helyrehozni, amit mi elrontottunk, amit ellenünk vétettek, és mindent, ami nekünk testi vagy lelki fájdalmat okoz. De ezt nem teszi egyedül, csak akkor, ha mi is társulunk hozzá a helyreállító munkában.

A személyre szabott gyógyítási dinamika, film

Ez egy sokrétegű dolog. Nyílván csak akkor lehet róla szó, ha alaposan megismertük az illető sebzettségeit, fájdalmait, a körülményeket. Ezeket elmondani, őszintén feltárni nem mindenki képes, mert felidézése fájdalommal jár. Aki azonban tud már nyíltan beszélni róla, azzal meg lehet valósítani.

Alapvető állapot minden alapsebzettségnél az agyonütött, méltóságából kifosztott ember állapota, aki semmit sem fogott fel a körülményekből a sokk miatt, ami őt érte. Nem látja, mi is történt valójában, lelki kómába esett amikor először és súlyosan megbántották.
Ő nem tud arról, hogyan szánta meg, mosta ki és kötözte be sebeit Jézus, hogy el ne vérezzen. /Lk 10,30-37/

Ezt kell megkeresnünk! Mivel mi kívülállók vagyunk, tárgyilagosan láthatjuk azt, hogy mi történt akkor vele, és Jézus hogyan mentette meg. A "Jézus meggyógyított minden betegséget és minden bajt." mondat azt is jelenti, hogy Jézus ismeri minden betegségnek, bajnak a gyökerét és az ellenszerét.

Az evangéliumok rengeteg gyógyításról, gyógyulásról tanuskodnak. Meg kell vizsgálnunk, hogy aki tőlünk imát kér, az a vámoshoz, a házasságtörő asszonyhoz, a halott Lázárhoz, vagy épp a legelőről eltévedt 1 bárányhoz stb. hasonlított-e a múltban. Ez a kiindulópont.
A többi nagyon sok munka: tökéletes összhangba kell hozni a sebzett ember alapsebzettség-helyzetét a Szentírásban végbement gyógyításnak, szabadításnak a részleteivel. Előfordul, hogy magát, a megfelelő szentírási gyógyítást is nehezen találjuk meg. A párhuzamok pontos felállítása is sok erőfeszítést igényel. A Szentírásban levő beteggel együtt az előttünk ülő ember is meggyógyul, ha ugyanarra a bajra ugyanazt a gyógyírt használjuk, mint akkor Jézus.

Az alapsebzettségről még annyit, hogy akit ilyen mélyen megismertünk, arra nagyon vigyáznunk kell. Miután már tudjuk, hogy neki mi a gyengéje, a fájó, sebezhető pontja, nem élhetünk vissza ezzel, és nem támadhatjuk, ha véletlenül konfliktusba vagy vitába kerülünk vele. Más szempontokból is tanácsos, hogy teljesen ismeretlen legyen a közbenjárónk, ne a saját közösségünkből való:

  • "Jézus bejárta az összes várost és falut." /a Mottóból/ . . .
  • Márk 6,1-6: Ezután kijött onnan, és elment a saját falujába. A tanítványai követték. Amikor szombat lett, elkezdett a zsinagógában tanítani. Sokan, akik hallgatták, csodálkoztak tanításán, és azt kérdezték: »Honnan vette ez mindezt? Milyen bölcsesség az, amely neki adatott? És milyen csodák történnek a keze által? Nem az ács ez, Mária fia, Jakab és József és Júdás és Simon testvére? Nem az ô nôvérei vannak itt nálunk?« És megbotránkoztak benne.  Jézus pedig azt mondta nekik: »Nem vetik meg a prófétát, csak a maga hazájában, a rokonai között és a házában.« Nem is tudott egy csodát sem tenni ott, csak néhány beteget gyógyított meg, rájuk téve kezét. És csodálkozott hitetlenségükön. Ezután bejárta a helységeket a környéken és tanított.

Balics Kornél 

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés