Az új nemzedékek rettenetes honismeretéről

Kategória: Cikkek, írások Megjelent: 2019. november 08. péntek

Levél a Corvinus Egyetem egyik professzorától: "Egy hozzászólást tennék, ha esetleg érdeklődésre tarthatna számot. Hatodik éve tartok -- mindkét félévben -- Hungarikumok és  örökségmenedzsment címen egy összkari választható tantárgyat a Corvinuson, ami már 12 kurzus, s immár cca 700 hallgató végezte el. Ezek  420-450 felvételi ponttal bekerült hallgatók, az ország értelmiségének az utánpótlását jelentik, a fiatalság "krémjét."

A tantárgy fő célja éppen a (magyar) nemzeti identitás bemutatása, összetevőinek rendszerezése, államigazgatási, önkormányzati és üzleti megjelenése. A tantárgyhoz tartozó szemináriumokon, kíváncsiságból többször is felmértem a hallgatók kognitív magyar identitását. Röpdolgozatok százaival igazolhatnám, hogy ezeknek a 19-20 éves fiataloknak a magyar nemzeti identitása úgy a magyar irodalom, magyar történelem,  Magyarország földrajza, mint a magyar kultúra, vagy a magyar műalkotások, életművek, művészet, gasztronómia, találmányok terén: a nullához konvergál. (Csak néhány példa: a hallgatók 100 %-a Katona Józsefet jelöli meg a Bánk bán zeneszerzőjeként, összekeveri Petőfi és József Attila arcképét, nem tudja hol van Tokaj, vagy Pannonhalma, A Pál utcai fiúk írójaként Gárdonyi Gézát jelöli be, Színyei Merse Majális című festményének címe szerintük a Pán európai piknik, nem tudják, ki volt Papp László -- úszónak, vagy kardvívónak tartják, amint megtudják, hogy sportemberről lenne szó. Senki, egyetlen hallgató sem ismeri fel a Rákóczi induló dallamát, hogy Liszt Magyar rapszódiáját vagy akár a Csárdáskirálynő ismert melódiáit ne is említsem. Történelmi tudásuk magyar viszonylatban szintén nulla, mintha soha nem tanulták volna általános, vagy középiskolában ezeket az ismereteket, amelyek mind a tananyag részét képezik.)
Ez a /*hihetetlen*/ tudatlanság egy olyan tünet, ami számomra -- aki kezdetben evidenciának gondolta egy mai magyar egyetemista hallgatóról, hogy nem csak attól magyar, hogy magyarul beszél, hanem van magyar kulturális identitása is --megdöbbentő. Tisztelt Hölgyek és Urak: *nincs magyar kognitív identitása az egyetemi hallgatóknak,* legalábbis a Corvinuson és a Nemzeti (!) Közszolgálati Egyetemen, ahol oktatom ezt a tantárgyat és volt (bal)szerencsém felmérni a hallgatók ilyen irányú ismereteit. Hogy valamilyen affekciós és akciós identitásuk van, már bebizonyosodott a magát deklaráltan nemzetinek valló kormány elleni tüntetéseken történőaktív részvétellel. (Ezek a tüntetések minden esetben a Corvinus elől indultak a CEU irányába.) Illetve a Momentumnak a budapesti egyetemisták közötti népszerűsége is egy akciós "nemzeti" identitás megnyilvánulása, amennyiben a budapesti össz-ellenzéki jelöltekre voksolók között kimutatható lenne az arányuk.
 A másik megjegyzésem az innováció és az identitás közötti összefüggésre utal. Javaslom, hogy hívják meg Freund Tamást, aki egy orvosi Nobel díj várományos világhírű agykutatónk. Nagyszerű előadó, aki többek között érdekfeszítő és érthető módon vezeti le, hogy a kreatív egyéniséget (s ez által az innovatív képességet) felépítő tartós bioelektromos idegkapcsolatok (emlékképek, memória-egységek) hogyan jönnek létre a tudatalattiban felfedezett pacemaker sejtek döntése nyomán (tudatos akaratunktól teljesen függetlenül -- s éppen ezért felejtették el a mi egyetemistáink totálisan a néhány évvel korábban tudatosan bemagolt magyar és történelmi érettségi tételeket is). Freund professzor kimutatta, hogy a katarzis okozásra képes érzelmek mellett éppen a földrajzi, nemzeti, vagyis a helyhez köthető identitástudat a másik ágens, aminek hatására a tudatalattiban működő pacemaker (vagy gátló) idegsejtek megengedik a nagy intenzitású bioelektromos kisüléseket az idegsejtekben egy-egy érzékelés hatására. Ezáltal tudatunktól és akaratunktól függetlenül, ők döntik el, hogy milyen érzékelt információkból lesznek memória-egységek, a kreativitás építőkövei.
 Félreértés ne essék: a mobil Wikipédia ezt nem tudja kiváltani. Magyarul, röviden: akinek nincsen nemzeti identitása az nem lesz innovatív. (Újabban ezzel próbálom "motiválni" a hallgatókat a magyar nemzeti értékek megismerésére, megszeretésére, megvédésére.
 Üdvözlettel: Tózsa István NKE-BCE"

(facebookról)