Keresztény humor

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2012. július 05. csütörtök

És egy kis keresztény humor - néhány vicc - a nyári kánikulához:

Ki kopog?

Egy ember beviszi a Mercedesét a szervizbe.
- Kérem, ha túllépem a kétszázas sebességet, kopog valami a motoromban.
A szerelő elgondolkozik, majd válaszol:
- Bizonyára az ön őrangyala, uram.


A pók téli álma

Két pók beszélget:
- Én a toronyban töltöttem a telet. Szörnyű volt! Az állandó harangozástól egyáltalán nem tudtam aludni.
- Én jól jártam, engem egész télen senki sem zavart.
- Miért te hol aludtál?
- A perselyben, a templom mélyén.


- No, Kati néni, hogy vagyunk? - szólítja meg a plébános a bíró feleségét.
- Nagyon lassan, tisztelendő úr.
- Mi a baj?
- Hát a sok dolog; az embernek alig van nyugodalma. Ha az a kis templomi alvásom nem volna, nem is tudom, hová lennék.


Egy házasulandó pusztai legénytől a tanításon kérdi a plébános:
- Édes fiam, meg tudnád-e mondani, hogy a három isteni személy közül melyik halt meg?
- Hát meghalt?! - csodálkozott bambán a legény.
- Ejnye, hát még azt sem tudod? - pirongatta szelíden a plébános úr.
- Már kérem alásan, - tört ki az őszinteség a legényből, - mi miattunk meghalhat akár mind a három, mert a mi pusztánkra nem jár újság.


Az áhitatos ima

Egy öreg ember oly buzgón imádkozik az oltár előtt, hogy a káplán, a ki mellette elmegy, részvéttel szólítja meg:
- Mi a kivánsága az égből, jó ember?
- Azért imádkozom, - feleli az aggastyán, - hogy az Isten adjon nékem minél több munkát, hogy a családomat eltarthassam.
- Kivánsága bizonyára meg fog hallgattatni. És mi a foglalkozása?
- Sírásó vagyok.

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés