Zsóka testvérünk levele, és egy jó kezdeményezés

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2020. április 21. kedd

Kedves Gyula!
"Van miért imádkozni - és persze cselekedni..." - írod a "Menekülés helyett" c. cikked végén; a cikket olvasva az alábbi  gondolatok foglalkoztattak:

- Jó hírként írom - talán Te is tudsz róla - hogy a Világban Élő Karmeliták 365 napig tartó 24 órás imára hívják a ma emberét ebben a jelenlegi nehéz helyzetben, ehhez a kezdeményezéshez folyamatosan lehet csatlakozni, minimális egy imaóra vállalásával;
- Nemrég örömmel olvastam a "A Hajnal Szép Sugara " honlapon azt a felhívást, mely arra mutat rá, hogy a rózsafüzér imádkozása a leghelyénvalóbb, leghatékonyabb imamód a jelenlegi nehéz helyzetben (ld. az említett honlapon a márc.17.-i bejegyzés).
Valahogyan a saját életem úgy alakult a közelmúltig, hogy amikor Istenhez fordultam szinte mindig csak kértem ... kértem ... és kértem ... - természetesen sok jót kaptam - de vajon helyes hozzáállás volt-e ez a részemről? Már belátom, hogy nem.
Lehetséges, hogy volt létjogosultsága a kéréseimnek, hiszen Jézus mondta, hogy "Kérjetek és kaptok..." (Mt 7,7); de Istennel való kapcsolat volt-e az amit én megéltem? Élő kapcsolat volt-e vajon az, ha csak kérni tudtam? Bár vasárnaponként eljártam a templomba - amíg lehetett, de a szívem mélyén távol voltam a Szeretettől, Jézustól. Bevallom most erőteljesen szégyenkezem s csak azért osztom meg ezeket a gondolatokat, hogy okulni lehessen belőlük.
Szóval mindezeket átéltem és - Isten kegyelméből - rá kellett döbbennem, hogy elengedhetetlen feladatom, feladatunk i m á d k o z n i; a meglátásom, hogy elsősorban ne bizonyos célokért, kérésekért azaz, valamiért imádkozzunk, hanem  I s t e n t   i m á d v a   i m á  d k o z  z  u n k  !
A Napról Napra Üzenetek Medjugorjéból c. könyvben a március 29.-ei üzenet a Szűzanyától így hangzik:
"Felejtsétek el a kívánságaitokat, és azért imádkozzatok, drága gyermekeim, amit Isten akar, ne azért, amit ti akartok."
Áthoszi Porfíriosz atya tanításainak könyvét kaptam tavaly ajándékba, többek között erről vall az atya:
" ... nem imádkozom azért, hogy Isten jó dolgokat tegyen velem. Azért imádkozom, hogy engem tegyen jóvá."
" Az is imádság, ha Isten minden teremtményéhez szeretettel közelítesz."
" Kapcsoljátok be az ima világító lámpáját, hogy ne a sötétben éljetek, hogy lelketeket az isteni fény árassza el."
" Vágyakozással és szeretettel imádkozzatok Istenhez, ... kényszer nélkül."
" Az imádságban csak lelkünk üdvösségét kérjük! Vajon nem azt mondta az Úr: ' Keressétek először az Isten országát ... és mindezek megadatnak néktek.' (Mt 6,33; Lk 12,31)?"
" Ne kérjük Istentől, hogy ... oldja meg a problémáinkat, hanem kérjünk tőle erőt és támogatást, hogy elviseljük azokat."
A Bűnbánat - Örömteljes élet c. könyvében Basilea Schlink anya többek között az alábbiakra hívja fel a figyelmet:
" A bűnbánat azt jelenti: Istenhez fordulunk. Ehelyett azt igényeljük, hogy Isten igazodjék hozzánk. ..."
"... ha bűnbánatot tartunk népünk és a magunk bűnei felett, akkor kiáradhat szívünkbe Isten szeretete."
" Az igazi töredelem és bűnbánat azt a vágyat is hordozza magában, hogy az ember jóvátegye azt, amiben vétkezett. Halljuk meg Isten szavát, mert csak akkor fogadja el áldozatunkat, ha jóvá tesszük azt, amiben mulasztást követtünk el."
" ... nem a Jézus Krisztusról való elméleti tudásunk nyitja meg előttünk egy napon a Mennyek kapuját, hanem az, ha itt bűnbánó bűnösökként járulunk Hozzá, mint akik újra meg újra kegyelemre szorulnak."
Végezetül egy gondolat ami megfogalmazódott bennem: a "Szeretet földje" honlap révén elindulhatna egy örömteli Isten dicsőítés. Természetesen a jelenlegi körülmények között minden olvasó/résztvevő/imádkozó a saját otthonában maradna, tehát térben más-más helyen, de időben egyszerre imádkozhatna a jelenlegi korlátozás, vagy akár a járvány egész ideje alatt, mert igen szükséges, hogy mi, ma élő magyar keresztények leboruljunk Isten előtt és imádjuk Őt!
Jézus azt mondta: "Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek ami az Istené." (Mt 22, 21)
S mi az Istené? Minden; elsősorban talán a "dicsőség és imádás", mint ahogy azt egy igen szép keresztény énekben énekeljük: szóval a mi szívből jövő hódolatunk.
Isten áldjon meg továbbra is a munkádban és egész életed során!
Üdvözlettel: Halhóberné Zsóka

Köszönjük a levelet! Zsóka kezdeményezéséhez csatlakozva mától egy héten keresztül a honlapunkra kiteszünk egy-egy dicsőítő zenét is a videóink közül - dicsérjük az Urat!

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés