XVI. Benedek, az Istennel való barátság teológiájának pápája

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2012. május 15. kedd

Piero Coda, a loppianói Sophia Egyetemi Intézet elnöke a Toscana Oggi című lapban fejtette ki véleményét arról, mit is jelent valójában XVI. Benedek számára teológusnak lenni.

Coda idézte a lassan közhellyé váló megállapítást, hogy XVI. Benedek teológus pápa, majd megerősítette: a legmagasabb szintű teológia művelője. Nem elhanyagolható azonban, mit jelent ez számára. Mindenekelőtt azt kell elmondani, hogy nem csak azért teológus, mert már püspökké választása előtt a katolikus világ legkiemelkedőbb teológiaprofesszorai között foglalt helyet, a II. Vatikáni Zsinat előtt is, ahol aztán szakértőként vett részt. Nem is csak azért, mert mélyértelmű teológiai tanítást ad, ugyanakkor mindenkihez szól, hiszen Isten igéje ihleti beszédét, és a nagy egyházatyák, szentek tanítását követi.
Coda véleménye szerint Benedek pápa azért nagy teológus, mert mindig egy pontos célt követ: hogy „megnyissa a fény és öröm útját az emberek előtt a magasságos Isten misztériuma felé, aki Jézusban leszállt  közénk és Szentlelke szívünkbe árasztott ajándéka által bensőnkben lakik, megvilágítja lépéseinket, értelmet és erőt ad tetteinknek.” Azt szeretné, hogy minden ember kinyissa az ajtót Jézus előtt, és megtanuljon beszélgetni vele. Deus Caritas est és Spe Salvi kezdetű enciklikái is ennek fényében születtek meg, és ezért hirdette meg a hit évét. Nemcsak azért, hogy mindannyiunkban újjáélessze a hit tüzét és fényét, hanem azért is, hogy a társadalom minden területén ott ragyogjon Isten jelenlétének szépsége: mindenütt, ahol emberek élnek, dolgoznak, szeretnek. Elég, ha a Caritas in veritate kezdetű enciklikára gondolunk: Isten szeretete irántunk és a mi szeretetünk Isten iránt a társadalmi, gazdasági élet minden szintjén megújulást hozó elkötelezettséggé válhat. 
A szerző személyes tapasztalatairól is beszél: többször megélte, ahogyan más vallások magasrangú képviselői előtt Benedek pápa tanúskodott Jézusról, akiben megismertük Isten arcát – és ezt a béke és a szeretet jegyében tette.
Másik meghatározó élménye, amikor a madridi Ifjúsági Világtalálkozón a pápa az eső elmúltával letérdelt Jézus elé, és a fiatalok tömege követte, hosszan, csendben, mozdulatlanul imádkoztak. Coda professzor felteszi a kérdést: mi lehet ennél nagyobb, meghatározóbb dolog, mint elvezetni az embereket Isten szemlélésére, a Jézusban megtestesült és az Eucharisztiában nekünk önmagát ajándékozó Isten megtapasztalására?

Magyar Kurír

(tzs)

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés