Lisieux-i Kis Szent Teréz a Szűzanyáról

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2019. november 09. szombat

"A kicsiny lelkeknek szerény kis ösvénye, ezen jársz te magad, ezen vezetsz égbe…”

Azután még Szűz Máriáról beszélt, és azt mondotta, hogy mindazok a prédikációk,  melyeket róla hallott, hidegen hagyták: „Mennyire szerettem volna pap lenni, hogy prédikálhassak Szűz Máriáról! Azt hiszem,  első alkalomra megértették volna, hogyan gondolkozom felőle”.
„Mindenekelőtt bebizonyítottam volna, hogy mennyire nem ismerik a Szent Szűz életét.  Nem kellene olyan dolgokat mondani róla, melyek valószínűtlenek, vagy amit nem tudunk.  Példának okáért, hogy hároméves korában elment a templomba és rendkívüli buzgalommal és szeretettől lángoló érzésekkel felajánlotta magát Istennek, jóllehet talán egyszerűen azért  ment, hogy engedelmeskedjék szüleinek …”
„És miért mondják az agg Simeon jövendölésével kapcsolatban, hogy ettől az időtől  kezdve állandóan a Szent Szűz lelke előtt állt Jézus szenvedése? … A te lelkedet is tőr járja  majd át.57 Láthatja tehát, kis anyám, hogy ez későbbre vonatkozó jóslás volt”…
„Hogy a Szent Szűzről szóló prédikáció eredményes legyen, a valóságnak megfelelően  kell az ő életét bemutatni, úgy, amint azt az Evangéliumból megsejtjük, nem pedig ahogy  elképzeljük. Azt pedig gondolhatjuk, hogy názáreti és későbbi élete is egészen közönséges  volt… És engedelmes vala nekik. Milyen egyszerű ez!”
„A Szent Szüzet megközelíthetetlennek állítják elénk, pedig úgy kellene őt bemutatni,  mint akit követhetünk, amint a rejtett erényeket gyakorolja és a hitből él, mint mi, és ezt az Evangéliummal be kellene bizonyítani, ahol olvassuk: De ők nem értették az igét, melyet nekik szólott59 és az Ő atyja és anyja csodálkozának azokon, amiket felőle mondtak.Ez a csodálkozás bizonyos meglepődést fejez ki, nem találja, anyám?
„Mennyire szeretem énekelni:  A kicsiny lelkeknek szerény kis ösvénye,  Ezen jársz Te magad, ezen vezetsz égbe…”
Amen

Szóljon hozzá!


Biztonsági kód
Frissítés