Zselepszki Fábián atya szentbeszédeiből

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2020. május 31. vasárnap

Kígyóspuszta, 1988. május 15.
Szentbeszéd
Isten nem akar semmilyen ajándékot adni nekünk addig, amíg mi nem kérjük, - mert az emberségünk kezdetén (az ember) a felkínált ajándékot visszautasította avval, hogy olyan akart lenni, mint az Isten. S így mindent elveszített, csak a mezítelenségét látta.
Rézkígyóra ha néztek, meggyógyultok.
Most: aki Jézus felé fordul, meggyógyul lelkileg. (Mk. 16.16.)

Jászszentlászló, 1988. május 16.
Szentbeszéd:
A várakozás: kinyílás új távlatok felé.
Ha Istent készségesen akarjuk szolgálni, akkor kezdjük el valójában a lelki életet. Így fogunk majd készséggel és örömmel szolgálni.

Szentbeszéd:
Elérkezik az idők teljessége, benne a megváltottak, Jézus érdemeiért árad ki a kegyelem az egész világra.
Milyen fontos nekünk mindig keresztény módon élni, milyen fontos nekünk mindig tanúságot tenni Jézus Krisztusról!
Hogy lehet, hogy hallottuk és nem értettük?
-    hogy értettük, de nem fogtuk föl?
-    hogy felfogtuk, de nem tettük?
De: aki kér, az kap, aki zörget, annak ajtót nyitnak.
Ha már a Szentmise elején nagy-nagy vágyódással vágyódunk Utána, milyen lesz a szentáldozásunk? Jézus egészen más, Ő mindenkit szeret, és mindenkit csodálatos módon fogad be.
Kellenek törvények és szabályok, mert elesett emberek vagyunk. A legfőbb törvény: a szeretet.
De milyen a szeretet?
-    feloldódottság
-    találkozás
-    egység, egyesülés
-    kimondhatatlan öröm, boldogság
Adjuk oda bizalmunkat, szeretetünket, hogy teljesen élővé váljon a hitünk, - lélekben leborulunk Előtte: Neked adjuk a szívünket, hogy mindig egyek lehessünk.

Szentbeszéd, május 20.
Evangélium: Péter, szeretsz-e Engem?
Milyen is az a szeretet, mellyel Jézus szereti Pétert?
És amellyel Péter szereti Jézust? Mekkora tisztelet, rajongás, megbecsülés van Péterben Jézus iránt?
A szeretet ajándék. Amikor Isten megajándékoz minket evvel, az az igaz szeretet.
A szeretet megélése: milyen jó, hogy te vagy.
Jézus szeretete a végtelenségre állít minket.
Csak akkor gyullad lángra a kihűlő szeretet, ha kölcsönösen akarják. A Lélek ereje gyújtja lángra bennünk a szeretetet. Az Isteni szeretetet.
    A csók mindig a szeretet jele.
    Épp ezért: Júdás, csókkal árulod el az Emberfiát?
    A Lélek csókja tűz, és megtisztít, hogy méltó áldozat legyek Istennek. Széppé, azonossá tesz ez a csók Istennel, eggyé olvaszt. Az Isteni Lélek is képes átizzítani minket, hogy valódi tűzzé váljunk. Hittel és bizalommal kérjük.
    Az embertársam felől irányuló, és az embertársam felé irányuló szeretet az igazi Istenszeretet.

Szentbeszéd, május 21.
A Szentlélek az Atya reménye a szívetekben.
Szomjazás, - az örök életre szökellő vízforrást fakasztja bennünk a Szentlélek, aki hisz Jézusban. Azért kell a Szentlélek, hogy többek legyünk, mint tegnap. Hogy örömünk legyen, hogy boldogok legyünk.
Megvan a módja, hogy hogyan tudunk találkozni az élő Isten valóságával. Ezt akarja adni nekünk a Szentlélek.
Csak abban működik a Szentlélek, aki maga is akarja. …

Dusnok, május 22. Szentbeszéd
A "lelkes" ember képes az Istenre figyelni.
A Szentlélek által tudod mondani, hogy Jézus az Úr!
Hányszor gondoltátok, hogy nincs is Isten? Hányszor árultátok el Istent?
A földi élet legyen az az idő, amelyet az üdvösségre használunk föl.
Élettelenné, külsőséggé tettük a vallásos szokásokat.
Nem kollektíven kell kimondani, hanem egyénileg: "Engem szeret Jézus, értem halt meg. Én mindent elfogadok."
Ha megismered Jézust, megkezdődik benned a boldog örökkévalóság.
Gondoljuk végig: miről szoktam beszélgetni? Keresztény módon beszélgetek-e?
Mondtuk-e már valakinek: él Jézus? Szeret Jézus? Hogy megtapasztaltuk a Szentlelket?
Ha egyszer Jézus lesz a középpontban, akkor már nem törődöm avval, hogy más van-e a templomban.
A te Jézusod nem olyan, mint a másik ember Jézusa. Mert ahogy te tudod szeretni Jézust, úgy más nem tudja.
Ha megtanulnánk szeretetben élni! Pl. ha valaki cipőt csinál, áldást kér rá, hogy aki viseli, áldott legyen. Aki háziiparban ruhát hímez, imádkozzon annak hordozójáért.

Szentbeszéd
A mulandó arany semmi, amit láthatunk, - de Krisztus mindennél több.
Amint életté válik bennünk Isten Igéje, felragyog bennünk az öröm. Az Isten dicsősége lesz a birtokunk.
Értelmes ember módjára lássuk meg a hitben, hogy Jézus mennyire szeret.
Az egész világ gazdagsága értem van, a madárdal, a virág, s a méhek, stb.…

Szentbeszéd, május 24.
Evangélium: „Nézd, mi mindent elhagytunk érted.”
„Szentek legyetek, mert Én, a ti Istenetek szent vagyok.”
Minél tisztább a tükör, annál tisztább a visszatükrözés.
Az Isten-követés feltétele: elhagyni mindent, s akkor Istenben leszünk gazdagok.
„Atyát” azért nem mondott, mert Ő az örök Atya.
Akármekkora bűnben élek, de bűnbánóan leborulok Isten előtt, és bocsánatát kérem, Isten megbocsát és felemel.

Szentbeszéd, május 25.
Jézus felmegy Jeruzsálembe, és megjövendöli szenvedését.
Nekem kellene felmenni Jeruzsálembe, hogy engem köpdössenek le.
Jézus tudatosan készül a halálra.
Aki első akar lenni köztetek, legyen a cselédje mindenkinek.
Aki mindenkinek a szolgája, természetesnek fogja fel ezt a helyzetet. De: kialakul benne a kapcsolat: Jézus és én.

(Lejegyezte: Pintér Ilona, 1988. Pünkösd körül)

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés