Megkötözöttségek, problémás területek életünkben és családunkban

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2012. május 21. hétfő

A 2012. május 18-i családfa-gyógyító szentmisére Bocsa József atya abc-sorrendben összeállította a bennünket terhelő, megkötöző problémák listáját. Az alábbiakban közöljük ezt, érdemes átnézni!

 

Kötözöttségek
abortusz, aggodalmaskodás, agresszió, akaratgyengeség, alakoskodás, alkoholizmus, állhatatlanság, álságosság,álszentség, ámítás, anyagiasság, árulás, árulkodás,  átkozódás,
balgaság, bálványimádás, bátortalanság, becsapás, becsmérlés,
becsületsértés, befolyásolás, békétlenség, bénító szellemek, besúgás, betegség, bezártság, birtokháborúk, bizalmatlanság,
bosszú, bosszúállás, botránkoztatás, brutalitás, bujaság, butaság, büszkeség,
csalódás,csellel szerzett vagyon, csüggedés,
dac, depresszió, dohányzás, drogozás, durvaság, dühösség,
ellenállás, elutasítottság, elvetettség, engedetlenség, erőszak, érzékenység, érzékiség,
felbujtás,félelem,felelőtlenség,félrevezetés, féltékenység,
gőg, gyász szelleme, gyávaság, gyilkosság, gyűlölet,
hajszoltság, halál szelleme,hamisság, harácsolás, harag, haragosság, hatalomvágy, házasságtörés,
hazugság, hidegség, hiszékenység, hitszegés, hittagadás, hiúság, homoszexualitás, hűtlenség,
igazságtalanság, ijesztgetés, intrika, irgalmatlanság, irigység, istenkáromlás, iszákosság,
jóra való restség, kalmárszellem, kapzsiság, káromlás károsítás, káröröm, karriervágy,
kegyetlenség, keménység, kényelmesség, kényszeresség, kényszerképzetek, képmutatás,
kérkedés, keserűség, kételkedés, kétségbeesés, kétségeskedés, kevélység, kicsapongás,
kicsinyesség, kifosztottság, kihasználás, kínzó szellemek, kisebbrendűség, kisemmizettség,
kishitűség, kíváncsiság, kivetettség, kizsákmányolás, komolytalanság, kontroll szellemek, ködösítés, könnyelműség, középszerűség rabsága, közömbösség, közönyösség,
kritizálás, kuruzslás,
lanyhaság, lázadás, lealázás, lebénító szellemek, lekezelés, lelki süketség, lelki vakság ,lenézés, letargia, leuralás, lopás, lustaság,
magányosság, makacsság, mammon-imádat, manipuláció, mártíromság, megalázás, megalázás /keresztények részéről/,
megalázás /zsidók részéről/, megalkuvás, megátalkodottság,megbetegítő szellemek, megerőszakolás, megfelelni-akarás, megfélemlítés, meggyalázás, meghasonlás, megnyomorítás, megrontás,
megrögzöttség, megszólás, megtévesztés, megvesztegetés, mértéktelenség,
munkamánia, nyomorító szellemek, nyugtalanság,
önámítás, önbálványozás, öngyilkosság, önimádat, önkielégítés, önkínzás, önmegvetés,
önsajnálat, önsanyargatás, önvádlás, önzés, örömtelenség, összeférhetetlenség,
panaszkodás, pánikbetegségek szellemei, paráznaság, pártoskodás, pazarlás, perfekcionizmus, perverzitás,
perverzitás /állatokkal is/, pletyka, pogányság, pornográfia,
rablás, rabság, rabszolgatartás, rabtartás, rágalmazás, rátartiság, ravaszság, reménytelenség,
rendetlenség, renyheség, rettegés, rivalizálás, rombolás, rontás,
sajnáltatás, sértő szellemek, sértődöttség, sunyiság, szemérmetlenség, szeretetlenség,
szívbéli hűtlenség, szomorúság, szorongás, szószegés,
tapintatlanság, tekintélyrombolás, telhetetlenség, teljesítés-kényszer,
teljesítménykényszer, tévedhetetlenség, tisztátalanság, tiszteletlenség, tolvajlás,
torkosság, törtetés, trágárság, tudathasadás, skizofrén szellemek, tudatlanság, tunyaság,
üzletiesség, űzöttség,
vádaskodás, vádlás,vallási köntösbe bújtatott kényszerítések, vallási démonok, veszekedés,
vetekedés, világiasság, viszály, viszálykodás, vonakodás,
zaklató szellemek, zaklatottság, zsarnokság, zsarolás, zsugoriság, zűrzavar

.
Átnézendő területek generációs szinten.
A család legifjabb tagjától, az oldalági rokonság, atyafiság, és a lelki rokonság szintjeit is nézzük.
Élet:

Csalódások, a másik emberre kivetített szeretetünkben/elvárásunkban szoktunk csalódni, mely sokszor az Istennel, --mint Szeretettel--szembeni lázadáshoz vezet.
                      -abortusz
                      -vetélés
                      -a születendő gyermek elutasítása
                      -nem szeretettel való kihordása
                      -a nemének nem elfogadása
                      -a házasságon kívül fogant gyermekek
                      -fogamzásgátlás
                      -gyermekek születésének elutasítása
                      -frigiditás
                      -vérfertőzés
                       -gyász
                       -családtagjaink elvesztése miatti meg nem bocsátás magunknak az elhunytnak
                        -keserűség
                        -reményvesztettség
                        -magány
                        -társtalanság
                      - gyermekeink elutasítása ,a miattuk érzett szégyen
                      -gúny, harag,keserűség, depresszió, eltűnt rokonok,
                      -rokoni kapcsolatok megszakadása
                      -uralkodás, társtalanság,
                      -szülők elutasítása, el nem fogadása
                      -önmagunk pusztítása
                       -önmagunk elutasítása
                       -öngyilkosság,gyilkosság


Sokkos, eszméletlen állapotok--, nyitott kapui lehetnek a démoni támadásoknak

Szenvedélyek:
                         -alkohol, drog,tv, számítógép, pornográfia, szerencsejáték, stb.
Mammon:         -hirtelen meggazdagodás és elszegényedés
                        -szövetség a sátánnal,stb.
Hit:
                         -családtagjaink hitbeli gyengeségének el nem fogadása,e miatti elutasítása és fájdalma
                         -más hitre térésüknek meg nem bocsátása , stb.
                         - az egyházi személyekben való csalatkozás
                         -a bennük való megbotránkozás
                         - a tőlük kapott sérelmek és az e miatti ellenségeskedés, stb.
Okkultizmus:    - boszorkányság,mágia,babonaság,jóslás,horoszkóp,keleti vallások,
                         -sok keleti gyógymód,ha szellemi hátteret hordoz,
                         -reiki,transzcendentális meditáció(TM),
                         -new age,spiritizmus,kártyavetés,szellemidézés, sámánizmus,
                         -táltosok,ősmagyarkodás,tenyérjóslás,woodu,fényadás,
                         -agykontroll,inga,jóga,keleti harcművészetek,
                         -szabadkőművesség,titkos társaságok,
                         -kompromisszum vagy szövetségkötés a sátánnal, stb.
Átkok:              -cigányátkok, ráolvasás,szülői átkok(negatív  kijelentések) stb.
Háborúk következménye:
                          -Trianon, I.-II. világháború, Recsk, Gulág, Andrássy út.60.
                          -kommunizmus,nemzeti szocializmus,Fehérház(Amerika utálat)
                          -tsz--esítés,kulákok--kitelepítések
                          -beszolgáltatások, igazságtalan megtorlások, bebörtönzések,stb.

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés