Bibliai ABC

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2012. december 13. csütörtök

Egy-egy találó bibliai idézet az ABC minden betűjére:

A – Küszködsz a hívő életedben? Megoldás:

„…adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.” Róm 6,13

Á – A nyelveddel van problémád? Megoldás

„Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám.” Zsolt. 34,2

B – Vonakodsz szolgálni? Megoldás:

„…bizalmat merítve félelem nélkül, bátran szólják Isten igéjét.” Fil 1,14

CS – Zaklatott vagy? Megoldás:

„…csendes vizekhez vezet engem.” Zsolt 23,2

D – Legyőzve érzed magad? Megoldás:

„De hála legyen Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket…” 2Kor 2,14

E – Emlékszel a kudarcokra? Megoldás:

„egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve … futok egyenest a cél felé” Fil 3,14

É – Kétségbe vonod az Igét? Megoldás:

„Ébren vagyok virradatkor, és fohászkodom, igédben reménykedem.” Zsolt. 119,147

F – Szükségben vagy? Megoldás:

„Fordítsd felém füledet, és segíts meg!” Zsolt 71,2

G y – Lehangolt vagy? Megoldás:

„…győzelmes jobbommal támogatlak.” Iz 41,10

H – Rosszkedvű vagy? Megoldás:

„Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem” 1Tim 1,12

I – Bánatos vagy? Megoldás:

„…igazságodat ujjongva hirdeti nyelvem.” Zsolt 51,16

J – Lusta vagy és nem kezdeményező? Megoldás:

„…jó cselekedetre törekszik” Tit 2,14

K – Elcsüggedtél? Megoldás:

„Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben … mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.” 2Kor 12,10

L – Gyötör a sátán? Megoldás:

„Legyőzték őt a Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével” Jel 12,11

M – Nehézséged van? Megoldás:

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.” 1Pt 5,7

N – Nincs bizodalmad? Megoldás:

„Nagy vagy te, csodákat teszel, te vagy Isten egyedül!” Zsolt 86,10

O – Akadályok állnak előtted? Megoldás:

„Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom!” Zsolt 91,2

Ö – Rosszak a körülményeid? Megoldás:

„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek.” Fil 4,4

P – Kételkedő a szíved? Megoldás:

„Pedig Ő irgalmas, megbocsátja a bűnt…” Zsolt 78,38

R – Ingadozik a hited? Megoldás:

„A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett.” Zsid 10,23

S – Aggodalmaskodsz? Megoldás:

„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt” Fil 4,6

SZ – Rossz a vérmérsékleted? Megoldás:

„A szeretet … nem gerjed haragra…” 1Kor 13,5

T – Úgy érzed, lefelé süllyedsz? Megoldás:

„Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által…” 1Pt1,5

Ú – Gyenge vagy? Megoldás:

„…az Úr előtt való öröm erőt ad nektek!” Neh 8,10

V – Tehetetlennek érzed magad? Megoldás:

„…van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” Fil 4,13

Z – Úgy érzed, Isten hallgat? Megoldás:

„…zörgessetek, és megnyittatik nektek.” Lk 11,9

(Forrás: Vetés és Aratás 47. évf. 1. szám)

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés