Szkepszis és fanatizmus a koronaválság idején

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2020. október 05. hétfő

Job (Getcha) telmesszoszi érsek nyilatkozata: "Az elmúlt kilenc hónapban az egész világot megrengető koronavírus-járvány a fanatizmus különböző formáit is magával hozta. A szkeptikusok például különböző összeesküvés-elméletekre hivatkozva elutasítják a tudomány álláspontját. Az emberi jogokra hivatkoznak, de inkább csak önös szabadságuk foglalkoztatja őket, nem pedig a társadalom boldogulása. Nem fogadják el a kötelező maszkviselést, és vitatják, hogy szükség lenne vakcinára.

Az ilyen szkeptikusoknak sokszor mágikus a gondolkodásmódjuk, azt hiszik, hogy társadalmi helyzetüknél vagy hitüknél fogva nem érintheti őket a vírus. Ez a jelenség több világvallás körében is felbukkant. A koronavírust illető szkepszis tehát gyakran vallási fanatizmussal kapcsolódik össze. Az ilyen fundamentalisták úgy vélik, hogy istentiszteleti helyeik valamilyen csodás módon védettséget élveznek a vírussal szemben, s ezért nem érdeklik őket az egészségügyi korlátozások. Sajnos azonban a koronavírus nem áll meg a vallási közösségek határánál, s ezért azt kellett látnunk, hogy zsinagógák, mecsetek, szentélyek, templomok és monostorok is gócpontjai lettek a fertőzésnek, betegséget, sőt halált háramoltatva számos emberre. Másféle fanatikusok ezért többször hangoztatták, hogy a vallás fenyegetést jelent a társadalomra nézve.
A járvány tehát rámutatott, hogy a világ még mindig nem mentes a fanatizmustól. Carl Gustav Jung gyakran mondta, hogy „a fanatizmus a kétely sohasem hiányzó testvére”, és a fanatizmus „csak azoknál jelentkezik, akiknek el kell fojtaniuk rejtett kételyeiket”. Az Ortodox Egyház Nagy és Szent Zsinata (Kréta, 2016) óva intett a vallási fundamentalizmus veszélyeitől: „A fundamentalizmus kirobbanása a vallási közösségekben azzal fenyeget, hogy sokan úgy vélik majd, a fundamentalizmus a vallás jelenségének lényegéhez tartozik. Valójában viszont a fundamentalizmusban, a nem tudáson alapuló buzgóságban (Róm 10,2) beteges vallásosság fejeződik ki” (Enciklika 17). A zsinat enciklikája rámutatott: „A megfeszített Úr példáját követve a valódi keresztények feláldozzák magukat, és nem áldoznak fel másokat, s ezért élesen bírálják a különböző típusú fundamentalizmusokat. Az őszinte vallásközi párbeszéd hozzájárul a kölcsönös bizalom kialakulásához, a béke és a kiengesztelődés előmozdításához" (Enciklika 17). A járvány rámutatott, hogy a világnak nagyon is szüksége van erre a humánus hozzáállásra."
(A szöveg a konstantinápolyi egyetemes patriarchátus Egyházak Világtanácsához delegált állandó küldöttségének szeptemberi hírlevelében jelent meg. - vigilia facebook oldal)

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés