Néhány újszövetségi idézet a végső idők jeleiről

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2012. november 15. csütörtök

„…az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzőek, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, kérlelhetetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak erejét megtagadják. / 2. Timóteus levél 3,1-5. /

 

„Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország, ország ellen támad, éhínségek, és földrengések lesznek mindenfelé. … Akkor átadnak titeket kínvallatásra / mármint a keresztényeket / megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják, és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül.” / Máté 24,6-12.. /

 

„ Mert amikor ezt mondják: béke, és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jő rájuk.” / 1. Thesszalonikaiakhoz írt levél 5,3. /

 

„Ahogyan Noé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, míg Noé bement a bárkába, és semmit nem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta; úgy lesz az Emberfiának eljövetele is.” / Máté 24,37-39. /

 

„És amikor háborúk zaját, és lázadások hírét halljátok, ne rettenjetek meg, mert ezeknek előbb meg kell történniük, de nem jön mindjárt a vég. … Nemzet támad, nemzet ellen, és ország, ország ellen támad, mindenfelé nagy földrengések, járványok, és éhínségek lesznek, rettenetes dolgok történnek, és hatalmas jelek tűnnek fel az égen.” / Lukács 21,9-11. /

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés